Botnia Insiders klimatavtryck uträknat och nerpressat – Nya klimatåtgärder startar

Pekka Leiviskä, Peter Stolpe, Minna Joki - Vaasa Insider redaktion toimitus
Pekka Leiviskä, Peter Stolpe, Minna Joki. Foto/Kuva: Linus Lindholm

Botnia Insider når milstolpe i sitt klimatarbete. Ett exemplar av vår papperstidning har nu ett mindre klimatavtryck än en ostskiva.

Botnia Insider är en av Finlands största ekonomitidningar. Varje nummer trycks upp och delas ut i över 70 000 exemplar.

– Våra volymer är stora, och därför har det för oss varit viktigt sedan starten att tidningen görs på ett så hållbart sätt som möjligt, säger Peter Stolpe, chefredaktör för Botnia Insider.

Pionjärer på området

Peter Stolpe.
Peter Stolpe.

Botnia Insider har, främst genom Vasatryckeriet UPC Print som trycker tidningen, jobbat mycket med miljö- och hållbarhetsfrågor. Flera innovativa åtgärder har gjorts för att pressa ner klimatavtrycket.

– Men att räkna ut hela klimatavtrycket på en papperstidning är betydligt mera komplicerat än det låter, säger Peter Stolpe.

Vaasa Insider har med samarbetspartners och ett stöd av NTM-centralen tacklat uppgiften.

Delade upp arbetet i tre steg

Vaasa Insider har låtit utföra tre olika utredningar för att få klarhet i klimatavtrycket för papperstidningen Botnia Insider.

Företaget LYKKAN har räknat ut redaktionens klimatavtryck som kan kopplas till tidningen. UPC Consulting/UPC Print har räknat fram siffrorna när det gäller tryckeriet och distributionen. IT-företaget Black Label Bytes har sett närmare på slutskedet, när tidningen alltså kommit så långt att den lämnar läsaren för att återvinnas eller förstöras.

– Först när vi slagit ihop alla dessa siffror kan vi skapa en bild över det verkliga klimatavtrycket, säger Peter Stolpe.

Uträknat med och utan åtgärder

Uträkningar av klimatavtrycket har utförts både med alla miljöåtgärder som redan gjorts och hur det skulle ha sett ut utan dem.

Beräkningarna visar att om tidningen och tryckeriet inte gjort något extra miljöarbete, utan kört ett standardupplägg enligt industristandard, skulle klimatavtrycket uppgå till 41,8 gram koldioxidekvivalenter (CO2e) per tidning.

Med de åtgärder som redan gjorts har den siffran ändå pressats kraftigt, per tidning ända ner till 23,7 gram CO2e.

Kaffet en större miljöbov

Enligt University College London har en vanlig espresso ett klimatavtryck på 280 gram CO2e. Ett annat konkret exempel att jämföra med är en ostskiva, som har en klimatpåverkan på 200 gram, enligt WWFs matkalkylator.

Peter Stolpe, som själv är en vän av både kaffe och ost, säger att poängen inte är att skuldbelägga någon annan industri, bara att sätta siffrorna i relation till något.

– Faktum är ändå att papper är ett av de mest återvunna materialen vi har i samhället, kanske till och med det närmaste vi kommer cirkulär ekonomi, säger han.

Startar klimatåtgärder

Att det nu finns en siffra på klimatavtrycket för en enskild tidning medför att Vaasa Insider har möjlighet att ta ytterligare ett steg på vägen. Det görs nu också med LYKKANs hjälp.

De två österbottniska företagen har avtalat om att LYKKAN kommer att göra klimatåtgärder som eftersträvar kolbindning i den storleksklassen som täcker hela det här numrets klimatavtryck. Detsamma görs för resterande nummer av tidningen som utkommer i år.

MERA PÅ KOMMANDE

Vilka miljöåtgärder har Botnia Insider gjort för att pressa ner sitt klimatavtryck? Vi återkommer till saken i fler artiklar.

 

SÅ HÄR BÖRJADE DET:

Botnia Insider startar massivt miljöarbete – “Först räkna ut siffrorna sedan klimatkompensera på väg ner mot Net Zero”

Lämna ett svar