KWH-koncernen gjorde starkt resultat i fjol – Investeringsnivån är fortsatt hög

Kjell Antus.

KWH-koncernens fjolår blev bra, speciellt med tanke på omständigheterna. Österbottens största familjeföretag fortsätter sina satsningar på framtiden.

Våren 2020 drabbades KWH-koncernen, liksom många andra företag, hårt av coranapandemins effekter. En tynande världshandel, nedstängningar och drabbade kunder inverkade negativt på försäljningen.

– Restriktioner och begränsade möjligheter att träffa kunder gjorde att vi hamnade att överge årets tillväxtmål, säger koncernchefen Kjell Antus.

Den flexibla koncernen lyckades ändå vända läget till det bättre. Omsättningen minskade för helåret med bara två procent och lönsamheten blev till och med bättre än året innan.

Den goda lönsamheten påverkades genom snabba anpassningar i kostnadsstrukturen. Kjell Antus säger att KWH-koncernen igen visade sin styrka baserad på en bred och stark lokal närvaro på marknaderna och en balans mellan lyckade branschval.

– Genom ett aktivt ledarskap kunde vi sänka de fasta kostnaderna utan att på kort sikt riskera att något väsentligt ur affärsperspektiv lämnats ogjort, säger Antus.

Av den konsoliderade omsättningen, på drygt 500 miljoner euro, stod Mirka för 57 procent, KWH Logistics för 38 procent och Prevex för 6 procent.

Fortsätter investera

KWH-koncernen har investerat mycket kraftigt under de senaste åren. Satsningarna för framtiden har fortsatt och de totala bruttoinvesteringarna uppgick till 85,8 miljoner euro i fjol.

Koncernens rörelsevinst ökade med drygt tio miljoner euro till 57,1 miljoner euro.

Personalen är stommen

KWH-koncernens personalstyrka är i stort sett oförändrad jämfört med året innan. Mirkas personalstyrka har minskat något medan KWH Logistics och Prevex anställt flera.

Vid utgången av året hade koncernen 2 347 anställda av vilka 779 arbetade utomlands. Kjell Antus säger att alla deras engagerade och motiverade medarbetare står bakom KWH-koncernens framgång.

– Efter ett år fyllt med påfrestningar på grund av coronan är det viktigt att vidta åtgärder som stärker samhörigheten, ökar trivseln och bibehåller motivationen och engagemanget, säger Antus.

Det är viktigt att vidta åtgärder som stärker samhörigheten.

Bra start på året

KWH-koncernen fortsätter sin fokus på tillväxt. Det här året har startat starkt för alla koncernens affärsgrupper men Antus säger att de inte tar något för givet.

– Förra året lärde oss att situationen kan förändras snabbt och att vår styrka är att snabbt och flexibelt reagera på dessa förändringar, säger han.

LÄS OCKSÅ:

KWH Logistics får ny affärsgruppschef – ”Det känns riktigt bra, det är dags för nya mycket intressanta utmaningar”

 

Vastaa