Nya generationer tar över grönsaksproduktionen – Framtidstro finns men kostnaderna oroar

Kaisa Haga, Emma Granö-Ring.
Kaisa Haga, Emma Granö-Ring.

Grönsaksodling, både i växthus och på friland, är viktiga näringsgrenar i Österbotten. Nytänkande och stora satsningar, något grumlade av ekonomisk oro, är som bäst på gång på österbottniska gårdar.

Tomater Tomat

Granös Grönsaker i Töjby i Närpes har genomgått en generationsväxling. Ulf och Tuula Granö, som grundade företaget 1996, har gett över ansvaret till nästa generation.

Företagsverksamheten, som startade med att odla gurkor, har i dag fokus på tomater. 2015 började dottern Emma Granö-Ring och fästmannen Sebastian Ring jobba i växthusen.

Paret jobbade sig in i företaget och generationsväxlingen genomfördes så så sent som i september i år.

Tidigt ute med specialtomater

Emma Granö-Ring, Kaisa Haga.
Emma Granö-Ring, Kaisa Haga.

Granös Grönsaker började tidigt odla och sälja olika typer av specialtomater. I utbudet i dag finns till exempel honungstomat, san marzano, sweet lemon och tigertomat.

Närpes och Österbotten har ett starkt tomatkluster men Emma Granö-Ring säger att hon i början inte upplevde sig vara en del av det.

– Vi började på något nytt och var på många sätt annorlunda, säger Emma Granö-Ring.

– Min känsla har ändå ändrat och nu upplever jag att vi i högsta grad är en del av ett större sammanhang, säger hon.

Egna varumärken

Granös Grönsaker har byggt upp en del egna varumärken, som Emmas honungstomater. Produkterna, som pryds med en tomatlogo med bokstäverna GG, hittas på flera varuhus i Vasaregionen samt i den egna gårdsbutiken i Töjby.

Att odla, hantera och packa grönsaker är mycket arbetsintensivt. Företaget sysselsätter som bäst tretton personer. En del av deras grönsaker säljs därtill under Vasa Grönsakers varumärken.

Granös Grönsakers personalstyrka är mångkulturell. Stämningen är familjär och på bolaget jobbar människor från både Thailand och Bosnien.

Bollplank behövs

Emma Granö-Ring, Kaisa Haga Töjby
Emma Granö-Ring, Kaisa Haga.

Kaisa Haga jobbar som trädgårdsrådgivare på ProAgria Lantbrukssällskapet. Hon är på besök på Granös Grönsaker när Vaasa Insider är på plats.

Kaisa Haga säger att hon fungerar som ett bollplank till flera olika odlare. Haga håller sig uppdaterad om vad som händer i branschen och sprider kunskapen.

– Förr i tiden var det vanligare att odlarna själva besökte varandras gårdar, men det har minskat till exempel på grund av risken för att sprida sjukdomar, säger Haga.

Emma Granö-Ring skräder inte orden när hon berättar hur viktigt det är att ha en rådgivare nära till hands. Granö-Ring säger att hon får hjälp med att jobba förebyggande, att optimera skörden och göra verksamheten mera klimatsmart.

Kostnaderna oroar

Tony Granholm.
Tony Granholm.

Ökade produktionskostnader är som bäst ett hett samtalsämne bland odlarna. Så gott som allt som förutsätts för produktionen har ökat kraftigt i pris.

– Allt har blivit dyrare snabbt, vi har en 5-procents ökning här och en 15-procents ökning där, i slutändan blir det väldigt mycket, säger Emma Granö-Ring.

Vad grönsakerna som odlas kommer att vara värda vet odlarna ändå inte. Osäkerheten om marknaden kommer att bära prisökningarna är stor. Grönsakspriser kan variera kraftigt, beroende på till exempel väder och skördar.

Samma frågeställning och oro delas av grönsaksodlaren och entreprenören Tony Granholm i Petsmo. Granholm säger också att alla deras kostnader stigit. Han nämner att priset på gödslet som företaget använder har gått upp med hela 100 procent på ett års tid.

Hobby blev yrke

Tony Granholm Petsmo
Tony Granholm.

Tony Granholm började odla vitkål tillsammans med sin far 2001, då Tony var elva år gammal. Verksamheten växte med ett svinhus 2003, som fadern startade, och ett packeri och lager år 2005.

Det hela gav mersmak och 2012 startade Tony Granholm sitt eget jordbruk. 2017 grundade han och systern Rebecca företaget Granholms Grönsaker, som i sig är en fin tillväxthistoria.

I dag odlar Tony Granholm själv på 38 hektar och deras företag köper därtill in grönsaker och spannmål från sju andra odlare.

– Det har nog bara blivit så, volymerna behövdes för att vi ska kunna tillgodose kundernas behov, säger han anspråkslöst.

Kål som gäller

Tony Granholm Petsmo
Tony Granholm.

Granholms verksamhet handlar mycket om kål, där företaget har cirka femton olika sorter i utbudet. Potatis och morötter säljer de också, liksom spannmål. De andra grödorna kompletterar kålodlingarna eftersom åkrarna inte mår bra av att odla kål för ofta.

Företaget har ungefär tio anställda vintertid och 20 på sommaren. Kål är en känslig gröda, det finns få maskiner som kan bearbeta den varsamt så mycket av jobbet sker för hand.

Investerar hela tiden

Taken på Granholms Grönsakers hallar har nyligen täckts med solpaneler, som snart ska börja producera el. Kylningen av grönsaker kräver energi och investeringen, på cirka 120 000 euro, görs för att få en miljövänligare energiförbrukning.

Ungefär 30 procent av kålen som gården säljer exporteras till Sverige, vilket är en marknad som också uppskattar miljösatsningar.

Investeringarna tar inte slut efter solpanelerna. Som bäst planerar man också till exempel en ny tvättlinje för rotfrukter.

Duktiga på att köpa inhemskt

Kål

Finländarna är duktiga på att köpa inhemskt, säger Tony Granholm, och passar på att berömma och tacka konsumenterna.

Ett konkret problem är ändå att marknaden är väldigt uppdelad, att det i praktiken bara finns några få stora varuhuskedjor som dominerar.

– Det är lite av ett monopol och det finns inte så många ställen att sälja till, säger Granholm.

För att få lite flera ben att stå på har Granholm delat upp sin försäljning så 30 procent går till industrin (som till exempel gör sallad av grönsakerna), 30 procent till storköken och 40 procent till butikerna. Det här var en taktik som visade sin styrka senast när coronakrisen bröt ut.

– Plötsligt föll då 95 procent av storköksbeställningarna bort i Finland, säger Granholm.

– Nu börjar den delen ändå vara återställd igen, inte helt men till kanske 90 procent av tidigare nivåer, säger han.

Artikeln publiceras som en del av ProAgria Lantbrukssällskapets projekt Lokalt nu – konsumenten i fokus!
Lokalt nu stöds av NTM_ÖSL_AÖ_EJFLU

 

LÄS MERA FRÅN SERIEN:

Jorden är jordbrukarens viktigaste redskap

Lämna ett svar