1. Registerupprätthållare

Oy Vaasa Insider Ab
FO-nummer: 2867389-9
Tammatie 1
65230 Vaasa

2. Kontaktperson för registerärenden
Peter Stolpe
050-5866228
peter.stolpe@vaasainsider.fi

3. Registrets namn
Vaasa Insiderin asiakasrekisteri

4. Syftet med personuppgifter
Vi samlar in, sparar och behandlar personuppgifter på ett lagenligt sätt. Huvudsyftet med personuppgifterna är att kunna erbjuda tjänster, uppfylla avtal, marknadsföring, uppföljning av hur tjänsterna används och för att kunna uppfylla lagstadgade krav.

5. Registrets informationsinnehåll
I registret kan behandlas följande information:

  • För- och efternamn
  • Kontaktuppgifter
  • Registreringens / prenumerationens startpunkt
  • Artiklarnas kommentering
  • Språk
  • Lösenord

6. Regelbunda informationskällor
Vi samlar i huvudsak in personuppgifter från kunder och användare själva i samband med att de använder våra tjänster och webbplats, till exempel genom att de fyller i elektroniska blanketter eller beställer vårt nyhetsbrev.

7. Utgivning och förflyttning av information
I huvudsak behandlas personuppgifterna av personal som hör till vårt företag när de utför sina uppgifter. Eftersom personuppgifterna nästan enbart finns i elektronisk form använder vi oss av underleverantörer, speciellt när det gäller sparandet av informationen (till exempel i moln- och hosting-tjänster samt e-mejl-tjänster), teknisk support, planering och förverkligande av webbplatsen och förverkligande av direktmarknadsföring.

8. Skydd av registret
Informationen i registret är skyddad med allmänt accepterade tekniska verktyg. Endast den enskilda registerupprätthållaren, och dess personal, samt företag, och deras personal, som på dennes uppdrag fått tillstånd har tillgång till uppgifterna i registret.

9. Kontrollerings-, förbud- och ändringsrätt
Kontrollering av uppgifterna och uppdatering sker genom att ta kontakt med vår kundtjänst info@vaasainsider.fi.

10. Cookies
Vi använder så kallade cookies på vår webbplats, så att vi kan erbjuda våra användare den bästa användarupplevelsen. Cookies är korta textfiler som servern sparar på användarens huvudapparat. Cookies ger oss information om hur användarna använder webbplatsen. Vi kan använda informationen i syfte att utveckla våra tjänster och vår webbplats, för att analysera beteende på webbplatsen, för riktad marknadsföring och optimering. Webbanvändaren kan ge tillstånd eller hindra användning av cookies i inställningarna i webbläsaren. De flesta webbläsare tillåter cookies automatiskt. Ta i beaktande att hindrandet av cookies kan påverka, begränsa, användarvänlighet och funktioner på webbplatsen.

Webbplatsen använder följande cookies:

Cookie Name Expiration Time Description
_ga 2 years Used to distinguish users.
_gid 24 hours Used to distinguish users.
_gat 1 minute Used to throttle request rate.
AMP_TOKEN 30 seconds to 1 year Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.
_gac_ 90 days Contains campaign related information for the user. If you have linked your Google Analytics and AdWords accounts, AdWords website conversion tags will read this cookie unless you opt-out.