Andreas Kjellman

Privatbankir på Aktia Bank

Andreas Willfors

Projektledare vid Yrkeshögskolan Novia

Andy Lundström

Liiketoiminnan kehittäjä, joka haluaa muuttaa työelämän

Anna Bertills

Co-founder och partner, Bertills & Jung

Anna Måtts-Fransén

Logistikexpert, projektchef för MoveIT-projektet vid Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Annika Glader

Projektledare vid YH Novia för EU-projektet "Circular Economy – A Game Changer for the Wood Building Industry"

Annika Ravald

Universitetslektor i marknadsföring vid Hanken Svenska handelshögskolan

Antti Alasaari

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin yritysneuvoja

Anu Norrgrann

Forskardoktor vid institutionen för marknadsföring, Hanken Svenska handelshögskolan

Ashkan Fredström

Affilierad forskare vid institutionen för företagsledning och organisation, Hanken Svenska handelshögskolan

Benita Gullkvist

Universitetslektor i redovisning vid Hanken Svenska handelshögskolan

Carita Pöntiö

Viennin kehittäjä, Viexpo

Christian Partanen

Kapitalförvaltare på Vasa Andelsbank

Christoffer Härus

Privatbankir på Aktia Bank

Christoffer Lundström

CEO på CHL-Sales Agency

Cynthia Söderbacka

Project Manager and lecturer at Novia UAS

Dennis Sundvik

Forskardoktor i redovisning vid Hanken Svenska handelshögskolan

Emine Ehrström

Pohjanmaan ELY-keskuksen kotouttamis- ja nuorten palveluiden päällikkö

Erik Nylund

Founding Partner & CTO, Gambit

Esa Vuorinen

Investeringsdirektör vid Nordea

Eva-Lena Lundgren-Henriksson

Forskardoktor vid institutionen för företagsledning och organisation vid Hanken Svenska handelshögskolan

Francesca Cucinotta

Centria-ammattikorkeakoulun koulutusviennistä vastaava johtaja

Frida Nyqvist

Doktorand vid institutionen för företagsledning och organisation vid Hanken Svenska Handelshögskolan

Göran Östberg

Göran Östberg toimii kiertotalousalan projektipäällikkönä Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKilla.

Hanna Guseff

Forskningsledare vid institutionen för företagsekonomi vid Yrkeshögskolan Novia

Hannele Yliaho

Organisaatioiden kilpailukykyä ja liiketoimintapalveluja kehittävän Coutsin toimitusjohtaja

Hannes Torppa

Hallintotieteiden opiskelija Vaasan yliopistossa, ylioppilaskunnan edustaja 2020- ja puheenjohtaja 2019

Harri Sippola

Aluemyyntipäällikkö, Hartman Rauta Oy

Heli Siirilä

MoveIT-hankkeen projektiasiantuntija Vaasan yliopiston Levón-instituutista

Henri Torsti

Vaasan Nuorkauppakamarin jäsen, joka heräsi kamarin strategiatyön edetessä huomaamaan strategian tärkeyden

Jesper Haga

Forskardoktor i finansiell ekonomi vid Hanken Svenska handelshögskolan

Joacim Tåg

Programchef vid Institutet för Näringslivsforskning och docent i nationalekonomi vid Lunds universitet

Joakim Strand

Kansanedustaja (RKP) ja Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Joel Sunabacka

Johtaja Kasvu & Kehitys Suomi, Ålandsbanken

Johanna Haveri

Vaasan yliopiston projektikoordinaattori, jolla on yhteinen menneisyys Vaasa Insiderin kanssa

Johanna Hietikko-Koljonen

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin viestintäpäällikkö

Johanna Liinamaa

Teknologie doktor och forskningschef vid Yrkeshögskolan Novia

Jonas Waller

Seniorrådgivare för Nordiska rådet som har arbetat vid högskolor och universitet i Finland, Japan, Tyskland och Spanien i 30 år

Josefine Österberg

Privatbankir på Aktia Private Banking i Vasa

Juha Häkkinen

Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja (el.)

