Ekeri går mot nytt rekordår – Företaget jobbar hårt för att göra även hållbarhetsarbetet till en konkurrensfördel

Daniel Asplund, Ekeri, Pedersöre
Daniel Asplund.

Fjolåret blev ett rekordår för Ekeri och allt tyder på att det här året också blir det. ”Vårt hållbarhetsarbete drivs inte av lagstiftning utan av vår egna vision samt kundernas önskemål och krav”, säger hållbarhetschefen Daniel Asplund.

Ekeri, skylt, logo pedersöre

Pedersöreföretaget Ekeri tillverkar släp och trailers. Coronaåren var tuffa för hela branschen, men Ekeri lyckades på ett kontrollerat sätt minska sin produktion. Kontrollen möjliggjorde i sin tur att det gick snabbt att sätta igång hjulen när materialflöden normaliserades.

– Fjolåret utvecklades därför till ett rekordår och allt tyder på att det här året också blir det, säger Daniel Asplund, hållbarhets- och eftermarknadschef på Ekeri.

På koncernnivå nådde Ekeris omsättning i fjol cirka 80 miljoner euro medan man i år siktar på hela 100 miljoner euro.

Hållbarhetsrapportering på gång

Daniel Asplund, Ekeri, Pedersöre
Daniel Asplund.

Finansiell rapportering i all ära, men för Ekeri räcker det snart inte längre. Som bäst görs förarbetet för att bolaget även ska kunna rapportera officiella hållbarhetssiffror för år 2025 enligt CSRD-direktivet.

Själva hållbarhetstänkandet har ändå funnits med i bolaget sedan grundandet 1945.

– Vi har alltid satsat på kvalitet och ser hållbara produkter med lång livslängd som en konkurrensfördel, säger Daniel Asplund, som själv jobbat 16 år för Ekeri.

En släpvagn tillverkad av Ekeri kan bra hålla i 20 år. Detta kombinerat med god tillgång till service gör att andrahandsvärdet på produkterna hålls högt. Ekeri erbjuder även uthyrning, finansieringslösningar och begagnat-försäljning.

Startskott 2019

I de former som vi pratar om i dag har hållbarhetsarbetet hos Ekeri pågått intensivt sedan 2019. Daniel Asplund säger att bolaget är en föregångare inom sin bransch. Asplund säger att kunderna uppskattar arbetet som görs och driver på utvecklingen.

– Kundernas frågor till oss om hållbarhet har under en längre tid redan varit avancerade, säger han.

Kundernas frågor till oss om hållbarhet har under en längre tid redan varit avancerade.

Scope 1 och 2

Ekeri var tidigt ute med så kallat scope 1- och scope 2-arbete. Det jobbet handlar om att räkna ut och minska den egna verksamhetens utsläpp och annat som bolaget själv har kontroll över.

År 2022 var Ekeris egna utsläpp redan nere på 104 ton koldioxidekvivalenter per år (121 t, 2021). Det innebär att hela den stora fabriken och verksamheten på årsbasis står bakom ett lika stort kolfotspår som cirka 10 finländare som privatpersoner gör. För Ekeris del kompenseras utsläppen dessutom med klimatåtgärder.

Daniel Asplund, Ekeri, Pedersöre

Scope 3 i fokus

Ekeris arbete med att få ner sina egna utsläpp ytterligare fortsätter. Fokus har ändå vänts mot att i större grad även få med underleverantörer och hela kedjan, alltså det så kallade scope 3-arbetet.

– Vi ställer krav på underleverantörer men kommer även att erbjuda hjälp, för till exempel mindre leverantörer har inte samma resurser och möjligheter, säger Daniel Asplund.

Ekeri sysselsätter som bäst cirka 320 personer på koncernnivå.

Inte bara miljöaspekter

Till hållbarhetsarbetet räknas miljöarbete men också till exempel jobbet kring mänskliga rättigheter, arbetssäkerhet och arbetsförhållanden.

Ekeri prioriterar arbetet som hänger ihop med FN:s globala målsättningar, med klimatarbete och med cirkulär ekonomi. Målet som hägrar är en hållbar industri.

Produkter som stöder utvecklingen

Daniel Asplund, Ekeri, öppningsbara sidor
Daniel Asplund

Ekeris verkliga specialitet är tillverkning av transportskåp med öppningsbar sida. De öppningsbara sidorna innebär att det går att utnyttja lastrummet väldigt effektivt och att tomkörningar minimeras.

– Flexibiliteten blir större för åkerierna, det går till och med att transportera glass i en riktning och plankor på vägen tillbaka, säger Daniel Asplund.

I sammanhanget kan nämnas att Finland är föregångare i Europa med att tillåta längre och tyngre fordonskombinationer på vägarna. Ekeri bidrar till den utvecklingen med sina produkter som möjliggör färre men större laster.

Nisher inom nischer

Inom de öppningsbara skåpen erbjuder Ekeri produkter utvecklade även för ännu mera specifika nischer. Företaget tillverkar exempelvis produkter som kan transportera explosiva ämnen, en nisch som förutspås växa, samt vagnar som går att lyfta på tåg.

Daniel Asplund, Ekeri
Daniel Asplund.

 

LÄS OCKSÅ:

Ekeri tar nästa steg på hållbarhetsresan – Utvecklar samarbetet med leverantörer

Lämna ett svar