Ålandsbankens vindkraftsfond öppnar upp för investeringar i solkraft- och batterilösningar

Jimmy Forsman, Ålandsbanken Vindkraft, Tuulivoima
Jimmy Forsman.

Solkraft- och batterilösningar blir allt oftare en integrerad del av vindkraftsparker. Ålandsbankens vindkraftsfond ändrar sina stadgar för att kunna vara med även på hybridlösningar.

Ålandsbankens vindkraftsfond har fortsatt växa. Fonden, som fortsätter ta in kapital, är nu uppe i 290 miljoner euro i andelsägarkapital.

– Vi fick en flygande start som har hållit i sig, säger portföljförvaltaren Jimmy Forsman.

Fonden satsar i vindkraftsparker som är i projektutvecklingsfasen, under byggnation eller färdigställda i Finland och i övriga Norden. Hittills har alla investeringar som gjorts landat i Finland.

Breddar konceptet

Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond är som namnet antyder fokuserad på vindkraft. Vid årsskiftet öppnade fonden ändå upp stadgarna lite för att i framtiden även kunna investera i så kallade hybridparker. Med det menas att vindkraften kan kompletteras med till exempel solenergi- eller batterilösningar.

– Batterier är ett växande område som skapar nya möjligheter, säger Jimmy Forsman.

Kan få skjuts av vätgasekonomins framfart

Jimmy Forsman, Ålandsbanken
Jimmy Forsman.

Jimmy Forsman bedömmer att framtiden för vätgassatsningar och vindkraft är sammanflätad. Det här beror på att det används mycket el när vätgas ska produceras.

– Ska produkten sedan kunna kallas grönt väte så behöver elektriciteten som använts vara förnybar, säger Jimmy Forsman.

Jimmy Forsman anser att vätgasmarknaden som nu byggs upp på många sätt kan betraktas som en ny industri.

– Här har Finland en bra möjlighet att på sikt skapa sig en egen marknadsposition.

Här har Finland en bra möjlighet att på sikt skapa sig en egen marknadsposition.

Över 2000 investerare

Ålandsbankens vindkraftsfond har redan över 2000 investerare, bland dem privatpersoner, fonder och företag. Minimibeloppet investerarna kan gå in med är 10 000 euro.

Jimmy Forsman, tillsammans med bankens vindkraftsteam där Juha Känkänen och Marjukka Sippola ingår, var i Vasa under Energyweek för att träffa kunder och samarbetspartners.

– Ålandsbankens Vasakontor har gjort ett bra jobb med att saluföra fonden lokalt så vi har många investerare i Österbotten, säger Jimmy Forsman.

LÄS OCKSÅ:

Ålandsbankens räntechef och aktiestrateg på Vasabesök: “Ränteläget normaliseras och toppen torde vara nådd för denna gång”

Lämna ett svar