KWH 90 år – Den ständiga förändringen – DEL 6

KWH-koncernen har genom sin långa historia lyckats hitta möjligheter även under de mest kärva tiderna. Vaasa Insider publicerar i sommar hela boken ”KWH 90 år – Den ständiga förändringen” som ger en unik inblick i hur det gått till att bygga upp verksamheten. Det här är den sjätte delen.

Kapitel 6 – LOGISTIKEN

Hur KWH Logistics lyckades hitta en ny marknadsnisch i hamnarna

År 2019 är koncernens snabbast växande affärsgrupp inte Mirka utan KWH Logistics, som hittat en nisch som få konkurrenter är intresserade av. En extra skjuts på vägen har företaget dessutom fått av Ryssland.

I februari 2014 drar världen efter andan då Ryssland annekterar Krim-halvön. Händelsen leder till ett instabilt geopolitiskt läge med västerländska sanktioner mot Ryssland, som i sin tur svarar med motsanktioner.

Något som också blir klart en tid efter annekteringen är att den ryska ledningen inte längre tänker låta landets råvaror exporteras ut i världen via de baltiska länderna, som är med i Nato.

Det behövs alltså alternativa rutter och då ligger det nära till hands att lyfta blicken mot Finland. Sedan gammalt går en hel del transitotrafik, det vill säga exportvaror på genomresa, från Ryssland via Finland ut i världen.

KWH Logistics grundades som en egen affärsgrupp år 2001, men rötterna går tillbaka flera decennier i tiden.

Så när KWH Logistics i slutet av 2010-talet får se sin transitotrafik växa kraftigt, är det mycket tack vare denna nya världsordning.

Ett illustrerande exempel är den hanteringsanläggning för kol som KWH Logistics köpt begagnad och som år 2019 installerades i Björneborg för att börja ta emot kol som anlänt med tåg från Sibirien. Anläggningen stod tidigare i Estland, men blev arbetslös på grund av omständigheterna.

År 2019 är transitotrafiken så stor att den gått förbi de inhemska varuströmmar som KWH Logistics hanterar. Samtidigt har bolaget vuxit till Finlands ledande aktör inom transitotrafik.

Något om storleken säger det faktum att KWH Logistics är en av järnvägslogistikbolaget VR Transpoints största kunder.

Varje dag lossar det KWHägda dotterbolaget Rauanheimo 400 tågvagnar i de finländska hamnarna. Rauanheimo skulle dessutom vara berett att ta i bruk ännu flera tågvagnar, om det bara fanns några tillgängliga.

År 2019 är transitotrafiken så stor att den gått förbi de inhemska varuströmmar som KWH Logistics hanterar.

EN NISCH SOM ÄR UTMANANDE FÖR ANDRA

Under 2010-talet har KWH Logistics oftast haft en tvåsiffrig tillväxt. Vid sidan av transitotrafiken är en annan viktig orsak till tillväxten att företaget lyckats hitta en nisch som konkurrenterna antingen inte är intresserade av, eller som de inte har tillräckligt stora ekonomiska muskler för att ge sig in i.

Den nischen finns i hanteringen av gods i hamnarna. År 2019 håller KWH Logistics på att bli Finlands största hamnoperatör, och företaget har under ett decennium lyckats etablera sig i alla viktiga hamnar – sammanlagt 14 stycken – från Uleåborg i norr till Kotka i öster.

Den här snabba utbredningen har varit möjlig främst tack vare moderbolagets stora investeringsförmåga. Konkurrenterna varken förmår eller vill göra likadana satsningar, förklarar Peter och Henrik Höglund:

”Hamnoperatörerna i Finland är antingen små familjebolag som saknar kapital, eller också är de större företag som ägs av industrin, oftast skogsindustrin. De små familjeföretagen har inte ekonomiska möjligheter att göra så stora investeringar som en snabb tillväxt kräver. De stora företagen igen är relativt ointresserade av att satsa på hamnverksamheten eftersom den inte hör till ägarnas kärnverksamhet.”

KWH Logistics har alltså lyckats hitta en mycket gynnsam marknadsnisch, men tillväxten har inte kommit gratis.

