Peter Stolpe på Wasa Future Festival: ”EnergySampo är en knepig men extremt viktig konstruktion”

EnergySampo debatteras på Wasa Future Festival. På bild Markku Kivistö, Miapetra Kumpula-Natri, Hannu Linna, Olli Sipilä, Sari Kola, Olli-Pekka Aalto, Timo Ala-Heikkilä, Kenneth Engblom, Stefan Damlin.
EnergySampo debatteras på Wasa Future Festival. På bild Markku Kivistö, Miapetra Kumpula-Natri, Hannu Linna, Olli Sipilä, Sari Kola, Olli-Pekka Aalto, Timo Ala-Heikkilä, Kenneth Engblom, Stefan Damlin.

DIREKT I DIN INKORG

Denna kolumn ingick först i Vaasa Insiders nyhetsbrev, där vi varje vecka samlar våra intressantaste nyheter tillsammans med en insiktsfull ledare.

Dessa texter kommer ofta ut enbart med nyhetsbrevet, som dessutom är helt gratis!

Skribenten Peter Stolpe är vd och chefredaktör för Vaasa & Botnia Insider.

Sampo är i finsk mytologi en magisk artefakt. Vad det riktigt är för något vet ingen. Många tolkningar finns men alla är överens om att det är en mäktig tingest.

Det magiska föremålet sampo har i mytologin tolkats på olika sätt genom åren. I det här sammanhanget blir det perfekt att använda tolkningen att det är frågan om en kvarn som producerar bland annat guld utan råvaror.

Likt den magiska artefakten sampo är EnergySampo en märklig konstruktion. Det är få som känner till vad EnergySampo är för något, varför konstruktionen finns och vad den gör. Samtidigt vet alla som ens är någorlunda insatta att det är frågan om en mäktig tingest så länge den hanteras på rätt sätt.

EnergySampo debatteras på Wasa Future Festival. På bild Markku Kivistö, Miapetra Kumpula-Natri, Hannu Linna, Olli Sipilä, Sari Kola, Olli-Pekka Aalto, Timo Ala-Heikkilä, Kenneth Engblom, Stefan Damlin.
EnergySampo debatteras på Wasa Future Festival. På bild Markku Kivistö, Miapetra Kumpula-Natri, Hannu Linna, Olli Sipilä, Sari Kola, Olli-Pekka Aalto, Timo Ala-Heikkilä, Kenneth Engblom, Stefan Damlin.

EnergySampo kan kanske förklaras som ett samarbete mellan företag och aktörer som är starka i energiklustret i Vasa. De här företagen samarbetar för att åstadkomma lösningar med enormt stor potential på marknaden.

Samarbetet sker exempelvis genom pilotprojekt som aktörer i olika grupperingar genomför. Som i en kvarn malas och blandas då kunskapen hos de enskilda aktörerna med kunskapen som projekten skapat och synergierna som uppstått och en ny substans föds.

På EnergySampo som koncept hittas i dagsläget inte mycket försäljning men det betyder inte att det inte skapas pengar – för som vi konstaterade är det här en märklig konstruktion.

Kunskapen som skapas omsätts och blir i slutändan pengar ute hos de enskilda medverkande företagen där den verkliga försäljningen sker.

Saken kompliceras kanske av att det i ett skede var tänkt, och att det ännu är fullt möjligt, att det är konstruktionen i sig som står för försäljningen. Men så är det alltså inte just nu.

Alla ska ändå ha på klart att det här är en kvarn som i högsta grad kan producera guld. Till skillnad från mytologins sampo gör EnergySampo ändå ingenting utan råvaror.

Alla ska ändå ha på klart att det här är en kvarn som i högsta grad kan producera guld.

Peter Stolpe.
Peter Stolpe.

EnergySampo behöver fortsätta få resurser och uppbackning internt hos de medverkande företagen. Samhället behöver också skapa stöd, sammanhang och förutsättningar för att nytänkande konstruktioner av EnergySampos typ ska kunna frodas.

Wasa Future Festival utgör grogrunden och arenan där EnergySampo och andra lika innovativa koncept föds. Det dagliga arbetet som i sammanhanget görs av bland andra organisationer som Merinova och Vasek ska inte heller underskattas.

Mycket jobb behöver ännu göras men gör vi det rätt finns det inget tak på det nya kvarnhuset som skapas. EnergySampo kan utgöra en av de viktigaste byggstenarna för vår regions och till och med för hela landets framtid.

LÄS OCKSÅ:

Nyhetsbrev: ”En eldsjäl är viktigare än en bra affärsidé”

Lämna ett svar