Juha Lahtinen

Kansainvälistymispalveluja tarjoavan Viexpon Senior Advisor ja projektipäällikkö

Kajsa Dahlback

Lektor i sång vid Yrkeshögskolan Novia

Karin Kainlauri

Chef för landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten

Karolina Wägar

Ekonomie doktor, utbildnings- och projektansvarig vid Ung Företagsamhet rf (Svenskfinland, regiontjänster i Österbotten)

Kati Komulainen

Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja

Katja Jankens

Senior Advisor & Nordic Hub Manager, Viexpo

Katja Rajala

Vaasan Yrittäjien puheenjohtaja, yrittäjyyden intoilija ja innostaja

Katrin Asplund

Projektledare vid Yrkeshögskolan Novia

Kendall Rutledge

Project Manager at Novia UAS & University of Vaasa

Kjell Nydahl

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin yrityspalvelujohtaja

Kjell Skoglund

VD för Finsk-svenska handelskammaren

Kristian Schrey

VD för Viexpo

Kåre Björkstrand

Senior Advisor, Viexpo

Lauri Storbacka

Hankenin jatko-opiskelija sekä Keski-Pohjanmaan Osuuspankin asiakkuusjohtaja

Leif Östman

Överlärare och utbildningsansvarig för byggteknik vid Yrkeshögskolan Novia

Maarit Mäkelä

Viennin sparraaja Viexpolla

Maija Aarnio

Lemonsoft Oy:n asiakaspalvelujohtaja

Malin Winberg

Projektledare vid Yrkeshögskolan Novia

Man Yang

Assistant Professor & Academy of Finland Postdoctoral Researcher in Sustainable Entrepreneurship at Hanken School of Economics

Mari Huuhka

Vaasan Nuorkauppakamarin puheenjohtaja 2019

Mari Kattelus

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin markkinointipäällikkö, joka tekee intohimoisesti työtä Vaasan seudun imagon eteen

Mari Pohjanniemi-Kivi

Vaasan Yrittäjät ry:n toiminnanjohtaja

Marica Lassus

Ledarskapscoach på LMI Finland

Marja-Riitta Vest

TKI-päällikkö, Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK)

Martina Buss

Viexpon johdon assistentti

Matias Båsk

Logistikexpert & projektchef för MoveIT-projektet, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Matias Mäkynen

SDP:n kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä

Matias Rosström

Brand & Communications Advisor, Viexpo

Mats Granfors

Lektor vid Yrkeshögskolan Novia

Mattias Högnäs

Kapitalförvaltare på Vasa Andelsbank

Mauritz Knuts

Projektchef vid Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Mervi Mäkinen

Koulutusasiantuntija, Pohjanmaan ELY-keskus

Michaela Palmberg

Suomen Nuorkauppakamareiden kansallinen puheenjohtaja

Mika Palosaari

Pohjanmaan TE-toimiston johtaja

Mikael Nyström

Finansieringschef på Handelsbanken i Vasa

Minna Jakobsson

Viexpon Senior International Business Advisor

Nic Esselström

Nic Esselström är kapitalförvaltare på Vasa Andelsbank, OP-Gruppen.

Nina Ingves

Regionchef för Österbotten på Ung Företagsamhet r.f.

Olav Nylund

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin yritysneuvoja

Oona Haapamäki

Koordinator och kulturproducent vid Yrkeshögskolan Novia

Paula Erkkilä

Pohjanmaan kauppakamarin johtaja

Perttu Kellomäki

Pohjanmaan TE-toimiston palvelujohtaja

Peter Björk

Professor i marknadsföring vid Hanken Svenska handelshögskolan

Peter Höckert

Grundare till och verksamhetsansvarig på Penica

Peter Källberg

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin matkailualan projektipäällikkö

