Nordec växer i Österbotten – Vasakontoret har utvidgats

I förgrunden Martin Westerlund och Joel Enbacka. Nordec. Vasa
I förgrunden Martin Westerlund och Joel Enbacka.

Nordecs Vasakontor har under de senaste fyra åren mera än dubblat sin personalstyrka. För att få rum med alla experter har företaget nu också flyttat in i grannlokalen.

Nordec är ett företag som jobbar till exempel med projektering, projektledning, tillverkning och montage av stålstommar.

– Med åren har verksamheten utvidgats till att omfatta större delar av byggnaderna, till exempel mellanbjälklag, tak, socklar, fönster och dörrar, säger Joel Enbacka, Nordecs Design Team Leader i Vasa.

Planering, tillverkning och montering av stommen av en hall är ett typiskt exempel på något som Nordecs specialister är experter på. Bolaget åtar sig även stora och riktigt krävande projekt. Bland referensprojekten hittas till exempel Mall of Scandinavia och Friends Arena.

Mycket jobb i Sverige och i Norge

Nordec har under en längre tid haft bra fart på i Vasa. Här har företaget kontor i Hovikruunu i centrum, ett kontor med närmare 35 anställda.

I och utgående från Vasa sker en mängd olika funktioner, allt från projektplanering och design till projektledning. På Vasakontoret görs speciellt mycket jobb för marknaden i Sverige och i Norge.

– Det är en tydlig fördel då vi här kan kommunicera på kundens språk, säger Joel Enbacka, som även bär ansvaret för Nordecs Vasakontor.

Det är en tydlig fördel då vi här kan kommunicera på kundens språk.

Växer i Vasa

Joel Enbacka, Martin Westerlund. Nordec Vasa Vaasa
Joel Enbacka, Martin Westerlund.

Martin Westerlund, Head of Installation Services, konstaterar att personalstyrkan i Vasa mera än dubblats sedan januari 2019.

Den snabba tillväxten syns också konkret på kontoret. Så sent som i december har företaget tagit över grannlokalen.

Nordec har bra med jobb för tillfället och även på andra orter växer bolaget.

– I hela företaget är vi drygt 600 personer nu, nyanställda i fjol var cirka 70 stycken varav åtminstone 7 i Vasa, säger Martin Westerlund.

Starka i Österbotten

Nordec har överlag en stark österbottnisk närvaro. Enbacka och Westerlund lyfter fram att många av de anställda på Vasakontoret har en bakgrund på Yrkeshögskolan Novia.

– Vi har ett bra samarbetet med Novia som uppskattas, säger Joel Enbacka.

Nordec driver även ett mindre kontor i Jakobstad. I Södra Österbotten har företaget verksamhet i Alavo samt produktion i Peräseinäjoki. I Ylivieska i Norra Österbotten driver Nordec också en fabrik.

Finländskt företag

Nordecs huvudkontor finns i Helsingfors. Företaget har en lång historia bakom sig som innehåller olika företagsnamn och även till viss del olika ägare.

Från och med i fjol är bolaget i finländsk ägo, ägd av ett konsortium av finländska företag.

Stora volymer

Nordecs personal jobbar mycket med stål och är vana med att hantera stora volymer. En vanlig logistikhall som företaget planerar, levererar och monterar kan vara kring 25 000 kvadratmeter stor och ha en stomme på 1000 ton.

– En annan av våra många specialiteter är industriella pannhus, som till exempel används i pappersfabriker, säger Martin Westerlund.

Nordec planerar och bygger även annan typ av infrastruktur än byggnader, som till exempel broar.

Trots de stora volymerna är både planeringen och byggandet ett precisionsarbete ner i minsta detalj. Då företaget tillverkar och monterar stora stålbalkar räknar man till exempel ofta med en tolerans på plus-minus 2 millimeter.

LÄS OCKSÅ:

Vasaföretag monterar stålkonstruktioner i Sverige – Project BeSt har sitt största projekt hittills på gång

Lämna ett svar