Tvärtom har det krävts stora investeringar i ny utrustning – den tidigare nämnda kolhanteringsanläggningen i Björneborg går till exempel lös på tiotals miljoner euro.

Grundidén bakom investeringarna är så gott som alltid att göra om logistikkedjan så att den blir smartare och effektivare. Helst sköter KWH Logistics hela kedjan i så stor omfattning som möjligt, från fabrik till fartyg.

Förutom hamnverksamheten och transitotrafiken finns det också ett tredje affärsområde som växer snabbt, nämligen hanteringen av varuströmmar och logistik inne på fabriksområden.

Tillväxten beror på att industrin i allt högre grad är redo att utlokalisera sådana uppgifter som inte hör till kärnverksamheten.

Vid den nya cellulosafabriken i Äänekoski har KWH Logistics tillsammans med VR Transpoint byggt upp logistikkedjan både inne på fabriksområdet och ner till hamnen i Helsingfors, därifrån cellulosan exporteras.

LOGISTIK MED LÅNGA ANOR

Att KWH kom att verka i logistikbranschen var precis som när det gäller koncernens andra satsningar delvis slump och delvis medveten strategi.

Affärsgruppen föds år 2001 då KWH besluter att föra samman flera dotterbolag inom logistikbranschen under samma paraply. Samtidigt köper man ut Silja Line ur speditionsföretaget Backman-Trummer och blir ensam ägare.

I Trummer har KWH varit delägare ända sedan 1954, så att logistiken idag är ett av koncernens huvudområden kan vi tacka grundaren Emil Höglund för.

Av skräpbanken Arsenal köper KWH på 1990-talet några hamnoperatörer, bland dem Stevena i Åbo. Något senare köps hamnoperatören Rauanheimo, det företag inom KWH Logistics som sett den starkaste tillväxten under 2010-talet.

I affärsgruppen ingår också Finlands ledande företag inom kyl- och fryslager, KWH Freeze.

När KWH ännu höll på med pälsdjur behövdes fryserier för att lagra minkfodret. Idag är pälsdjuren nedlagda medan KWH Freeze har vuxit till marknadsledare på fryslager i Finland.

Också det har en historisk förklaring – KWH var i tiderna världens största pälsdjursproducent, och tillverkade också tiotusentals ton minkfoder årligen.

Råmaterialet till fodret var strömming och fiskavfall och följaktligen behövde kylkedjorna vara i skick.

Idag är pälsfarmerna sedan länge nedlagda medan fryserierna som skulle förse dem med foder lever och mår bra.

KWH Freeze är ingen liten aktör i branschen – hälften av alla frysta livsmedel som äts i Finland har i något skede passerat företagets lager i Vanda.

Logistik är en kapitalintensiv bransch och bara i KWH Freeze sitter 75 miljoner euro fast i fastigheter.

Tillväxten både inom fryshusverksamheten och de andra logistikområdena bygger på snabba beslut om rätt så stora investeringar.

Kunderna värderar att logistikkedjan löper smidigt, för om den inte gör det står fabrikerna stilla och företagen förlorar stora pengar.

Enligt Peter och Henrik Höglund börjar dagens investeringstakt i KWH Logistics nudda någon sorts rekord inom koncernen.

”Vi har faktiskt aldrig tidigare i koncernens historia gjort så här stora investeringar. Det som är trevligt är att KWH Logistics till största delen har kunnat finansiera tillväxten ur egen ficka. För 30 år sen satte vi upp ett mål om att vi ska bli oberoende av bankerna, och det har vi nått nu. Det är verkligen uppochnervända världen nuförtiden när räntorna är negativa och vi lånar pengar till bankerna.”

År 2018 stod KWH Logistics för en tredjedel av hela koncernens omsättning. Eftersom tillväxten är så stark ökar andelen, och det är inte helt osannolikt att logistiken snart står för hälften av omsättningen och börjar närma sig Mirka i både storlek och betydelse.

LÄS OCKSÅ:

KWH 90 år – Den ständiga förändringen – DEL 5

KWH 90 år – Den ständiga förändringen – DEL 4

KWH 90 år – Den ständiga förändringen – DEL III

KWH 90 år – Den ständiga förändringen – DEL II

KWH 90 år – Den ständiga förändringen – DEL I

Lämna ett svar