Företagarna i Finland: Fem tips till dig som är intresserad av att köpa ett företag

Nellie Nyberg
Nellie Nyberg hos Företagarna i Finland kan kontaktas i frågor om ägarbyten. Foto: Företagarna i Finland

FÖRETAGARNA I FINLAND INFORMERAR

Företagarna i Finlands webbplats kan du läsa mera om varför det lönar sig att bli medlem.

Företagarna i Finlands nätverk stöder i frågor kring ägarbyte.

2024 är företagsköparens år! I Finland finns just nu uppskattningsvis 13 500 arbetsgivarföretag där ägarbyte är aktuellt. I dessa organisationer finns det 95 000 arbetsplatser. Dessutom har 14 % av små och medelstora företag meddelat att ägarbyte är aktuellt för dem inom de närmaste åren. Alltså talar vi om en betydande mängd företag som söker köpare!

En signifikant utmaning för att ägarbyten skall realiseras är mötet mellan köpare och säljare. Hur hittar de varandra? Företag till salu kan man hitta på olika handelsplatser, men också via nätverk och företagsförmedlare. Även personliga kontakter och lokala grupper i sociala medier kan vara ställen där man hör om företag som är till salu.

De kostnader som uppstår då man köper ett existerande bolag kan ofta jämföras med det kapital som behövs för att grunda ett bolag, men riskerna är lägre då den nya företagaren inte behöver börja från noll. En viss kundbas och kontakter kommer med som en del av företaget. Samtidigt får man tillgång till mycket nyttig information och data från en längre tid, och en omsättning och ett kassaflöde från och med första dagen. Det frigör resurser till att fokusera på utveckling av den existerande verksamheten.

Inför företagsköpet är det viktigt att göra bakgrundsarbetet ordentligt för att undvika stora överraskningar. Här är fem tips som hjälper dig komma i gång med processen.

1. Reservera tillräckligt med tid. Ett företagsköp slutförs sällan över en natt.

Analysera dina egna målsättningar, ditt kunnande, dina drömmar och din blivande roll. Vill du vara en aktiv eller passiv ägare, den som gör grovjobbet eller vill du främst agera som stöd? Har du kanske funderat på att gå in som delägare i stället för att köpa hela företaget? Minns att professionell hjälp är till både köparens och säljarens fördel.

2. Forska i företagets försäljningsskick. Varifrån kommer pengarna?

Kontrollera företagets finansiella siffror och dokumentation, lager, inventarier, utrymmen, kontrakt och förpliktelser. Motsvarar företagets värderingar och produkt din egen värdegrund? Förstå företagets framtidsutsikter och lönsamhet och de eventuella investeringar som krävs.

3. Bekanta dig med företaget och dess roll inom branschen.

Lär känna företaget och framtidsutsikterna i branschen. Kolla upp den gällande lagstiftningen. Bekanta dig också med bolagets historia och affärsverksamheten som helhet. Genom att intervjua andra företagare inom branschen får du en bättre uppfattning av verksamhetsmiljön.

4. Bekanta dig med företagets personal, kunder och konkurrenter.

Hur ser personalomsättningen ut? Hur är arbetsmiljön? Hur är det med ledningens kompetens, engagemang och motivation? Är företagets utbud och produktivitet starkt anknuten till ägaren? Vad baserar sig kundlojaliteten på?

5. Köpesumma och villkor.

Gör en riskanalys; du kan börja med en enkel SWOT-analys. Bekanta dig med alternativa finansieringslösningar. Definiera dina målsättningar och ramar inför förhandlingarna.

Det är viktigt att notera att orsakerna till att sälja ett företag kan vara många. Det är bra för köparen att förstå säljarens motiv, så man kan bygga förtroende mellan parterna. Det ligger i både köparens och säljarens intresse att företagsköpet leder till en positiv utveckling av bolaget.

 

Gällande ägarbyten finns det mycket information på Företagarna i Finlands nätsidor (på finska) och på Omistajanvaihdosfoorumi-sidorna ov-foorumi.fi. Företagarna i Finlands nätverk stöder i frågor kring ägarbyte. Kontakta Nellie Nyberg på centralförbundet för råd och hjälp.

 

LÄS OCKSÅ:

Next Safety Groupilta uusi panostus Suomeen – Hasak osaksi kasvavaa kokonaisuutta

Lämna ett svar