Nya vindar blåser på Ålandsbanken – Nya rekryteringar, ny etablering och unik satsning på vindkraft

Maria Östergård Käld, Joel Sunabacka, Åsa Backman.

Ålandsbanken lever med tidens puls. Bankens 100-åriga historia verkar inte hindra att banken drivs med samma iver som ett tillväxtföretag.

Maria Östergård Käld är en av Ålandsbankens nyaste topprekryteringar. Hon är anställd som förmögenhetsförvaltare, för att jobba med institutionella kunder, allt från pensionsbolag, till stiftelser, kyrkor och föreningar.

– För mig är det viktigt att få jobba med gröna alternativ och Ålandsbankens värderingar stämmer väl överens med mina egna, säger Vasabon Maria Östergård Käld, som också har egna rötter i skärgården.

Joel Sunabacka, Ålandsbankens chef för tillväxt och utveckling i affärsområdet Finland, ser stor tillväxtpotential i kundsegmentet som Östergård Käld ska jobba med.

– Det är inget nytt segment för Ålandsbanken men nu blir arbetet mera fokuserat och bättre koordinerat, säger Sunabacka.

Större område

Ålandsbanken är inne i en stark expansiv fas. De senaste kvartalsrapporterna har innehållit flera rekordsiffror. Snart öppnar också ett helt nytt private banking kontor i Uleåborg, en ny satsning för banken.

– Uleåborgsregionen är ett mycket intressant område, en tillväxtort där vi har stora förhoppningar, säger Joel Sunabacka.

– Det är ett företagardrivet område, på många sätt påminner det om Österbotten, där vi har många framgångsrika företag och företagare bland kunderna.

Det är ett företagardrivet område, på många sätt påminner det om Österbotten.

Rekryteringen av två nya privatbankirer till Uleåborg är som bäst inne på slutrakan. I början av nästa år väntas kontoret öppna.

Uleåborgsetableringen leder även till förändringar i Vasa. Sunabackas ansvarsområde blir bredare, vilket gör att det finns mindre tid för Vasakontoret, som han också leder.

Åsa Backman stiger i graderna och blir utnämnd till biträdande kontorsdirektör.

– Det är en bra lösning, Åsa har visat sig vara en av de bästa privatbankirerna i hela banken, säger Joel Sunabacka.

I samma veva byggs Vasakontoret om för att få rum med flera nyrekryteringar. Banken har intensifierat sitt samarbete med en handfull studerande, som hjälper till med tillväxten.

– Vi har byggt nya mellanväggar och möblerar om för att få rum med alla, säger Sunabacka.

100-årig bank med startupkänsla

Åsa Backman säger att en av de bästa sakerna med Ålandsbanken är att de är ett tillväxtföretag som vågar prova nya saker, trots att de samtidigt är en 100 år gammal bank. Östergård Käld instämmer.

– Ålandsbanken går sin egen väg, banken vill och vågar växa även under utmanande tider, säger hon.

Backman och Östergård Käld lyfter även fram bankens förmåga att ta fram och erbjuda placeringslösningar som ligger rätt i tiden. Speciellt specialplaceringsfonderna har visat sig vara lyckade och rätt tajmade.

Bankens bostadsfond var en riktig pionjär, tomtfonden var innovativ och nyligen kom en småbolagsfond som lanserades i precis rätt tillfälle.

Vindkraft nästa

Som bäst skapar Ålandsbanken en ny specialplaceringsfond. Den här gången är det vindkraft som gäller, det blir Finlands första specialplaceringsfond för vindkraft.

Den nya fonden ska köpa och äga vindkraftsparker. Den kan gå in i befintliga parker men fokus ligger på att skapa helt nya parker.

– Fonden har möjlighet att verka i hela Norden men främst är det parker i Finland som gäller, säger Juha Känkänen, fondens portföljförvaltare.

Det här innebär att även småplacerare släpps in på en marknad där det traditionellt krävts mycket kapital för att ta sig in. Två gånger per år går det att komma in och ut ur den nya fonden.

Fonden siktar på ett avkastningskrav på 5-7 procent årligen. Den har två olika serier, en av dem riktas till mindre placerare och den andra till institutionella kunder.

LÄS OCKSÅ:

Ålandsbankens Vasakontor har bra fart på förmögenhetsförvaltningen – Bästa året för sjunde året i rad på gång

Lämna ett svar