Mikro-, små och medelstora företag får hjälp att hitta tillväxt – VAMK och Novia stöder företagen på sin tillväxtresa

MYRSKY-projektets dragare från VAMK:s sida hoppas att så många mikro-, små och medelstora företag som möjligt nappar på den hjälp som lärarna erbjuder. På bild Tanja Davidov, Marja-Riitta Vest och Loviisa Mäki-Julku.
MYRSKY-projektets dragare från VAMK:s sida hoppas att så många mikro-, små och medelstora företag som möjligt nappar på den hjälp som lärarna erbjuder. På bild Tanja Davidov, Marja-Riitta Vest och Loviisa Mäki-Julku.

VAMK och Novia är med i ett nationellt projekt som hjälper mikro-, små och medelstora företag att växa och utveckla sin verksamhet. Nu söks intresserade företag och sparringen börjar redan i vår.

Yrkeshögskolornas samarbete med arbetslivet är mycket tätt. Det nya MYRSKY-projektet tar yrkeshögskolornas expertis ännu ett steg närmare mikro-, små och medelstora företag.

Genom MYRSKY-projektet erbjuder högskolor på olika håll i västra Finland utvalda företag sparring och mikro-studiehelheter. Målet är att hjälpa företag att ta sig över olika hinder för tillväxt.

– Vi vill öka antalet arbetsgivarföretag på området, säger Marja-Riitta Vest, som leder forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten vid VAMK.

VAMK och Novia är med

På Kust-Österbottens område är det VAMK och Novia som är med och hjälper företagen. Tiotals olika företag väntas delta i projektet.

– I princip kan företag av alla slag komma med, det är bara att kontakta mig, säger projectchefen Tanja Davidov.

För den som hellre vill diskutera på svenska går det bra att ta kontakt med Novias projektchef Kenneth Nordell.

Som bäst söker VAMK och Novia samt utbildningsinstanser runt om i landet lämpliga och villiga företag. Det löns att anmäla intresse snabbt, för sparringen och utbildningshelheterna börjar bjudas ut redan i vår.

Vi vill väcka företagare och få dem att fundera, om det kan finnas bättre sätt att göra saker på.

Två olika sorters hjälp

Utbildningsinstitutionerna erbjuder två olika slags hjälp till företagen. För det första skapas korta utbildningshelheter, skräddarsydda enligt företagens behov inom ramen för utvalda teman.

Tanja Davidov berättar att lärare redan har tillgång till mycket utbildningsmaterial. Nu vill man lyssna noggrant på medverkande företag samt skräddarsy och fokusera materialet till just deras behov.

– Företagare ska hinna studera det och vi vet att det för många är på kvällstid det kommer att ske.

Den andra sortens hjälp som erbjuds är sparring. Där hjälper VAMK:s eller Novias lärare företagen med ett specifikt problem eller utvecklingsobjekt.

– Inget företag sparras ensamt, utan vi väljer grupper av företag som samsas kring olika teman och sedan sparras tillsammans, säger Davidov.

Olika teman

MYRSKY-projektets utgångspunkt är pandemin, vilket även reflekteras i finansieringen från EU. REACT-EU-programmet är nämligen riktat till att motverka konsekvenserna i ekonomin på grund av coronapandemin.

Under pandemin fick många företag sätta all energi på att försöka överleva. När detta dessutom följdes av en energikris blev utvecklingen på många områden åsidosatt.

Under samma tid har världen förändrats. Till exempel har den gröna omställningen och digitaliseringen gått framåt, vilket även påverkar vissa logistikkedjor.

MYRSKY-projektet har utvalda teman. Företag kan till exempel få hjälp med att sänka sitt klimatavtryck, bättre utnyttja digitaliseringen, automatisera sin produktion, utveckla sin försäljning och marknadsföring, göra kostnadsberäkningar, planera om sin logistik eller genomföra produktutveckling.

– Vi vill väcka företagare och få dem att fundera, om det kan finnas bättre sätt att göra saker på, säger Davidov.

Projektassistent Loviisa Mäki-Julku säger att många företag kan vara så vana vid att göra saker på ett visst sätt att det blir knepigt att se svagheterna i det nuvarande systemet.

Viktigt bygga nätverk

En viktig del av MYRSKY-projektet är att hjälpa företag skapa och upprätthålla sina nätverk. På det här området erbjuder speciellt VAMK stöd. Marja-Riitta Vest säger att företagare kan vinna mycket på att få utbyta erfarenheter med andra företagare.

Vest förklarar att många mikroföretagare sitter på unikt kunnande inom en smal nisch. När dessa företagare sedan samarbetar kan de erbjuda större tjänste- och produkthelheter som alla vinner på.

– En utmaning är hur företagsnätverk av mikroföretag ska kunna finansiera helheten, säger Vest.

Vest säger att ett sparringsområde som erbjuds just är hur tillväxten ska kunna stödas i en nätverksmiljö.

Alltid behöver man inte anställa

Skapandet av nätverk medför också en annan fördel. För många småföretag upplevs det ännu som ett stort steg att anställa någon.

Det leder å andra sidan till att företagaren själv måste tillbringa mycket tid med att lära sig nya saker, till exempel om hur man sköter affärsverksamheten, gör marknadsföring eller söker investeringsstöd.

– Med hjälp av nätverken kan företagare köpa tjänster av varandra och behöver kanske inte anställa någon direkt, säger Davidov.

 

VAMK logoYrkeshögskolan Novia logo

 

 

 

 

 

Yritysten muutoskampanja logo

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logoELY logo

 

 LÄS OCKSÅ:

Kevään toinen yhteishaku alkaa 15.3. – VAMK tarjoaa tutkinto-ohjelmia liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalalla

Lämna ett svar