LokalTapiola Österbotten växer – Fjolårets satsningar inkluderar välgörenhet och livstrygghet

En liten del av LokalTapiola Österbottens personal samlade på bild, i mitten Hannah Malkamäki och Joel Sunabacka som uttalar sig i artikeln.
En liten del av LokalTapiola Österbottens personal samlade på bild, i mitten Hannah Malkamäki och Joel Sunabacka som uttalar sig i artikeln.

LokalTapiola Österbotten har under fjolåret flyttat fram sina positioner på flera områden. Företaget växer dessutom snabbast i sin klass.

LokalTapiola Österbotten växte i fjol snabbast av regionbolagen inom LokalTapiola-gruppen. LokalTapiola Österbottens försäkringspremieintäkter växte med 5,2 procent till 56 miljoner euro.

– För oss som kundägt bolag är tillväxt viktigt, det tyder på att vi lyckas med arbetet att behålla nuvarande kunder samtidigt som vi lockar nya, säger Joel Sunabacka, direktör för LokalTapiola Österbotten.

Gör mycket gott

LokalTapiola Österbotten har under fjolåret på många sätt bidragit till både livskraften och livstryggheten i Österbotten. Via dispositionsfonden har företaget donerat pengar till exempelvis sjöräddning, frivilliga brandkårer och Röda korset. Även Marthaförbundet fick hela finansieringen till nystartade Ekonomiskolan åt alla åttondeklassister i Österbotten.

Dessutom stöds till exempel sammanlagt över 200 lag eller föreningar i Österbotten på olika sätt, liksom även mycket kulturverksamhet. Det totala beloppet av alla stöden som delades ut under fjolåret uppgår till cirka 400 000 euro.

– Vi vill uppfattas som hela Österbottens försäkringsbolag, säger Joel Sunabacka.

Vi vill uppfattas som hela Österbottens försäkringsbolag.

Framåt både på person- och företagsidan

När det handlar om trafikförsäkringar ökade LokalTapiola Österbotten sina marknadsandelar med 1,8 procent, vilket är en stor ökning i en mogen bransch. Nu uppgår marknadsandelen till närmare 42 procent.

Joel Sunabacka säger att LokalTapiola Österbotten även flyttat fram positionerna när det gäller företagssidan. Under fjolåret har till exempel livstrygghetsbolagets företagsteam i Karleby och Vasa förstärkts.

Hannah Malkamäki har nyligen rekryterats som ny affärsområdesdirektör för företags- och lantbrukssidan. Hannah Malkamäki säger att LokalTapiola Österbotten kan erbjuda allt från de lagstadgade olycksfallsförsäkringarna till frivilliga sjukvårdsförsäkringar och pensionslösningar som motiverar och håller kvar duktig personal.

Diversifierad placeringsportfölj dämpade stöten

LokalTapiola Österbotten gjorde ett rörelseresultat på 10,2 miljoner euro i fjol, helt i linje med siffrorna från året innan.

Totalresultatet blev den här gången ändå minus 3,7 miljoner euro. Minuset förklaras av att företaget är en stor kapitalplacerare och av att fjolårets placeringsmiljö var extremt kärv, till exempel Stockholmsbörsen tappade över 20 procent.

– En av våra styrkor som institutionell placerare är ändå en väldigt diversifierad portfölj som dämpar stötar, säger Joel Sunabacka.

Historiskt beslut nyligen taget

LokalTapiola Österbottens styrelse tog nyligen beslutet att inte höja på försäkringspremierna i år. Det historiska beslutet gäller den absoluta majoriteten av alla försäkringar som bolaget gett ut.

Det kundägda bolaget tar på så vis på sig kostnadstrycket som inflationen orsakar.

 

LÄS OCKSÅ:

Lönsamt att måna om personalen – LokalTapiola Österbottens experter: ”Personalen är företagets viktigaste resurs”

Vastaa