Viexpo: Företagsgruppen ger boost till exportsatsningar

Anne Viitala, Kåre Björkstrand - Viexpo
Anne Viitala, Kåre Björkstrand.

Skribenten Martina Buss ansvarar för kommunikation och administration på Viexpo. I den här kolumnen förespråkar hon att se över om och hur internationella satsningar kan göras tillsammans med andra företag. Som stöd för tankarna har Buss intervjuat Viexpos internationaliseringsexperter Anne Viitala och Kåre Björkstrand.

Exportprojekt ämnade för företagsgrupper är ett utmärkt sätt att förbereda det egna företaget för exportmarknaderna. Att samlas kring ett gemensamt ämne får vanligtvis till stånd positiva effekter. Gemensamma åtgärder och exportsatsningar lönar det sig att göra tillsammans med andra företag, inte i konkurrenssyfte utan snarare genom att komplettera varandra. Det är lättare att åka till en ny marknad tillsammans än på egen hand. Tillsammans kan man även ha ett bredare utbud.

– När man samlar ihop en grupp till ett exportprojekt resulterar det i synergi, berättar Anne Viitala, som är en av Viexpos experter med ansvar för exportprojekt för företagsgrupper.

Expertprojekt planeras kring gemensamma teman

Martina Buss
Martina Buss.

Exportprojekten planeras alltid enligt de deltagande företagens behov, och skapas kring något gemensamt tema. Det gemensamma kan t.ex. vara branschen, målmarknaden eller exportkanalen. Målsättningen med exportprojekten för företagsgrupper är att hitta nya kunder och samarbetspartners från destinationslandet. Det finns även ofta offentlig finansiering, med rätt så bra stödprocent, att få till exportprojekten.

För tillfället har Viexpo på gång fem exportprojekt för företagsgrupper, som alla har sina olika särdrag, även om det också finns gemensammas aspekter.

Exportprojektet för metallbranschens underleverantörers företagsgrupp till Sverige är planerad för att passa en bransch och även målmarknaden är den samma för företagen.

Till Exportprojektet för ekologiska livsmedelsföretag har man samlat ihop ekologiska livsmedelsföretag från olika håll i Finland. I detta exportprojekt är branschens gemensam, men varje företag har sina egna och olika produkter, dock alla i samma kategori, det vill säga ekoprodukter.

Tillväxt från digitala kanaler – målmarknad Sverige är ett exportprojekt med syftet att utveckla näthandeln för olika typer av företag. Exportprojektet siktar på att utveckla samma kanal och även målmarknaden är den samma. Dock är företagen som är med från olika branscher.

Båtbranschens underleverantörsföretag från Österbotten till Skandinavien är ett exportprojekt med företag från samma bransch och med samma målmarknad.

Kåre Björkstrand
Kåre Björkstrand.

I exportprojektet Design- och livsstilsföretag från Österbotten mot marknaden i Japan hör företagen ur ett brett perspektiv till samma bransch, även om företagens produkter är mycket olika, och alla siktar på samma målmarknad.

– I exportprojekten för företagsgrupper är det viktigt att man hittar tillräckligt med gemensamt, som man samlar ihop företagsgruppen kring, men ändå tillräckligt med frihet för varje företag att utveckla sin egen verksamhet, analyserar Kåre Björkstrand, som ansvarar för ekologiska livsmedelsföretagens exportprojekt på Viexpo.

Projektåtgärder kan vara gemensamma eller företagsspecifika

När företagen har ett gemensamt intresse att förverkliga åtgärder, kan man planera ett projekt där alla har gemensamma åtgärder, men även företagsspecifika specialåtgärder. Genom dessa för företaget skräddarsydda utvecklingsåtgärder får företagen utvecklas precis i den riktning som passar dem.

Kostnader som hör till de gemensamma åtgärderna delar man på mellan deltagarna, vilket innebär att dessa åtgärder är billigare än om företaget skulle genomföra dem ensamma. Förverkligandet av ett exportprojekt för företagsgrupper tillsammans med en extern aktör såsom Viexpo kräver inget administrativt arbete eller stora investeringar av företaget.

I exportprojekt för företagsgrupper som förverkligats tillsammans med Viexpo har man kunnat verkliggöra t.ex. följande åtgärder:

  • Marknadsanalyser, konkurrentanalyser, Go to market-planer
  • Planering av gemensam affärsverksamhet för internationella marknader
  • Testning av intresset för en innovation på internationella marknader
  • Kartläggning av potentiella distributörer, förare och lagerhållare (sökning av samarbetspartner, importör, återförsäljare, representant etc. från destinationsländerna)
  • Lära känna nya aktörer, samla information och diskutera om villkoren för samarbetet
  • Skapande av mallar för kontrakt
  • Gemensamma resor, arrangerande av evenemang (kundträffar, evenemang för inbjudna gäster)
  • Arrangerande av inköparbesök till Finland
  • Gemensamma mässframträdanden på lämpliga internationella mässor

Exportprojekt kan ha överraskande fördelar

Anne Viitala
Anne Viitala.

Ett gemensamt exportprojekt har även överraskande fördelar för de deltagande företagen. Varje deltagande företag strävar naturligtvis efter tillväxt genom export och fotfäste på internationella marknader.

Få företag har i förväg tänkt på vilka andra effekter företagsgruppens exportprojekt också kan ha. Erfarenheterna visar dock att nätverkandet inom gruppen och det man lär sig av varandra har skapat mervärde och uppmuntran i den egna affärsverksamheten.

– För företagen har det kunnat uppstå inbördes samarbeten, som skapat ny slags business eller ökat på omsättningen. Dessutom har företagen kunnat nätverka med partners och påverkare genom exportprojekten för företagsgrupper, berättar Anne Viitala.

Det lönar sig att förhålla sig fördomsfritt till samarbete genom exportprojekt för företagsgrupper eller på andra sätt. Man kan uppnå fördelar och synergier på internationella marknader eller i hemlandet med hjälp av sina kolleger. Genom intressanta teman och samarbetsformer kan man hitta överraskande boost till sin egen verksamhet.

 

LÄS OCKSÅ:

Martina Buss, Viexpo: ”NordicHub – verkostojen verkosto kansainvälistymisen apuna”

Lämna ett svar