Kohti uutta ennätysvuotta – Ekeri haluaa tehdä kestävyystyöstä kilpailuvaltin

Daniel Asplund, Ekeri, Pedersöre
Daniel Asplund.

Ekeri teki viime vuonna ennätystuloksen ja kaikki viittaa siihen, että sama toistuu tänäkin vuonna. ”Kestävyystyössä meitä ei motivoi niinkään lainsäädäntö, vaan oma visiomme sekä asiakkaiden toiveet ja vaatimukset”, sanoo Ekerin kestävyystyöstä vastaava laatu- ja jälkimarkkinointipäällikkö Daniel Asplund.

Ekeri, skylt, logo pedersöre

Pedersöressä toimiva Ekeri valmistaa perävaunuja ja puoliperävaunuja. Koronavuodet koettelivat alaa raskaasti, mutta Ekeri onnistui supistamaan tuotantoaan hallitusti. Juuri suunnitelmallisuuden ansiosta pyörät saatiin nopeasti pyörimään materiaalivirtojen jälleen normalisoiduttua.

– Viime vuodesta kehkeytyi siten ennätyksellinen ja kaikki viittaa siihen, että sama tulee toistumaan tänä vuonna, toteaa Ekerin laatu- ja jälkimarkkinointipäällikkö Daniel Asplund.

Konsernitasolla Ekerin viime vuoden liikevaihto kipusi noin 80 miljoonaan euroon ja tänä vuonna yritys tavoittelee jopa 100 miljoonaa euroa.

Kestävyysraportointi käynnissä

Daniel Asplund, Ekeri, Pedersöre
Daniel Asplund.

Kaikki kunnia talousraportoinnille, mutta Ekerin tavoitteet ovat korkeammalla. Parhaillaan yrityksessä valmistellaan CSRD-direktiivin mukaista vuoden 2025 virallisten kestävyyslukujen raportoimista.

Itse kestävyysajattelu on ollut osa yrityksen toimintaa jo perustamisvuodesta 1945 lähtien.

– Olemme aina panostaneet laatuun ja näemme kestävät, pitkän elinkaaren omaavat tuotteet kilpailuvalttina, sanoo itse jo 16 vuotta Ekerillä työskennellyt Asplund.

Ekerillä valmistettu perävaunu voi hyvinkin kestää jopa 20 vuotta. Kestävyys yhdistettynä erinomaiseen huollon saatavuuteen takaa, että tuotteiden jälleenmyyntiarvo säilyy korkealla tasolla. Ekeri tarjoaa myös vuokrausta, rahoitusratkaisuja sekä käytettyjen yksiköiden myyntiä.

Lähtölaukaus 2019

Nykymuodossaan kestävyystyötä on Ekerillä toteutettu intensiivisesti vuodesta 2019 ja Asplundin mukaan yritys onkin edelläkävijä alallaan. Asiakkaat arvostavat yrityksen toimia ja kannustavat kehittämään työtä edelleen.

– Asiakkaat ovat jo pidemmän aikaa osanneet esittää meille valveutuneita kysymyksiä liittyen kestävyyteen, Asplund lisää.

Asiakkaat ovat jo pidemmän aikaa osanneet esittää meille valveutuneita kysymyksiä liittyen kestävyyteen.

Scope 1 ja 2

Ekeri ryhtyi niin kutsuttuun Scope 1 – ja Scope 2 -työhön jo varhaisessa vaiheessa. Työ liittyy yrityksen omasta toiminnasta johtuvien päästöjen kartoitukseen ja vähentämiseen sekä muihin toimiin, joihin yritys itse voi vaikuttaa.

Vuonna 2022 Ekerin omat päästöt olivat jo tasolla 104 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa (vuonna 2021 vastaava luku oli 121 tonnia). Se tarkoittaa, että koko tehtaasta ja yrityksen toiminnasta vuositasolla aiheutuva hiilijalanjälki vastaa noin kymmenen suomalaisen yksityishenkilön jättämää hiilijalanjälkeä. Ekeri myös kompensoi päästöjään erilaisin ilmastotoimin.

Daniel Asplund, Ekeri, Pedersöre

Tähtäimessä Scope 3

Ekerin työ omien päästöjen vähentämiseksi entisestään jatkuu. Nyt yrityksessä pyritään yhä laajemmin saamaan mukaan myös alihankkijat ja koko tuotantoketju, eli työ keskittyy nk. Scope 3 -päästöjen kartoitukseen.

– Asetamme alihankkijoille vaatimuksia, mutta tarjoamme myös apuamme, sillä pienemmillä yrityksillä ei välttämättä ole samanlaisia resursseja ja mahdollisuuksia kuin isommilla toimijoilla, Asplund muistuttaa.

Tällä hetkellä Ekeri työllistää noin 320 henkilöä koko konsernin tasolla.

Ei pelkästään ympäristönäkökulmasta

Kestävyystyöhön kuuluu paitsi erilaiset ympäristötoimet myös ihmisoikeuksia, työturvallisuutta ja asianmukaisia työoloja vahvistava toiminta.

Tärkeimpinä Ekerillä pidetään toimia, jotka liittyvät YK:n maailmanlaajuisiin tavoitteisiin, ilmastotyöhön sekä kiertotalouden edistämiseen. Työllä tavoitellaan yhä kestävämpää teollisuutta.

Kehitystä tukevat tuotteet

Daniel Asplund, Ekeri, öppningsbara sidor
Daniel Asplund

Ekerin varsinaista erikoisalaa on avattavalla sivulla varustettujen kuljetusyksiköiden valmistus. Sivusta-avattavuus mahdollistaa kuormatilan tehokkaan hyödyntämisen sekä vähentää tyhjänä ajoa.

– Kuljetusyrityksille tämä tarkoittaa entistä parempaa joustavuutta. Menosuuntaan voidaan kuljettaa vaikkapa jäätelöä ja paluumatkalla vaunu on lastattu lankuilla, Daniel Asplund havainnollistaa.

Tässä yhteydessä voidaan mainita Suomen olevan Euroopassa edelläkävijä siinä, että se sallii yhä pidempien ja painavampien ajoneuvoyhdistelmien liikennöinnin teillä. Ekeri myötävaikuttaa samansuuntaiseen kehitykseen tuotteillaan, jotka mahdollistavat sen, että kuljetuksia on aiempaa vähemmän, mutta kuormat ovat suurempia.

Erikoisaloja erikoisalan sisällä

Sivusta-avattavuuden lisäksi Ekerillä on kuljetusyksiköissään tarjota vieläkin täsmällisemmin tiettyihin kuljetustarpeisiin vastaavia tuotteita. Näitä ovat esimerkiksi räjähtävien aineiden kuljetukseen soveltuvat kuljetusyksiköt – erikoisala, jonka ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. Yritykseltä löytyy myös kuljetusvaunuja, jotka voidaan nostaa suoraan junan kyytiin.

Daniel Asplund, Ekeri
Daniel Asplund.

 

LUE MYÖS:

Yrityksille tarjolla ilmaista opastusta tekoälyyn ja hiilijalanjäljen laskemiseen

Vastaa