”Yhdessä yritysten asialla” – Pohjanmaan kauppakamari toimii yritysten äänitorvena

.Paula Erkkilä, Mikael Hallbäck, Österbottens handelskammare, Pohjanmaan kauppakamari
Paula Erkkilä, Mikael Hallbäck.

Nostamalla väsymättä esille logistiikan, koulutuksen ja työvoiman merkitystä yrityksille kauppakamarit pyrkivät lisäämään ymmärrystä elinkeinoelämän tarpeista. Pohjanmaalle kaavaillut suurinvestoinnit huomioiden tehtävää on paljon.

Pohjanmaan kauppakamarin toiminta-alue ulottuu aina Kokkolasta Kristiinankaupunkiin. Aluetta kuvaillaan luonnolliseksi, työvoima liikkuu vapaasti ja yritykset kamppailevat melko samankaltaisten haasteiden kanssa.

– Juuri nyt teemme paljon töitä sen eteen, että suunnitellut ja jo julkistetut suurinvestoinnit todella toteutuvat, kertoo Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä.

23,5 miljardia euroa

Mikael Hallbäck, Pohjanman Kauppakamari, Österbottens handelskammare
Mikael Hallbäck.

Pohjanmaan kauppakamarin alueella vuoteen 2030 mennessä toteutettaviksi kaavailtujen yksityisten sijoitusten arvo on peräti 23,5 miljardia euroa. Yhteistä valtaosalle näistä investoinneista on, että ne tavalla tai toisella liittyvät vihreään siirtymään.

Investoinnit ovat niin suuria, että karkeasti sanottuna edes osan niistä toteutuminen riittäisi synnyttämään tuhansia uusia työpaikkoja ja sitä kautta taas uusia investointeja.

– Sillä kun seudulle saadaan lisää asukkaita, tarvitaan myös lisää kauppoja, lisää päiväkotipaikkoja ja lisää kouluja, summaa Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Mikael Hallbäck.

”Investointitornado”

Paula Erkkilän investointitornadoksi nimittämä meneillään oleva kehitys on tulosta pitkäjänteisestä työstä. Erkkilän mukaan valtion asettamat uudet ilmastotavoitteet vauhdittavat kehitystä, mutta taustalla on pohjalaisten yritysten päätökset ja toimet kymmenien vuosien ajalta.

– Kauaskatseisen toimintansa ansiosta yritysten on nyt mahdollista tarjota ratkaisuja ilmastokriisiin, Erkkilä sanoo.

Kauaskatseisen toimintansa ansiosta yritysten on nyt mahdollista tarjota ratkaisuja ilmastokriisiin.

Työtä, jolla on merkitystä

Toinen seikka, jonka sekä Erkkilä että Hallbäck nostavat esille, on se, että nyt luotavilla uusilla työpaikoilla todella on merkitystä. Etenkin nuorille työn tarkoituksenmukaisuus on yhä tärkeämpää.

– Halutaan tuntea, että omasta työstä on hyötyä, ja että sen kautta on mahdollista muuttaa maailmaa, Mikael Hallbäck sanoo.

Tärkeä koulutus

Paula Erkkilä, Pohjanmaan kauppakamari, Österbottens handelskammare
Paula Erkkilä.

Osaavan työvoiman tarpeeseen ei voida vastata pelkästään houkuttelemalla seudulle uusia asukkaita. On myös huolehdittava siitä, että alueella jo asuville tarjottava koulutus täyttää sille asetetut odotukset.

Pohjanmaan kauppakamari tekee paljon yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, mutta järjestää myös omaa täydennyskoulutusta. Toiminnan lippulaiva on yritysten hallituksissa työskenteleville suunnattu Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutus, jota tarjotaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

– Kaksikielisyys, tai tänä päivänä oikeastaan kolmikielisyys, on tärkeä valtti omalla toimialueellamme, Paula Erkkilä korostaa.

Pohjanmaan kauppakamarilla on yli tuhat jäsenyritystä. Organisaation arvion mukaan noin 70 prosenttia alueen työntekijöistä on kamarin jäsenyritysten palveluksessa.

LUE MYÖS:

Paula Erkkilä blir ny vd för Österbottens handelskammare – ”Handelskammaren har en viktig roll som brobyggare”

Vastaa