Ekologisk produktion kräver kunskap och framförhållning

Johannes Stenmark med sina kor
Johannes Stenmark driver en ekologiskt mjölkgård i Överpurmo.

Österbottniska lantbrukare ser fördelar med ett ekologiskt lantbruk. Vilka livsmedel som får kallas ekologiska är strikt övervakat. Ett ekologiskt tankesätt kan samtidigt innebära mer än vad regelverket förutsätter.

Lantbrukaren Johannes Stenmark i Överpurmo bedriver ekologisk mjölkproduktion och odlar också ekologiskt. På familjens gård finns 120 mjölkkor som det hela kretsar kring.

Att lantbruket är just ekologiskt är ändå inte något Johannes Stenmark tänker speciellt mycket på, det känns mera som självklart.

– Pappa började med det redan på 1990-talet, så när jag tog över 2013 var det redan så, säger han.

Så ser principerna ut

Ekologisk mat är i grund och botten en slags certifiering, ett intyg på att produkterna framställts på ett hållbart sätt.

Huvudprincipen är att man tryggar naturens, människornas och djurens välmående. Det är ett kretsloppstänkande, där det till exempel ingår tankar om att göda marken och inte bara grödan.

Annagården kör ekologiskt

Ronny Nyman
Ronny Nyman

Ronny Nyman i Pensala har hunnit prova på både konventionellt och ekologiskt jordbruk. 2007 gick Annagården, som stället familjen driver heter, över till ekologisk produktion.

Kärnan på gården är ekologisk köttproduktion och runt det har ett helt kretslopp byggts upp. Familjen Nyman, där frun Maria Nyman med barn ingår, odlar ekologiska grödor som djuren äter.

Gården bedriver även specialväxtodling samt förädlar spannmål till mjöl som säljs till konsumenter. Sju bikupor för honungsproduktion finns samt en egen gårdsbutik.

– Till sommaren planerar vi att också öppna ett eget gårdscafé, säger Ronny Nyman.

Skillnaden mellan konventionellt och ekologiskt jordbruk?

Ekologiskt jordbruk har många specifika krav medan konventionella jordbrukare har friare händer. För att betraktas som ekologiskt behöver djuren till exempel ha möjlighet att vara ute på bete sommartid, något som Annagården erbjuder och dessutom toppar med möjlighet till utevistelse året om.

Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel är inte heller okej på en ekologisk gård. Det kan vara en utmaning men Ronny Nyman ser det till och med som en fördel, eftersom man då undviker bekymmer med bekämpningsmedel.

– Det är också dyrt med konstgödsel i dag, säger han.

Ronny Nyman vid traditionell mjölkvarn
Ronny Nyman visar hur Annagårdens ekomjöl framställs med en äkta stenkvarn.

Kräver förutseende

Att vara en ekologisk bonde kräver förutseende och planering på en hög nivå. Om något går fel med jordbruket så är det betydligt svårare att rätta till i efterhand eftersom arsenalen av hjälpmedel inte är lika omfattande.

Alla lantbrukare tänker redan på växtföljd, alltså vilka grödor som växer i vilken ordning på åkrarna, men för en ekologisk odlare är det ännu viktigare att det blir rätt direkt.

– Det gäller att ha koll på vad som växer på åkrarna för om skadan redan är skedd är det ofta för sent, säger Nyman.

Lite mindre produktion

Johannes Stenmark
Johannes Stenmark

Att vara ekologisk kan ibland innebära att gården eller djuren producerar lite mindre än på konventionella gårdar. Johannes Stenmark säger att deras kor levererar i medeltal cirka 11 000 liter mjölk per år och ko.

– Spannmålsskörden är överlag lägre på ekologiska gårdar, säger Stenmark.

Den största utmaningen beskrivs just som att driva spannmålsodling utan kemiska bekämpningsmedel.

Både Stenmark och Nyman odlar till sina egna djur men köper också ekologiskt foder av grannar för att få maten att räcka till.

Gör mera än kraven

Kretslopps- och miljötänkandet på gårdarna går också utanför ekoregelverket. Till exempel så har Stenmark installerat solpaneler som täcker en fjärdedel av gårdens energiförbrukning på årsnivå.

– Soliga sommardagar är vi redan helt självgående, säger Stenmark.

Både Stenmark och Nyman ser sin framtid i det ekologiska lantbruket.

– Det gäller att ta hand om jorden och ta tillvara alla näringsämnen, säger Ronny Nyman.

När det gäller djurhållningen kan också nämnas att antibiotikaanvändningen, som redan är på låg nivå i Finland, är på en ännu lägre nivå hos ekologiska lantbrukare.

