Kristian Schrey: ”Grön omställning, hållbar utveckling och ansvarsfullhet – Hot eller möjlighet?”

Kristian Schrey

Skribenten Kristian Schrey arbetar som VD på Viexpo.

Teman som hör till grön omställning, hållbar utveckling och ansvarsfullhet är alltmer framme i olika forum. Dessa frågor och satsningar på dessa teman har dock kommit för att stanna. Man förväntar sig även att företagen ska veta om dessa teman och förutsätter att de tar till åtgärder för att förverkliga sin ansvarsfullhet.

Temat väcker säkert olika känslor i företagen. Vad betyder det för oss? Påverkar detta nu vår verksamhet? Vad man än anser om ämnet är det ändå ett faktum att detta kommer att påverka företagens verksamhet. Därför lönar det sig att tänka på saken ur ett möjligheternas perspektiv. Det är möjligheter som grön omställning, hållbar utveckling och ansvarsfullhet kommer att erbjuda.

Det är även bra att komma ihåg att man alltid agerat ansvarsfullt i Finland. Vi har varit bra på det och man har redan gjort åtgärder relaterade till den gröna omställningen. Dock har vi glömt att dokumentera våra åtgärder, och vi har heller inte rapporterat om dem. I fortsättningen är det viktigt att vi berättar tydligt och stolt om de ansvarsfulla åtgärder som vi gjort.

ESG-direktivens villkor har ofta redan varit standard hos oss, och det är bra att dessa standarder nu dokumenteras. Om detta fungerar som avsett skapas en standard där alla spelar efter samma regler och agerar ansvarsfullt. Då behöver man inte heller vara rädd för grönmålning.

Varför är temat viktigt?

En klar faktor är oron över miljön. I företagen anser man sig ha ett ansvar för att miljön är i skick även i framtiden. Företagen anser även att de har bra förutsättningar att agera så att man kan påverka saken. Eftersom man anser det vara viktigt, satsar och investerar man även i det. Omställningen till hållbar affärsverksamhet är kärnan i företagens utvecklingsarbete.

Omställningen till hållbar affärsverksamhet är kärnan i företagens utvecklingsarbete.

Påverkningarna kommer även fram till exempel när man ansöker om finansiering. Ansvarsfullhet är nuförtiden en del av alla kriterier som används för beviljandet av finansiering. Europeiska Centralbanken ger riktlinjer, och dessa ändringar påverkar direkt kriterierna i bl.a. finländska och regionala banker. Likaså kommer det till offentlig finansiering kriterier angående förverkligandet av dessa värden.

Stora aktörer kommer även att tänka om sina värdekedjor. I detta arbete tar man i beaktande just ansvarsfullhetsfrågor i hela underleverantörs- och servicekedjan. Om man alltså vill vara med bör man se till att ansvarsfullhetsfrågorna är i skick och att de även är adekvat dokumenterade.

Detta berör även export och försäljning utomlands. Ansvarsfullhetsfrågor är en konkurrensfaktor, som man måste ta hand om innan man ens kan lämna anbud.

Att agera ansvarsfullt är inte längre en konkurrensfördel utan en standard.

Ansvarsfullhetsfrågor är nuförtiden en tydlig del av företagets varumärke. För köparen och framför allt konsumenten har detta en stor betydelse. Att agera ansvarsfullt är därmed inte längre en konkurrensfördel. Ansvarsfullhet är en standard som företaget bör ha i skick för att köpare och konsumenter ens ska överväga att göra ett köpbeslut.

Den nya generationen är både medveten om ansvarsfullhetsfrågor och en krävande konsument. Här kan man se en tydlig förändring till det tidigare. Det lönar sig alltså för företaget att satsa på ansvarsfull verksamhet.

Det samma berör även konkurrensen om arbetskraft. Den nya generationen förväntar sig att ansvarsfullhetsfrågorna är i skick. Frågorna kan väl komma fram redan under arbetsintervjun. Arbetstagaren vill veta om företagets värden och hur ansvarsfullheten förverkligas inom företaget. För arbetstagaren är det nuförtiden viktigt att kunna stå bakom de värden som arbetsplatsen representerar.

Vad lönar det sig alltså att göra i ansvarsfullhetsfrågor?

Jag föreslår tre tydliga steg enligt vilka man kan ta sig framåt.

  1. Kartlägg det egna företagets nuläge angående ansvarsfullhetsarbete, utsläpp och åtgärder som är i gång.
  2. Identifiera ditt företags tydliga miljörisker jämfört med andra, och kartlägg ditt företags viktigaste intressentgruppers centrala teman gällande hållbar utveckling.
  3. Skapa en plan för ansvarsfullhet och hållbar utveckling, och kommunicera om planen, dess mål och hur den framskrider både internt inom företaget och externt.
Kristian Schrey
Kristian Schrey. Foto: Viexpo

Det är viktigt att vara medveten om företagets situation och göra nödvändiga åtgärder samt förändringar steg för steg. Världen förändras och man måste hänga med i tiden. I Finland är utgångsläget gällande ansvarsfullhetsfrågor bra, och detta kan vara en konkurrensfördel jämfört med många andra länder.

Även en liten aktör kan göra framsteg i frågor om ansvarsfullhet. Man behöver inte få allting färdigt på en gång och man behöver inte kunna allting själv.

Det kan även vara klokt att använda en extern expert som hjälp i arbetet. Det erbjuds även mycket finansiering för detta. Det lönar sig att ta reda på om EU-finansiering och Fonden för en rättvis omställning (JTF). Med en bra ansökan säkerställer man finansiering och kan ta sig framåt i arbetet med ansvarsfullhet i egen takt.

 

LÄS OCKSÅ:

Viexpo: ”Kartläggning av klusterverksamhet med hjälp av ClusDe-projektet”

Lämna ett svar