Petra Ylitalo

Projektledare för projektet Infra-Botnia vid Yrkeshögskolan Novia

Petri Mäntysaari

Professor i handelsrätt vid Hanken Svenska handelshögskolan

Petteri Kalliola

Vaasan Nuorkauppakamarin puheenjohtaja 2021

Raija Koivisto

Vaasalainen hyvinvointiyrittäjä ja järjestöaktiivi

Riikka Autio

Viuleva Group Oy:n toimitusjohtaja sekä kokenut markkinoinnin, viestinnän ja kansainvälisyyden asiantuntija

Riikka Kalmi

Tutkimusviestinnän asiantuntija Vaasan yliopistossa

Riitta Björkenheim

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin logistiikka-asiantuntija

Riitta Lammi-Rajamäki

Aktia Pankki Oyj Pohjanmaan yrityspankin asiakasvastuullinen johtaja

Roger Nylund

Filosofie doktor och lektor i produktionsekonomi vid Yrkeshögskolan Novia

Rose-Marie Lillmangs

Företagsrådgivare och sakkunnig vid Österbottens TE-byrå

Sade Kahra

Projektledare vid Yrkeshögskolan Novia

Samuel Broman

Aktiv inom finans, juridik, politik och idrott - intresserad av nyskapande, innovation och ledarskap

Sanni Lassila

Vaasan lyseon lukion opiskelija

Shiva Sharma

Project leader and Lecturer at Novia UAS

Simo Vuorenlinna

Bankdirektör på OP Private, Vasa Andelsbank

Stefan Råback

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin toimitusjohtaja

Stella Pon-Onnela

Wrote a column while working as International Business Trainee at Viexpo

Susanne Skata

Egenföretagare och Företagarna i Finland-tidningens medarbetare

Sören Kock

Professor i företagsledning vid Hanken Svenska handelshögskolan

Ted Wallin

Business Director, Gambit

Terhi Mäkinen

Pohjanmaan ELY-keskuksen elinvoimapäällikkö

Therese Sunngren-Granlund

Forskningsledare vid Yrkeshögskolan Novia

Tiina Haapala

AHA Logisticsin toimitusjohtaja

Tim Wallin

CEO, Gambit

Timo Saari

Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja

Tobias Björkskog

Projektledare vid Yrkeshögskolan Novia

Tommi Virkama

Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian johtaja

Torbjörn Strand

Aktiv inom Vasa juniorhandelskammare

Tua Herrgård

Certifierad Business Coach och Development Manager vid WasaTalent

Ulf-Erik Häggvik

Övervakningschef vid NTM-centralen i Österbotten, Pohjanmaan ELY-keskus

Vaiva Stanisauskaite

PhD Student at the Department of Entrepreneurship, Management and Organisation at Hanken School of Economics

Yannick Pelletier

Kapitalförvaltare på Vasa Andelsbank

Åsa Backman

Privatbankir och vicedirektör för Vasaregionen på Ålandsbanken

Cynthia Söderbacka, Shiva Sharma

Project leaders at Novia UAS

Jesper Haga, Dennis Sundvik

Samarbete, Hanken Svenska handelshögskolan

Joel Sunabacka, Åsa Backman

Yhteistyö, Ålandsbanken

John Dahlbacka, Rayko Toshev, Mika Billing

Cooperation. John Dahlbacka is R&D Manager Sustainable Energy Technology at Novia UAS, Rayko Toshev is university lecturer at University of Vaasa, and Mika Billing is Senior Lecturer at VAMK UAS.

Juha Nummela, Perttu Kellomäki

Yhteistyö, Pohjanmaan TE-toimisto

Kaisa Penttilä, Ashkan Fredström

Samarbete, Hanken Svenska handelshögskolan

Linnea West, Elina Viitasaari

Linnea West on vanhempi rikoskonstaapeli. Elina Viitasaari on tasa-arvoasioiden asiantuntija ja YK-edustaja.

Malin Winberg, Mona Groop-Sjöholm

Samarbete, TALKO Österbotten (Yrkeshögskolan Novia, Yrkeshögskolan Centria)

Yvonne Dahlbäck, Niklas Frände

Samarbete, Yrkeshögskolan Novia