Wasa Future Festival besvarar frågan: Hur se nya pengar och ny framtid där vi nu bara ser träd?

Skog, Österbotten, träd.

Skogen är ett av flera starka teman som lyfts fram på årets Wasa Future Festival, som ordnas inkommande vecka.

Det är svårt att se skogen eftersom alla träd står i vägen. Ungefär så lyder ett gammalt talesätt som det senast nu är dags att uppdatera. Wasa Future Festivals arrangörer menar att det i dagsläget inte ens räcker med att bara se skogen.

– En bättre fråga är hur vi ska se nya pengar och ny framtid för mänskligheten där vi nu bara ser träd, säger Sture Udd, entreprenören bakom Wasa Future Festival.

Frågeställningen kommer att debatteras och besvaras på Wasa Future Festival, som i år ordnas den 7-12 augusti.

Enorm resurs

Sture Udd Wasa Future Festival
Sture Udd.

Det finns få länder som har tillgång till så mycket skog som Finland. Sture Udd säger att det i vårt land förutom råmaterial även finns kunskap och avancerad teknologi samt de kontakter ut i världen som behövs för att bedriva framgångsrik export.

– Skogen är guld i Österbotten, Wasa Future Festival vill lyfta frågan hur vi kan göra mera och bättre saker med de resurser som finns i skogen, säger han.

Frågan belyses på flera event

Skogens betydelse kommer att tangeras i många olika programpunkter under hela veckan på Wasa Future Festival. Skogen spelar en viktig roll i allt från utvecklingen av Kvarkenregionen till att skapa export och förutsättningar för cirkulär ekonomi.

Speciellt tydligt kommer skogens möjligheter kanske ändå att framkomma på måndagseftermiddagen (den 7 augusti klockan 13-15) samt på tisdagseftermiddagen (den 8 augusti klockan 12.30-15.00) då ett par event med fokus specifikt på skogens ordnas.

Skogen är guld i Österbotten.

CLT och prisutdelning

Österbottens skogsvårdsförening lyfter på måndagen upp CLT (korslimmat trä) som en industriell exportprodukt för att minska byggsektorns koldioxidutsläpp. Jaana Kaipainen från Finlands skogscentral berättar mera om EU:s skogspolitik och hur REDIII-direktivet påverkar finskt skogsbruk.

Green Carbons Kimmo Koistinen går närmare in på hur kolbindning och naturens mångfald kan ge tilläggsinkomster åt skogsägare. En prisceremoni följer där det österbottniska Pro Skog-priset överräcks.

Skogsgläntan, som är ett nätverk för kvinnliga skogsägare, tar sedan över. Christel Holmlund-Norren, Gun Anderssén-Wilhelms och Anne Lindgren-Slotte besvarar frågan om kvinnor ser annorlunda på sin skog än män.

Träbyggnad, energi och bränsle

Johan Ångerman.
Johan Ångerman.

Måndagens program fortsätter med att Johan Ångerman, från Johan Ångerman Arkitekttjänst, föreläser under rubriken ”CLT har revolutionerat träbyggnadstekniken – vad kan vi ännu göra?”. EPV:s Mats Söderlund berättar sedan om hur ”Träenergi ersätter fossila bränslen i kraftverkens råvarumix”. Riina Rantsi, från GRK Suomi Oy, avslutar eventet med ämnet ”Biokol – ett miljövänligt val”.

Radikal tisdag

På tisdag blir temat för ett annat eftermiddagsevent ”Ny radikal skogsindustri i Österbotten”. Siktet kommer då att vara inställt på ”innovationer, utsläppsfri produktion och resursanvändning i världsklass”.

Bidrar med insikter på tisdagen gör bland andra Simon Fagerudd, fabrikschef, UPM i Jakobstad, Mika Joukio, vd, Metsä Board samt Tomi Salo, chef för samhällskontakter, Metsä Board.

Matti Heikkilä, operativ chef, Metgen Oy, går in på hur hela trädet kan användas. Stadsdirektör Markku Lumio berättar om caset Kaskö, om hur ett helt kunskapsekosystem kring skogen byggs upp.

Fritt inträde

På Wasa Future Festivals webbplats hittas hela festivalens program. Det är gratis att delta i programpunkterna. Festivalen ordnas på Wasa Innovation Center samt på Bock’s Corner Village-området i Dragnäsbäck i Vasa.

 

LÄS OCKSÅ:

Wasa Future Festival smäller till i augusti – Tankefyrverkeri och konkreta åtgärder utlovas

Lämna ett svar