Så funkar det i praktiken

Mjölpaket Annagården eko stenmalet
Ekostämpeln garanterar ursprunget på Annagårdens ekomjöl.

Vilka regler som gäller för ekoproduktion bestäms på EU-nivå. Regelverket uppdateras fortlöpande och att det verkligen efterföljs ute på gårdarna övervakas.

Priserna på ekologiska matvaror varierar men bönderna får förhoppningsvis ut de extra kostnaderna som det medfört att vara ekologisk genom ett lite högre marknadspris och ett lite högre arealstöd.

I praktiken medför systemet tyvärr mycket byråkrati och pappersarbete, till och med mera än för ett konventionellt jordbruk, vilket redan är mycket att bita i.

För enskilda lantbrukare, som ofta är småföretagare med noll eller några anställda, blir det mycket att hålla reda på. För dem gäller det att hålla sig uppdaterade om regelverket samtidigt som det som för alla bönder förstås gäller att se till att optimera skördarna.

Hjälp finns att få

ProAgria Lantbrukssällskapet har ett helt team med rådgivare som jobbar inom ekologisk produktion. I det teamet hittas bland andra Ulrika Wikman, Anders Salo, Asta Himmanen, Jenny Sundkvist och Jonas Löfqvist.

Ulrika Wikman, Anders Salo, Asta Himmanen, Jenny Sundkvist, Jonas Löfdahl
Ulrika Wikman, Anders Salo, Asta Himmanen, Jenny Sundkvist, Jonas Löfqvist

Organisationen ställer upp med rådgivning, utbildning och utveckling och driver fortlöpande olika projekt som för saken framåt.

Ulrika Wikman, som är en av rådgivarna, säger att deras jobb handlar om att hjälpa med allt från åtgärder som ökar produktionen till saker som att hitta gödselslag som fungerar både enligt reglerna och i praktiken. Experterna erbjuder även rådgivning för att få ekonomin att löpa.

– Vart ska man sälja varorna, varifrån kommer insatserna och så vidare, säger Ulrika Wikman som exempel på frågor där de kan hjälpa.

Rådgivarna bidrar även med hjälp i byråkratidjungeln. Anders Salo, som också är rådgivare, säger att det byråkratiska trycket på lantbrukarna redan är på den nivån att det finns jordbrukare som mår dåligt av situationen.

Ingen återgång bara framåt

Ekologiskt odlande ska inte ses som en återgång till gamla metoder. Visst finns det beprövade metoder som kan användas men lika mycket handlar om att ta i bruk ny teknologi och tillämpa nya tankesätt och nya forskningsrön.

– Ekologisk odling kräver enorm kunskap om både det som finns ovan och under jorden, säger Meira-Pia Lohiluoma, direktör för ProAgria Lantbrukssällskapet.

Rådgivaren Jenny Sundkvist säger att det på djursidan också handlar om att djuren ska få möjlighet till ett så naturligt beteende som möjligt.

– Djuren kan inte heller bli ekologiska om inte odlingen som föder dem är det, inflikar kollegan Asta Himmanen.

Hållbart är målet

Anders Salo, som har personlig erfarenhet av att jobba både med konventionellt och ekologiskt jordbruk, säger att målet är att få mat till folket på ett så hållbart sätt som bara möjligt.

– Det finns kunskaper både på den ekologiska och på den konventionella sidan som är värda att ta till sig, säger han.

Lantbrukaren Johannes Stenmark sammanfattar det som många av rådgivarna är inne på, att det inte finns några konflikter mellan produktionssätten.

– Vi har ett bra samarbete mellan jordbrukarna i trakten och i Österbotten överlag, oberoende vilka som är ekologiska eller inte. Utvecklingen går mot att vi alla blir större men mindre till antal och det är viktigt att vi håller ihop, säger Stenmark.

 

Artikeln publiceras som en del av ProAgria Lantbrukssällskapets projekt Lokalt nu – konsumenten i fokus!
Lokalt nu stöds av NTM_ÖSL_AÖ_EJFLU

 

LÄS MER FRÅN SERIEN OM JORDBRUKET I ÖSTERBOTTEN:

Nya generationer tar över grönsaksproduktionen – Framtidstro finns men kostnaderna oroar

Jorden är jordbrukarens viktigaste redskap

Österbottens gårdsbutiker samlas på nätet – Att köpa lokalt bildar ett positivt kretslopp

Helheten avgör om maten blir klimatsmart – Österbottniska bönder jobbar hårt och smart för klimatet

Ditt val i butiken avgör – Österbottniska bönder satsar hårt och tillsammans för att hålla sig i framkant

Lämna ett svar