Med lokal prägel som största styrka – ”Närpes Sparbank finns till för regionen”

Närpes Sparbank huvudkontor

Närpes Sparbank hjälper företag och privatpersoner med ekonomiska frågor. Kärnan i verksamheten handlar ändå om mera än pengar.

Kent-Johan Lindsén Närpes Sparbank
Kent-Johan Lindsén.

Närpes Sparbank är en anrik bank som byggt upp sitt förtroende sedan starten. Sparbanken har funnits i nejderna sedan 1852 och sparbanksgruppen som sådan firar som bäst till och med 200-årsjubileum.

På den lokala banken finns en närhet till kunder och företag, en djup kännedom om regionen och dess förutsättningar.

– Vår lokala prägel är nog vår största styrka, säger Kent-Johan Lindsén, vice vd och kreditchef för Närpes Sparbank.

Kent-Johan Lindsén har ansvaret för bankens företagsavdelning. Banken har en mycket stark marknadsandel i regionen och företagsverksamheten och -kreditgivningen utgör en betydande del av helheten.

Mera än pengar

Bankverksamhet bygger förstås mycket på att hand om pengar, placeringar och kreditgivning. För sparbankerna har det hela ändå en djupare innebörd.

– Vi brinner för regionen och det är också därför vi finns till, säger Kent-Johan Lindsén.

Missionen märks konkret även genom agerandet av ägarstiftelser, som är nära anknutna till banken. 2015 fusionerades Kristinestads Sparbank (grundad 1852) och Yttermark Sparbank (grundad 1912) med Närpes Sparbank (grundad 1902) vilket bildade en unik helhet.

De tre ägarstiftelserna har sedan den fusionen redan delat ut över en miljon euro tillsammans till förmån för bygderna.

Lokalt beslutsfattande

Närpes Sparbank har cirka 40 anställda. Banken har inte helt kunnat undgå mindre kontorsfusioner men behåller en betydande närvaro i bygderna i regionen.

– Vi är en lokal bank där tillgänglighet är viktigt, vi är och ska vara lätta att få tag på, säger Kent-Johan Lindsén.

Bankens beslutsfattande sker också lokalt, vilket gör att det kan löpa både snabbt och smidigt.

Bra koll på näringslivet

Kent-Johan Lindsén Närpes Sparbank
Kent-Johan Lindsén,

Som en spindel i nätet när det gäller både placeringar och kreditgivning har Närpes Sparbank bra koll på vad som händer i det regionala näringslivet. Speciellt stark är banken när det gäller växthusnäringen.

Kent-Johan Lindsén säger att det inom näringen skett en strukturomvandling där stora enheter blivit större medan små odlare på sikt kommer att försvinna.

– Ett stort orosmoment just nu är elpriset som påverkar hela branschen, säger Lindsén.

Lindsén säger ändå att det genom åren funnits utmaningar men att företagarna i branschen är mycket kompetenta.

– Det är duktiga företagare som odlar, de ställer om och anpassar sig, säger han.

Bankens roll i sammanhanget blir närmast att fungera som ett bollplank när det handlar om ekonomin och hjälpa till att lösa de utmaningarna.

 

LÄS OCKSÅ:

Dynamo Närpes vill vara företagens partner i alla skeden – Utvecklingsbolaget firar 30 år i arbetets tecken

Vastaa