Ledarskapsforum förnyas – Höstens andra föreläsare bjuder på tre superkrafter

Antoni Lacinai
Antoni Lacinai.

Ledarskapet förändras liksom även Ledarskapsforum. Höstens andra föreläsare Antoni Lacinai delar med sig av tre kommunikativa superkrafter.

Ledarskapsforum utvecklas i höst till en större, mer öppen arena. Bakom utvecklingen ligger ett gediget strategiarbete där forumet definierat vad som är kärnan i det de gör.

– Vi vill vara en arena för ledarskapsutveckling i Österbotten men också fylla ett bredare behov i hela Svenskfinland, säger Johnny Forsman, utbildare på Ledarskapsforum.

Digitalt och personligt

Kim Byholm, Johnny Forsman, Björn Brännbacka.

Ledarskapsforum har tagit till sig digitala arbetssätt och kom snabbt igång med webbinarier. Det har fungerat bra men det finns också en styrka i att träffas på plats som man ogärna vill tappa.

– Vi fortsätter erbjuda webbinarier men det blir också en del fysiska träffar, eller hybrider däremellan, säger Johnny Forsman.

För forumet förblir ledare och förmän en viktig målgrupp men fokuset breddas ytterligare till att inkludera specialister. Alla har ett behov av självledarskap och specialister leder förutom sig själva även ofta arbetssätt och -processer.

Antoni Lacinai levererar

I höstens och vårens program finns flera röda trådar. Självledarskapet är ett av dem, välmående i arbetet är ett annat och coachande ledarskap ett tredje.

Höstens andra föreläsare Antoni Lacinai tangerade alla tre trådarna. Kommunikationsexperten Antoni Lacinai gick speciellt in på utmaningarna med hybridledarskap, alltså till exempel att leda människor både på plats och på distans.

Lacinai säger att hybridledarskap inte är något nytt men att efterfrågan på det ökade betydligt i och med coronakrisen.

– Hybridledarskap har funnits länge i till exempel större företag men verktygen för att göra det på ett bra sätt har i stor grad saknats, säger Antoni Lacinai.

Till utmaningarna hör att få alla aktiva, att på lång sikt kunna bygga relationer och tillit. Det vad en del först tänker på, att folk inte jobbar tillräckligt när de inte är på plats på arbetsplatserna är däremot sällan ett problem.

– Tvärtom blir det snarare ett problem att människor jobbar för mycket, säger Lacinai.

Empati en av superkrafterna

Antoni Lacinai pratar om tre kommunikativa superkrafter som behövs för ett gott ledarskap. Den första av dem är empati, att försöka göra allt du kan för att verkligen förstå medarbetarna.

Men hur visar du empati i en hybridmiljö?

Antoni Lacinai säger att ett tips är att planera in en dialog med varje individ i teamet.

– Telefon är ett bra verktyg, att ringa folk är underskattat, säger han.

Ett annat tips är att ta ut maximalt ur sina digitala verktyg, att verkligen använda de möjligheter som finns. Eftersom det ofta är lättare att få med folk på plats är det en bra idé att utgå från det digitala så alla hänger med.

Tydlighet krävs

Den andra superkraften är tydlighet. Det gäller att vara så tydlig som möjlig i all kommunikation, även den skrivna.

– Att sätta en tydlig rubrik på mejl kan redan hjälpa mycket, säger Lacinai.

Den tredje superkraften är energi och att se till att hålla rätt energinivå på möten.

– Positiv energi är som en magnet, man dras dit och det smittar av sig.

Positiv energi är som en magnet.

Antoni Lacinai rekommenderar att ösa på lite extra i hybridmiljöer, att öka kroppsspråket med tio procent och hålla ögonkontakt med kameran.

– Le mycket, om det bara är möjligt så stå gärna upp och ta i lite extra när du betonar ord.

Kan bli examen

Det är möjligt att delta i enskilda föreläsningar som ordnas av Ledarskapsforum eller att bygga sig en skräddarsydd formell utbildning.

Forumet erbjuder som bäst yrkesexamen i affärsverksamhet, yrkesexamen i arbete som teamledare, specialyrkesexamen för chefskap inom produktion samt specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning.

Mera information och hela höstens och vårens program hittas på Ledarskapsforums webbplats.

LÄS OCKSÅ:

Lauri Storbacka: ”Johtajien ja asiantuntijoiden tulisi ajatella paradoksaalisemmin”

 

Lämna ett svar