Företagarfältet får starka kandidater i valet – Ett driv att ta tag i saker och kunskap om ekonomi förenar företagare över partigränser

Katja Rajala, Mikael Fredman, Anna Bertills, Kaj Svels, Tommi Mäki.
Katja Rajala, Mikael Fredman, Anna Bertills, Kaj Svels, Tommi Mäki.

”Ingen kommun utan företag” är Företagarnas i Finland motto inför valet. Kust-Österbottens Företagare har lyckats bra med att få profilstarka företagare att engagera sig.

Företagarkåren som helhet tar ett aktivt grepp om det kommande kommunalvalet. Det finns företagare i alla partier och Företagarna i Finland (FIF) sporrar sina medlemmar att ställa upp i valet.

– Företagarnas röster behöver höras och vi jobbar för att så många företagare som möjligt väljs in, säger Mikael Fredman, ordförande för Kust-Österbottens Företagare (KÖF).

Bara på Kust-Österbottens Företagares område finns 149 företagare uppställda. Mikael Fredman har själv uppmärksammat FIF:s upprop. Han ställer upp för Svenska Folkpartiet (SFP) i Korsholm.

Mikael Fredman har en lång erfarenhet av företagande i vårdbranschen, vilket han tror kan komma väl till nytta inom politiken, inte minst eftersom det är stora förändringar på gång på området.

Tommi Mäki, Mikael Fredman, Anna Bertills, Kaj Svels, Katja Rajala

Kust-Österbottens Företagares vice ordförande Tommi Mäki ställer också upp i valet. Mäkis parti är Samlingspartiet (SAML) och han ställer upp i Vasa.

Tommi Mäki har varit med i politiken förut. Han intygar att företagarnas röster verkligen behövs i beslutsfattandet.

– Många beslut blir bättre när någon vid beslutsborden har konkret erfarenhet av det som de ska besluta om, som till exempel att anställa folk, säger Tommi Mäki, som även kan titulera sig som serieföretagare.

Kaj Svels är tillsammans med Mäki vice ordförande för KÖF. Svels ställer själv inte upp i valet men är lika övertygad som sina kolleger om att speciellt småföretagarna måste få sina röster hörda inom politiken.

– Företagare behövs och kan få saker gjorda, säger Kaj Svels.

Samarbetet löper dagligen

På Kust-Österbottens område, inom FIF, finns det flera olika lokalföreningar för företagare. Den största av dem alla är Vasa företagare, med en lång och anrik historia.

Katja Rajala, ordförande för Vasa Företagare, och även hon kommunalvalskandidat för Samlingspartiet i Vasa, säger att det finns ett fungerande samarbete mellan lokalföreningarna och kommunerna.

– Samarbetet fungerar men behöver kompletteras med förtroendevalda företagare, säger Rajala.

Varför det då?

– Till exempel för att försäkra sig om att företagarnas röster verkligen hörs när det gäller viktiga frågor som upphandling och planering, säger Rajala.

Kaj Svels, som också är företagarföreningens medlem i Vörå kommuns näringslivsråd, säger att företagarna på kommunalnivå kan göra stor skillnad och påverka på positiva, näringslivsbefrämjande sätt.

Mikael Fredman, Anna Bertills, Kaj Svels

Anna Bertills, företagare och kommunalvalskandidat för SFP i Vörå, säger att det hos många företagare finns ett driv att ta tag i saker.

– Själv tycker jag om politik och vill vara med och påverka, göra skillnad, säger Anna Bertills, som länge varit politiskt aktiv.

Anna Bertills är som bäst en av drivkrafterna i företag som satsar i Vörå, både på kontorsutrymmen, studio och co-workingspace.

– Det finns goda förutsättningar till tillväxt här men samtidigt somnar landsbygden om ingen vågar satsa, säger Bertills.

Fel diskussioner förs

Tommi Mäki anser att det varit väldigt lite fokus på näringslivsfrågor i detta kommunalval. Mäki säger att ämnet knappt tas upp i valtester och att debatten i stället handlat om värderingar.

– Det är klart att värderingar är viktiga också, men vi borde komma ner till mera konkreta saker, säger Mäki.

Katja Rajala instämmer i att det är på kommunalnivå som många av de beslut fattas som är närmast folks vardag. En förutsättning för en framgångsrik och livskraftig kommun är en bra näringslivspolitik.

Lyfter regionernas betydelse

Tommi Mäki säger att vi till exempel pratar mycket om Helsingforsregionens och Tammerforsregionens attraktionskraft men mera sällan om Vasaregionens livskraft. Det här är något som alla företagare, som samlats kring bordet i Vörå där just den här diskussionen förs, vill lyfta fram och jobba tillsammans för.

Mikael Fredman säger att vi har en livskraftig region och att vi aktivt borde jobba med att göra förutsättningarna ännu bättre.

– I det här arbetet har Kust-Österbottens Företagare en viktig roll att fylla som samlande kraft, säger Fredman.

Kommunens företagande under lupp

En annan sak där många av företagarna har starka åsikter gäller statens och kommunernas företagsverksamhet. Tommi Mäki säger att det kan vara bra att kommunerna startar upp någonting viktigt som behövs men att de sedan borde lämna den verksamheten när det finns marknadsförutsättningar.

– Men gamla strukturer lever kvar, här behövs mod till nya beslut, säger Tommi Mäki.

Här behövs mod till nya beslut.

De samlade företagarna framhåller att det inte heller bara gäller kommunens företag utan all kommunens verksamhet. Katja Rajala säger att till exempel städning och matlagning knappast kan höra till kommunens kärnuppgifter.

Ekonomikunnande finns

Alla företagare, helt oberoende storlek på bolaget, förstår ekonomi och ekonomiska samband. Konkurrensen är hård och finns det företagare som inte förstår ekonomi blir de knappast långvariga.

– Samtidigt vet företagarna var konkurrensen sker på riktigt, vilket inte alltid behöver vara så intuitivt, säger Katja Rajala.

Med det menar hon till exempel att konkurrensen oftare är global än lokal eller ens regional. Kaj Svels fångar den bollen och ger ett konkret exempel på att ett helhetstänkande behövs.

– Att Vasa får en batterifabrik borde till exempel synas i planeringen i Vörå, det är ändå bara en halv timmes körning till Vasa centrum härifrån, säger han.

Hur kommer Företagarna i Finland med i bilden?

Företagarna i Finland är en politiskt obunden företagarorganisation. Med obunden menas närmast att de inte ställer sig bakom något enskilt parti.

Organisationen har ändå en klar agenda. I korthet kan agendan i valsammanhang kanske sammanfattas med att om företagen mår bra så mår kommunen bra.

Företagarna i Finland är indelade i tre olika nivåer. Överst finns moderförbundet Företagarna i Finland, därefter kommer regionorganisationerna, dit Kust-Österbottens Företagare hör. Kust-Österbottens Företagare i sin tur byggs upp av en rad lokalorganisationer. Är man med i någon av FiF:s lokalföreningar så är man automatiskt även med i regionorganisationen och det nationella förbundet.

Företagare vinner på att vara med på flera olika sätt. Medlemskap ger till exempel ökade möjligheter att påverka, breda nätverk och direkttillgång till uppdaterad information och experttjänster.

– Det kan vara ensamt att vara företagare och speciellt under coronatiden har vi fått mycket god respons om att våra tjänster behövs, säger Mikael Fredman.

 

LÄS OCKSÅ:

Anna Bertills: ”Sånt får man tåla”

Lämna ett svar