KWH Logistics får ny affärsgruppschef – ”Det känns riktigt bra, det är dags för nya mycket intressanta utmaningar”

Joakim Laxåback.

KWH Logistics nya affärsgruppschef Joakim Laxåback vill behålla och vidareutveckla affärsgruppens starka position på marknaden. Han är väl förtrogen med KWH-koncernen och har jobbat inom dotterbolagen i aderton år redan.

Joakim Laxåback.

Joakim Laxåback leder från och med den 1 mars KWH Logistics. Den nya affärsgruppchefen blir samtidigt vd för Backman-Trummer, ett av de mest framträdande bolagen inom gruppen som består av tio bolag, samt medlem i den familjeägda KWH-koncernens ledningsgrupp.

– Det känns riktigt bra, det är dags att sätta i en högre växel, säger Laxåback.

Joakim Laxåback har arbetat inom koncernen sedan 2002. Närmast kommer han från vd-poster för bolagen Rauanheimo, Adolf Lahti, Otto Rodén och Jalander, poster som han stegvis kommer att lämna under våren. Rekryteringsprocessen för att hitta efterträdare till dem är som bäst igång.

Välförtjänt pension

Den nuvarande affärsgruppschefen Hannu Uusi-Pohjola har lett KWH Logistics länge. Sin vd-post har han haft i över sjutton år och är nu på väg i pension. Han trivs på jobbet men säger att det var en bra tidpunkt att byta nu.

Hannu Uusi-Pohjola. Foto: Juho Paavola

– Vi har hittat en mycket kompetent efterträdare och kommer att kunna ha en övergångsperiod tillsammans, så det inte blir för bråttom, säger Uusi-Pohjola.

– Det känns bra, jag får gå i pension med ett gott samvete, säger han.

Bra grund att stå på

KWH Logistics har fyra stabila ben att stå på. Det är fryslagring, hamnlogistik, industriell service samt transport & spedition.

Hannu Uusi-Pohjola säger att en stor fördel med det är att då något område har det utmanande så kan ofta de andra balansera upp totalbilden.

– Även trots covid-19 har det här året gått hyfsat, omsättningen har ökat lite jämfört med fjolåret, säger Uusi-Pohjola.

Tillväxten ska fortsätta

KWH Logistics har haft en stark tillväxtstrategi, en linje som den nya affärsgruppschefen ska fortsätta.

– Vi är inne i en ständig förnyelseprocess och verksamheten måste hela tiden utvecklas, säger Joakim Laxåback.

Joakim Laxåback anser att bolagsgruppens breda nätverk i hela landet är en av KWH Logistics främsta styrkor. Företaget har verksamhet på cirka 30 orter och i 15 hamnar.

– Stora godsflöden, volymer, är också viktiga i den här branschen, säger Laxåback.

Stora godsflöden, volymer, är också viktiga i den här branschen.

Volymerna behövs för att kunna göra saker kostnadseffektivt, energisnålt och hållbart – värden som de flesta kunder uppskattar.

Bland KWH Logistics största kunder hittas skogs-, gruv- och kemiindustrin. Samarbetet med till exempel Ryssland är viktigt.

Den nya affärsgruppschefens egen bakgrund passar väl in i sammanhanget. Karlebybon Joakim Laxåback är skogsbruksingenjör och MBA till utbildningen och har till exempel mycket erfarenhet av rysk virkeshandel i bagaget.

LÄS OCKSÅ:

KWH Logistics gör miljoninvestering på Vasklot – Vd:n ”Vi växer genom att få en allt större del av kundernas logistikkedja”

Vastaa