Kvevlax Sparbank och Närpes Sparbank gör satsning på privatbankstjänster – Gemensam privatbankir anställd

Kvevlax Sparbank, Närpes Sparbank, Monika Mangs, Emil Norrback, Fredrik Björk.
Monika Mangs, Emil Norrback, Fredrik Björk.

Emil Norrback har anställts som privatbankir för både Kvevlax Sparbank och Närpes Sparbank. För de anrika bankerna blir privatbankstjänster ett helt nytt servicekoncept.

Kvevlax Sparbank och Närpes Sparbank har anställt Emil Norrback som privatbankir. Emil Norrback har trots sin ålder på 25 år redan jobberfarenhet från tre olika banker.

– Jag trivs i bankvärlden, marknaden ändras och det är konstant förändring som gäller, säger Emil Norrback.

Den nya tjänsten blir så gott som skräddarsydd för den unga tradenomen. Emil Norrback har erfarenhet av placeringsverksamhet och lokalkännedom från jobb och boende i såväl Närpes- som Vasaregionen.

Nytt koncept för sparbankerna

Sparbankerna har en lång tradition och mycket erfarenhet av sparande. Privatbankstjänster som servicekoncept, som är en service som riktar sig till mer förmögna kunder, har ändå saknats i utbudet.

För några av sparbankerna ändrades det här redan för ett par år sedan då en del av dem började erbjuda motsvarande tjänster. Med Närpes och Kvevlax Sparbank inräknade blir det nu i åtta av fjorton sparbanker där privatbankstjänster hittas.

De nya tjänsterna kan ses som ett komplement eftersom sparbankerna samtidigt fortsätter erbjuda sparprodukter till alla sina kunder som vanligt.

Ny tjänstehelhet skapas

Kvevlax Sparbank, Närpes Sparbank, Fredrik Björk, Emil Norrback, Monika Mangs.
Fredrik Björk, Emil Norrback, Monika Mangs.

För sparbankerna utgör privatbankstjänster en tjänstehelhet som kombinerar förmögenhetsförvaltning med helhetsmässig ekonomisk rådgivning samt bankens bästa kundförmåner. Till servicekonceptet hör event, kundevenemang och guldkort.

– En stor fördel med det nya servicekonceptet är att det skapas en kontinuerlig dialog med kunderna, säger Monika Mangs, vd för Närpes Sparbank.

Viss förmögenhet behövs

Det finns ingen strikt regel för hur stort kapital som behövs för att kunna använda de nya privatbankstjänsterna. Enligt bankerna är det alltid ”case by case” som gäller. En tumregel för att det ska vara ekonomiskt smartast att använda tjänsterna är ändå att kapitalet som förvaltas på sikt ska kunna uppgå till cirka 200 000 euro eller mera.

– Det brukar ta tid att bygga upp ett förtroende och processen kan börja med mindre summor, säger Emil Norrback.

Det brukar ta tid att bygga upp ett förtroende och processen kan börja med mindre summor.

Skräddarsydda lösningar

Tillsammans med kunden planerar privatbankiren skräddarsydda lösningar som passar kundens behov. Placeringsportföljerna kan bestå av till exempel fonder, försäkringsplaceringar, direkta aktier och ETF-fonder.

Fredrik Björk, vd för Kvevlax Sparbank, säger att tid och risk är två av de viktigaste parametrarna som avgör hur de enskilda portföljerna byggs upp.

– Viktiga frågor att fundera på är hur lång tid pengarna ska vara placerade, vilken avkastning kunden är ute efter och hur den personliga risktåligheten ser ut, säger Fredrik Björk.

Förutom förmögenhetsförvaltning kan privatbankiren med bankens nätverk och övriga personal hjälpa kunderna till exempel med finansiering och juridiska frågor.

Tätt samarbete sedan tidigare

Kvevlax Sparbank och Närpes Sparbank har samarbetat i många olika frågor redan under en lång tid. Ett bra exempel handlar om fastighetsförmedlingsbolaget SB-hem, som är en satsning där vardera banken äger hälften av aktierna. Att som i detta fall ha en gemensam anställd är ändå nytt för båda bankerna.

 

LÄS OCKSÅ:

Kvevlax Sparbank blir aktiebolag – Tre frågor till vd:n om vad det innebär

Med lokal prägel som största styrka – “Närpes Sparbank finns till för regionen”

Lämna ett svar