Vaasa Insider (VI) är en tvåspråkig community och en nyhetssajt. Vi jobbar för att vara först, bäst och djupast på ekonomi och näringsliv i Österbotten.

Vi sprider framtidstro, nyheter och information som för ekonomin och samhället framåt. Det du konsumerar påverkar dig.

Vi trotsar traditionell medialogik. Finns det något positivt att lyfta fram är det det vi sätter i rubriken.

Vi tappar kanske läsare genom att göra så här. Men vem räknar och vem bryr sig?

Vi har redan hittat den viktigaste av alla läsare. Vi har hittat dig.

Vi tror att vi alla kan komma så mycket längre om vi samarbetar tillsammans.

Tillsammans kan vi få saker till stånd, tillsammans kan vi bygga något bra.

Varmt välkommen med till en gemenskap som vill göra ett av världens bästa ställen, Österbotten, ännu bättre.