Helhetslösningar på riktigt – Kronqvist Bolagens röda tråd är byggande och fastigheter

Anton Kronqvist, Yvonne Isakas, Cay Kronqvist, Marcus Jansson.
Anton Kronqvist, Yvonne Isakas, Cay Kronqvist, Marcus Jansson.

Helhetslösning är ett modeord som numera används lite för ofta. När det gäller Kronqvist Bolagen och byggnadsbranschen är det ändå ett väldigt befogat ord.

Kronqvist Bolagen är multientreprenörer inom byggnadsbranschen. Den österbottniska bolagsgruppen kan erbjuda helhetslösningar på riktigt.

Marcus Jansson, Yvonne Isakas, Anton Kronqvist, Cay Kronqvist.
Marcus Jansson, Yvonne Isakas, Anton Kronqvist, Cay Kronqvist.

Ett konkret exempel är när en företagskund växer och behöver tilläggsutrymme. Kronqvist Bolagen kan hjälpa till att kartlägga behovet, ta fram modeller, göra budgetkalkyler och planera jobbet.

– Om kunden vill kan vi också sköta byggandet och hålla i hela processen, säger Cay Kronqvist, vd för Kronqvist Bolagen samt Byggservice Kronqvist.

Precis samma sak gäller till exempel vid fuktproblem, där bolagen har spetskunnande från att upptäcka problemen till att åtgärda dem.

Helhetslösningar är ändå bara en option och inget självändamål, om kunderna vill så kan Kronqvist bara sköta delar av helheten.

Tar hjälp av högteknologi

På Kronqvist Bolagen är man inte rädd för att jobba med nya arbetsmetoder och ny teknologi. Ett konkret exempel är högteknologiska fuktmätningssonder, som Kronqvist varit med om att utveckla tillsammans med ett svenskt företag.

– Det är en ny produkt som mäter fukten inne i betong, vilket gör att man efter gjutningarna är gjorda enkelt kan följa med hur konstruktionen mår, säger Marcus Jansson, vd för Ingenjörsbyrå Kronqvist.

I praktiken går det till så att man gjuter in sonderna i betongen. Med passiva sensorer på utsidan går det sedan att scanna sonderna och följa upp fuktvärden. Livslängden på sonderna är densamma som på betongen, så utrustningen behöver aldrig grävas fram.

– Genom sonderna kan man hitta och lokalisera problem snabbare och spara mycket pengar, säger Jansson.

Positivt år på gång

Kronqvist Bolagen har ett bra år på gång. Som det ser ut i skrivande stund blir det positivt på alla olika delområden.

– Det är en bra bas att bygga vidare på, säger Marcus Jansson.

Företagsgruppen jobbar långsiktigt, med fem års planer. En period tar som bäst slut och nu pågår jobbet med att dra upp nya riktlinjer. Kontrollerad tillväxt är målet.

– Vi ser närmare på vilka megatrender som är på gång, vilken lagstiftning som är på väg och funderar på hur det påverkar vår verksamhet.

Vi ser närmare på vilka megatrender som är på gång.

Österbottniskt bolag

Kronqvist Bolagen har en personalstyrka på drygt 80 personer. Byggservice- och ingenjörsbyrån har i dag kontor i Nykarleby, i Jakobstad och i Vasa.

Till Kronqvist Bolagen hör även Zacus, som tillverkar och monterar bland annat köksinredning, med flera försäljningsställen och fabrik i Bötom.

Lyckad etablering i Vasa

I Vasa öppnade Kronqvist Bolagen ett kontor några månader innan coronapandemin bröt ut. Den knepiga tidpunkten till trots kom verksamheten igång snabbt och kontoret har i dag cirka 10 anställda.

Bygg- och saneringssidans personal var först på plats i Vasa, men man som bäst har företaget även anställt två konstruktörer i staden.

Konstruktionssidan växer

Inom Kronqvist Bolagen finns i dag 10-11 konstruktörer och 3 stycken inredningsplanerare till förfogande. Bland annat båtindustrin har redan hittat dem, där Kronqvists experter fungerar som konsulter.

Andra typer av aktuella konstruktionsplaneringsjobb är till exempel en skola i Jakobstad och ett stort projekt i Mariehamn.

– På Åland är vi med och planerar ett helt kvarter, komplett med galleria, våningshus och parkeringskällare, säger Yvonne Isakas, planeringschef.

Konstruktionssidan har bra fart på och bolaget söker hela tiden efter nya konstruktörer.

Satsar på att vara bra arbetsgivare

Kronqvist Bolagen har en uttalad strävan efter att vara en bra arbetsgivare och jobbar mycket med att uppnå målet.

– Vi jobbar stenhårt med trivsel och vi-anda, säger Marcus Jansson.

Vi jobbar stenhårt med trivsel och vi-anda.

Yvonne Isakas säger att unga inom företaget får växa med stöd av äldre. Utbytet är ömsesidigt och seniorerna lär sig mycket av juniorerna, som kommer in med färsk kunskap och nya tankesätt.

Anton Kronqvist, som är nyast i sällskapet bland de som intervjuats, säger att hans arbete är mycket mångsidigt. Målet med ett fritt utbyte av idéer inom företaget är att ingen ska panta på kunskap, att all information ska vara tillgänglig för alla.

– Vi lyssnar på varandra och styrkan i vår koncern är att vi kan erbjuda fungerande helhetslösningar, säger Cay Kronqvist.

 

LÄS OCKSÅ:

Kronqvist Bolagen växer kraftigt – Jobbar hårt för att öka teamkänslan

Lämna ett svar