Företagare får gratis stöd med uträkning av koldioxidavtryck och ibruktagande av artificiell intelligens

Talare: Tobias Björkskog, Assari Laitinen, Sanna-Mari Kaakinen, Jussi Mankki, Daniel Asplund, Rauno Saarnio, Tor Stendahl
Talarna för evenemanget som ordnas den 20 september i Ladan vid Bocks

MYRSKY-projektets nya event inspirerar och hjälper företagare komma i gång med att räkna ut sitt koldioxidavtryck och ta i bruk artificiell intelligens.

Artificiell intelligens (AI) och uträkning av koldioxidavtryck är heta ämnen i näringslivet i dag. Det konstaterade VAMK:s och Novias experter efter ett flertal diskussioner med företagare och företagsrepresentanter.

Högskolorna vill nu sänka tröskeln för företagare att ta i bruk AI och räkna ut sitt klimatavtryck. Onsdagen den 20 september ordnas därför ett företagsevent i Vasa.

– Om företag till exempel funderar på att räkna ut sitt koldioxidavtryck kan eventet ge inspiration och idéer för hur man kan gå till väga, säger Kenneth Nordell, projektchef vid Yrkeshögskolan Novia.

Ta tjuren vid hornen

I många större företag är normen redan att man mäter sin egen miljöbelastning. Storföretag har också börjat kräva klimatåtgärder av sina underleverantörer.

Allt tyder på att kraven med tiden sprids till allt mindre företag. Enligt Kenneth Nordell är detta en stor rädsla för många företagare.

– Vi vill under eventet visa att även ett mikroföretag rätt enkelt kan sänka sitt koldioxidavtryck genom att agera systematiskt, säger han.

Med mikroföretag menas företag som har färre än 10 anställda och vars omsättning är mindre än 2 miljoner euro.

Konkreta exempel ges

Uträkning av koldioxiduttrycket är förmiddagens tema under eventet. Dagens första talare är Asseri Laitinen, lektor inom energi- och miljöteknik vid VAMK. Laitinen inleder ämnet genom att presentera vilka delområden som ingår i uträkningen av koldioxidavtryck.

Nästa talare är Sanna-Mari Kaakinen, Sustainability Manager på ABB. Kaakinen ska berätta om hur ABB:s koldioxidavtryck räknas och vad bolaget kräver av sina underleverantörer.

Förmiddagens sista talare är Daniel Asplund, hållbarhetschef på Ekeri, som tillverkar släpvagnar. Asplund ska tala om hur man på Ekeri har gått tillväga med att räkna ut sitt klimatavtryck.

Kom i gång med artificiell intelligens

Eftermiddagens tema är AI och digitala applikationer. Syftet är att sänka tröskeln att ta i bruk AI inom företagen.

Kenneth Nordell säger att många talar om AI, men få ute i företagen vet egentligen hur man i praktiken kunde utnyttja teknologin i sin egen verksamhet.

– Genom talarna vill vi presentera vilka möjligheter som just nu finns inom AI och vad som kan väntas i framtiden, säger Kenneth Nordell.

Jussi Mankki från teknologikonsultföretaget Twoday ska till exempel berätta hur man med hjälp av företagets data kan utbilda en AI-assistent, som sedan kan ge stöd i olika arbetsuppgifter.

Lunch om batteriprojektets utveckling

Om man inte är intresserad av både koldioxidavtryck och AI så går det bra att delta bara under för- eller eftermiddagen. Nordell rekommenderar oavsett att alla deltagare också är på plats under lunchen.

Då ska nämligen FREYR Batterys vd i Finland, Tor Stendahl, tala om den senaste utvecklingen inom batteriområdet i Vasa.

Givetvis ger lunchen även en möjlighet att nätverka med andra företagsrepresentanter. Vem vet vilka kundkontakter som dessa personmöten kan ge upphov till.

MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa

Period: 1.11.2022 – 31.12.2023

Projektägare: TAMK

Samarbetspartners: Centria, SeAMK, Turku AMK, VAMK, JAMK, SAMK, Novia

Finansiärer: ESR / REACT-EU-instrumentet som en del av EU:s åtgärder som vidtagits med anledning av covid-19-pandemin.
Myrsky projektilogot - VAMK Novia Centria ESR Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Yritysten muutoskumppanina

 

LÄS OCKSÅ:

Mikro-, små och medelstora företag får hjälp att hitta tillväxt – VAMK och Novia stöder företagen på sin tillväxtresa

Lämna ett svar