”Tillsammans för företagen” – Österbottens handelskammare fungerar som företagens språkrör

.Paula Erkkilä, Mikael Hallbäck, Österbottens handelskammare, Pohjanmaan kauppakamari
Paula Erkkilä, Mikael Hallbäck.

Med frågor som logistik, utbildning och arbetskraft som käpphästar jobbar handelskamrarna för att öka förståelsen för näringslivets behov. Med de enorma investeringarna som är på kommande till Österbotten finns mycket att göra.

Österbottens handelskammare verkar på ett område som sträcker sig från Karleby till Kristinestad. Området beskrivs som naturligt, arbetskraften rör sig fritt och företagen kämpar med ungefär samma frågor.

– Just nu arbetar vi mycket med att skapa förutsättningar för att de stora planerade investeringarna som redan aviserats verkligen sker, säger Paula Erkkilä, vd för Österbottens handelskammare.

23,5 miljarder euro

Mikael Hallbäck, Pohjanman Kauppakamari, Österbottens handelskammare
Mikael Hallbäck.

På Österbottens handelskammares område handlar det om hela 23,5 miljarder euro i planerade privata investeringar fram till år 2030. Gemensamt för så gott som alla investeringar är att de på ett eller annat sätt riktas till den gröna omställningen.

Investeringarna är så enorma så att det krasst taget räcker med att en bara del av dem förverkligas för att det ska skapa tusentals nya jobb och i sin tur leda till nya investeringar.

– För när vi lockar hit nya invånare behövs det flera affärer, flera dagisplatser och fler skolor, säger Mikael Hallbäck, direktör för Österbottens handelskammare.

”Investeringstornadon”

Investeringstornadon, som Paula Erkkilä kallar den pågående utvecklingen, är resultatet av ett långsiktigt arbete. Paula Erkkilä säger att utvecklingen gynnas av de nya klimatmålen som staten ställt upp men att hela grunden bottnar i beslut som österbottniska företag tagit redan under tiotals år.

– De österbottniska företagens agerande under en lång tid gör att de nu kan erbjuda lösningar till klimatkrisen, säger Paula Erkkilä.

De österbottniska företagens agerande under en lång tid gör att de nu kan erbjuda lösningar till klimatkrisen.

Jobb som har betydelse

En annan sak som både Erkkilä och Hallbäck lyfter fram är att de nya jobben som skapas verkligen har betydelse. Just frågan om att ha ett meningsfyllt jobb blir allt viktigare, inte minst för unga.

– Många vill känna att de gör nytta och är med och förändrar världen, säger Mikael Hallbäck.

Utbildning viktigt

Paula Erkkilä, Pohjanmaan kauppakamari, Österbottens handelskammare
Paula Erkkilä.

Näringslivets behov av kompetent arbetskraft handlar inte bara om att locka hit nya människor utan också om att se till att utbildningen för de som redan bor här uppfyller de högt ställda förväntningarna.

Österbottens handelskammare jobbar mycket i samarbete med skolor men erbjuder också egen kompletterande utbildning. Flaggskeppet är ett utbildningsprogram för styrelsemedlemmar (HHJ- Hyväksytty hallituksen jäsen) som erbjuds på både svenska och finska.

– Tvåspråkighet, eller i dag ofta till och med trespråkighet, är viktigt på vårt område, säger Paula Erkkilä.

Österbotttens handelskammare har över 1000 medlemsföretag. Organisationen räknar med att cirka 70 procent av arbetskraften på området har arbetsgivare som är knytna till kammaren.

LÄS OCKSÅ:

Paula Erkkilä blir ny vd för Österbottens handelskammare – ”Handelskammaren har en viktig roll som brobyggare”

Lämna ett svar