Abilita kasvaa voimakkaasti – Pohjalainen ohjelmistotalo solmi suuren sopimuksen

Frej Salmela, Mikael Karv.
Frej Salmela, Mikael Karv.

Ohjelmistotalo Abilita on kasvanut vakaasti jo pitemmän aikaa. Juuri solmittu suuri sopimus kiihdyttää vauhtia entisestään.

Abilitalla on ollut alusta lähtien julkisella sektorilla toimivia asiakkaita. Ohjelmistotalo perustettiin yritysfuusion kautta 1990, mutta sen juuret juontavat aina vuoteen 1984.

– Abilita on toimittanut järjestelmäratkaisuja kunnille yli 30 vuoden ajan, kertoo yrityksessä 17 vuotta työskennellyt myyntijohtaja Frej Salmela.

Tukevasti juurillaan

Abilitan omistajat ovat tukevasti juurtuneita Pohjanmaalle. Yritys on yksityinen, mutta kuitenkin osittain kuntien omistama – pohjalaiset kunnat omistavat siitä vajaan viidesosan.

– Meille on selvää hyötyä siitä, että omistajinamme on myös kuntia, Frej Salmela toteaa.

Kasvuvauhti kiihtyy

Frej Salmela, Abilita
Frej Salmela.

Abilita on kasvanut vakaasti jo monen vuoden ajan, ja nyt kasvu vilkastuu. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna noin 7,5 miljoonaa euroa, ja tänä vuonna sen odotetaan kasvavan tuntuvasti.

Kasvuennusteen taustalla on Abilitan äskettäin voittama julkisen sektorin ohjelmistojen kilpailutus.

Monetra valitsi Abilitan

Suuri Monetra-konserni valitsi Abilitan äskettäin kumppanikseen. Sopimuksen arvoksi arvioidaan yli 30 miljoonaa euroa.

Monetra pyrkii tehostamaan organisaatiotaan ja parantamaan palvelujaan. Sen vuoksi Monetra aikoo uudistaa taloushallintojärjestelmänsä, joka otetaan lähivuosina käyttöön Monetran kaikissa noin 130 asiakasyrityksessä.

Vahvuudet varhaiskasvatuksessa ja sosiaalihuollossa

Abilitalla on vahvaa osaamista useissa julkisen sektorin käyttämissä järjestelmissä. Yrityksen ohjelmistoja käytetään esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja sosiaalihuollossa.

Abilita on yhdessä Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa kehittänyt kaiken kattavan yhdistetyn sosiaalihuoltojärjestelmän, jota käytetään koko hyvinvointialueella.

– Pohjanmaalla voidaan sen vuoksi syystä ylpeillä maan johtavan toimijan asemasta, Frej Salmela toteaa.

Pohjanmaalla voidaan sen vuoksi syystä ylpeillä maan johtavan toimijan asemasta.

Frej Salmela kertoo tämän merkitsevän sitä, että sosiaalihuollolla on Pohjanmaalla jo käytössään yhtenäisesti toimiva järjestelmä, mikä on ollut myös hyvinvointialueen tavoite.

– Terveydenhuollossa kenttä sen sijaan on sirpaleinen. Toivomme, ettei sosiaalihuoltojärjestelmää tarvitse purkaa, kun hyvinvointialue kilpailuttaa sekä terveys- että sosiaalihuoltojärjestelmät.

Kaksikielinen toimija

Abilitan asema Pohjanmaalla on vahva monilla liiketoiminta-alueilla. Yritys erottuu alan muista toimijoista, koska se pystyy tarjoamaan julkiselle sektorille täysin kaksikielisiä järjestelmäratkaisuja. Abilitan järjestelmiä käytetään sen vuoksi monissa ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä kunnissa.

Pietarsaari ja Vaasa

Abilita työllistää lähes 70 henkilöä. Suurin osa heistä toimii Pietarsaaressa, mutta myös Vaasan toimiston odotetaan nyt kasvavan voimakkaasti. Vaasan toimisto muutti äskettäin uusiin toimitiloihin Kivihaan Kivikiilassa. Yrityksellä on myös pieni toimipiste Tampereella.

Abilitan henkilöstömäärä kasvaa entisestään. Yritys tarvitsee asiantuntijoita ennen kaikkea taloushallinnon, HR:n ja palkanlaskennan järjestelmissä mutta myös varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmissä.

Merkittävä työnantaja

Abilita on Pohjanmaalla tärkeä työnantaja. Yritys rekrytoi työntekijöitä jatkuvasti ja henkilöstömäärä kasvaa tuntuvasti vuonna 2023.

– Investoimalla Abilitaan investoidaan samalla Pohjanmaahan, Frej Salmela toteaa.

 

LUE MYÖS:

Multitronic Pro solmii suuren sopimuksen – Vaasalaisyritys toimittaa IT-laitteistoja lääkealan globaalille suuryritykselle

Vastaa