Vasa har fått Finlands största kombinerade elpanna-värmelager – ”Flexibilitet är kärnan i satsningen”

Mats Söderlund, EPV Energia, EPV Energi
Mats Söderlund.

Ny elpannekapacitet i kombination med ett förstorat värmelager har tagits i bruk på Vasklot. ”Kärnan i satsningen handlar om att skapa ökad flexibilitet”, säger EPV:s ekonomi- och affärsområdesdirektör Mats Söderlund.

I Vasa och på Vasklot har man varit mycket effektiv med att ta tillvara den befintliga infrastrukturen. Det säger EPV Energis ekonomidirektör Mats Söderlund, som även  leder EPV Energis affärsområde Värme. Uttalandet ger också bakgrunden till en ny satsning på Vasklot.

– Att använda befintlig infrastruktur är cirkulär ekonomi och gör samtidigt att investeringskostnader hålls rimliga och att utvecklingen kan gå snabbt framåt, säger Mats Söderlund.

Underjordiska grottor fick nytt liv

EPV Energia, EPV Energi
Mats Söderlund.

För att förstå det som nu skett kan det vara en god idé att backa bandet till 2019-2020. Då gjordes en stor investering i ett underjordiskt energilager under Vasklot. I praktiken var det då ett par stora grottor, ursprungligen byggda som oljelager, som anpassades för att bli ett vattenburet stort värmelager.

Poängen är alltså att vattnet kan värmas upp när energin är billig och elförbrukningen låg, som när vindkraftverken levererar för fullt en sommarnatt. Värmen i sin tur kan sparas och användas när energin är dyr, som till exempel en riktigt smällkall och vindstilla vinterdag.

Detta har nu hänt

Det som i oktober har hänt är att nya elpannor (som alltså kan producera värme för att exempelvis värma vattnet) har tagits i bruk samtidigt som energilagret har förstorats. Vaasan Voima, som är ett helägt dotterbolag till EPV, hade redan innan den här satsningen en elpanna på 40 MW och ett värmeenergilager på cirka 8 GWh på Vasklot.

I år har bolaget installerat och tagit ibruk elpannekapacitet på ytterligare 120 MW. Det befintliga värmeenergilagrets teknik har också uppdaterats och lagrets kapacitet har nu höjts till 11 GWh.

Miljövänlig miljonsatsning

Janne Österback, Vaasan Voima
Janne Österback.

Värdet på hela investeringen, det vill säga både de nya och de gamla satsningarna, uppgår till cirka 7 miljoner euro. Investeringarna beskrivs som kostnadseffektiva men även bra för miljön eftersom de för samhället i riktning mot en mera utsläppsfri energiproduktion.

– Den här typen av lösningar blir en allt viktigare del av Finlands försörjningsberedskap i stort, säger Janne Österback, vd för Vaasan Voima.

Mats Söderlund lyfter speciellt fram den ökade flexibiliteten som lösningen ger.

– I energisektorn i dag kan vi säga att det är den mest flexibla spelaren som är den viktigaste på planen, säger Mats Söderlund.

Vasa Elektriska både kund och delägare

Markus Tuomala, Vasa Elektriska, Vaasan Sähkö
Markus Tuomala.

EPV Energi jobbar enligt den så kallade Mankala-principen, det vill säga företaget säljer sin värme-energi till självkostnadspris till sina ägare. Bland delägarna är Vasa Elektriska den största. I den här nya satsningen är det speciellt fjärrvärmenätet som berörs.

– Våra egna kunder märker satsningen genom att vi kan fortsätta hålla våra priser konkurrenskraftiga, säger Markus Tuomala, fjärrvärmedirektör på Vasa Elektriska.

Stefan Damlin, vd för Vasa Elektriska, tillägger att en stor fördel med värmeenergilagret är att det är teknologineutralt. Med det menar han att det går att utnyttja och värma upp på det för stunden effektivaste sättet, det vill säga även med spillvärme och andra metoder som hela tiden utvecklas.

Markus Tuomala, Janne Österback, Mats Söderlund, Stefan Damlin, EPV Energia, Vaasan Voima, Vasa Elektriska
Markus Tuomala, Janne Österback, Mats Söderlund, Stefan Damlin.

 

LÄS OCKSÅ:

Tiden mogen för stor investering – Vasa får landets största underjordiska energilager i Vasklot

Vastaa