Tiden mogen för stor investering – Vasa får landets största underjordiska energilager i Vasklot

En fem miljoner euros investering görs i ett energilager i Vasa. Den, i teorin, ganska enkla men geniala lösningen är både kostnadseffektiv och miljövänlig.