Ålandsbankens räntechef och aktiestrateg på Vasabesök: ”Ränteläget normaliseras och toppen torde vara nådd för denna gång”

Jyri Suonpää, Tanja Wennonen-Kärnä, Ålandsbanken
Jyri Suonpää, Tanja Wennonen-Kärnä.

Ålandsbankens experter bedömer att ECB sannolikt har gjort sina räntehöjningar för den här gången och att den amerikanska centralbanken också snart börjar vara klar.

Centralbankernas räntehöjningar börjar vara klara för den här gången och inflationen bromsar in. Det förutspår Ålandsbankens experter, på besök i Vasa, för att leverera sin syn på marknadsutsikterna.

– För både företag och privatpersoner innebär det att det blir lite lättare att beräkna sina kostnader, säger Tanja Wennonen-Kärnä, aktiestrateg på Ålandsbanken Fondbolag.

Ålandsbanken, Jyri Suonpää
Jyri Suonpää.

Räntechef Jyri Suonpää, även han på Ålandsbanken Fondbolag, säger att mycket tyder på att ECB är klar med sina räntehöjningar och att FED kanske också är det, eller åtminstone nästan.

Ser man på ett par års sikt framåt väntas viktiga styrräntor till och med ha sjunkit och ligga på cirka en procent lägre nivåer än just nu. Jyri Suonpää pratar om en normaliseringen av ränteläget.

– Förutsatt förstås att man tycker att den nuvarande nivån är normal, säger han.

Blandade besked om framtiden

Generellt sett är utsikterna för ekonomin ändå ganska svaga i Finland och i euroområdet. Globalt pratar man om kanske tre procent tillväxt under det närmaste året.

Nattsvart är det ingalunda och vill man helt svänga på steken så verkar ju den djupa lågkonjunkturen som många väntat sig helt utebli denna gång.

– En återhämtning väntas redan under loppet av nästa år, säger Jyri Suonpää.

Råvaror har blivit billigare

En bra sak för många är att priserna på råvaror har sjunkit och att det redan kan börja märkas i konsumentpriser. Ett orosmoment är däremot att även om vi kanske sett slutet på räntehöjningar så finns det tecken på att de höjningar som redan gjorts till fullo ännu inte återspeglas i realekonomin.

Vad ger läget för placeringsmöjligheter?

Ingen kan säga något om framtiden med säkerhet men Jyri Suonpää bedömer att det i alla fall nu är en betydligt bättre tidpunkt att investera i företagsobligationer än det varit på länge. Tanja Wennonen-Kärnä, som är mera insatt i aktiemarknaden, säger att det där också händer intressanta saker.

Ålandsbanken, Tanja Wennonen-Kärnä
Tanja Wennonen-Kärnä.

Tanja Wennonen-Kärnä säger att vi kan komma ihåg att utvecklingen på den finska börsen varit bland de svagaste i världen under den senaste tiden. Börserna i USA har däremot levererat bra men en närmare titt visar att mycket av den tillväxten bygger på några få amerikanska teknologijättar.

Till saken hör att det varit och kanske är osäkra tider och då tenderar både dollarn, storföretagen och den amerikanska marknaden locka till sig kapital – på bekostnad av andra tillgångsslag.

Lageravveckling syns i siffrorna

Något som generellt också ska tas i beaktande nu är att lageravveckling påverkar siffror och utveckling. Många bolag byggde nämligen upp sina lager under och strax efter coronatiden för att kunna leverera även när leveranskedjorna strulade. Nu funkar kedjorna bättre och många tömmer istället sina lager.

– I Europa är vi nu inne i en intensiv fas av lageravveckling medan USA redan kommit längre i den processen, säger Tanja Wennonen-Kärnä.

Det finns inga garantier men resultattillväxt och aktiemarknadens utveckling brukar gå hand i hand. Estimaten som bäst tyder på att många av resultaten under 2024 växer på en normal nivå.

Köplägen uppstår i Europa

Tanja Wennonen-Kärnä säger att aktiemarknaden i Europa som bäst är mycket attraktivt värderad och att det där finns köplägen. Hon menar att så länge räntenivåerna håller så finns det knappast heller så mycket utrymme neråt, undantaget enstaka minor.

– Värderingarna i Europa är lägre både historiskt sett och i förhållande till USA, säger Tanja Wennonen-Kärnä.

Värderingarna i Europa är lägre både historiskt sett och i förhållande till USA.

Till saken hör också att det nu ofta är småbolagens värderingar som fått sig lite väl stora törnar. Det stämmer visserligen att småföretag är mera utsatta och att en del har problem med finansiering men att de mindre bolagen kan vara 20 procent lägre värderade än de stora är kanske inte alltid riktigt rättvist.

– Vid ett normalt läge kan de små bolagen till och med vara högre värderade, för det kan vara lättare att växa då man är mindre, säger Tanja Wennonen-Kärnä.

Alltid med egen risknivå i beaktande

Både Tanja Wennonen-Kärnä och Jyri Suonpää påminner om att alla placeringar innehåller risk. Experterna menar att alla har sin egen risktålighet och att det är mycket individuellt hur mycket risk man vill bära och vilken avkastningsnivå man är ute efter.

– Om man bara vill se taktiskt på saken finns det ändå stora möjligheter på den europeiska och den nordiska marknaden, säger Tanja Wennonen-Kärnä.

 

LÄS OCKSÅ:

Lauri Sammallahti: ”Pysähdy, muista ’core’ ja keskity olennaiseen”

Lämna ett svar