LokalTapiola Österbotten gör historiskt miljonbeslut – Bolaget bär kundernas kostnadsökningar för försäkringar 2023

Hannah Malkamäki, Heidi Äijö, Joel Sunabacka, Johan Back, Åsa Kronlund. LokalTapiola Österbotten.
Hannah Malkamäki, Heidi Äijö, Joel Sunabacka, Johan Back, Åsa Kronlund.

LokalTapiola Österbotten höjer inte försäkringspremierna för 2023. Det kundägda bolaget tar på så vis på sig kostnadstrycket som inflationen orsakar.

LokalTapiola Österbottens styrelse har beslutat att inte höja företagets försäkringspremier för år 2023. Sami Kulla, styrelseordförande för LokalTapiola Österbotten, säger att det var ett enhälligt och lätt beslut att fatta.

– LokalTapiola Österbotten har byggt upp ett starkt kapital och det ska användas på bästa sätt, säger Sami Kulla.

Sami Kulla säger att bolaget finns till för att trygga välmåendet och livskraften i Österbotten.

– Nu fanns det ett hot utifrån i form av prisökningar på många andra produkter och tjänster, säger Kulla.

Stolt ledningsgrupp

Heidi Äijö, Joel Sunabacka, Åsa Kronlund, Johan Back, Hannah Malkamäki. LokalTapiola Österbotten, LähiTapiola Pohjanmaa.
Heidi Äijö, Joel Sunabacka, Åsa Kronlund, Johan Back, Hannah Malkamäki.

LokalTapiola Österbottens ledningsgrupp stöder det historiska beslutet. Något liknande beslut har aldrig tagits i LokalTapiolas över 150-åriga historia.

Direktör Joel Sunabacka beskriver det som en av de viktigaste sakerna som bolaget gjort och något som konkret påverkar ägarnas ekonomi.

– Eftersom vi är ett ömsesidigt bolag ägs vi av kunderna, säger Joel Sunabacka.

Cirka 40 procent av österbottningarna är LokalTapiola Österbottens kunder så det blir också ett stort beslut för hela landskapet.

Livskraft viktigt

För LokalTapiola Österbotten är det viktigt att nejden som helhet är livskraftig.

– Vi vill gärna underlätta Österbottningarnas liv i den mån vi kan göra det, säger Heidi Äijö, ekonomi- och förvaltningsdirektör.

Beslutet minskar också risken för att kunderna nedprioriterar sina försäkringar när det kommer andra stora räkningar och priset på det mesta ökar.

– Försäkringar är livsviktiga och vi hoppas att det här gör att det blir lättare att prioritera dem, säger Hannah Malkamäki, affärsområdesdirektör.

Ansvarsfullhet belönas

Bakgrunden till att det historiska beslutet varit möjligt är att österbottningarna som helhet har skött sig exemplariskt.

Joel Sunabacka förklarar att kunderna har tagit väl hand om sin ekonomi, sin hälsa, sin egendom och ibland till och med om grannens egendom.

– Vi lyckas bara om kunderna sköter sig och det har de verkligen gjort, år efter år, säger Joel Sunabacka.

Affärsområdesdirektör Johan Back lyfter fram att företaget har många långvariga kunder.

– Det här är ett konkret sätt att belöna dem, säger Back.

Ersättningsdirektör Åsa Kronlund säger att det historiska beslutet var möjligt på grund av det lokala beslutsfattandet.

– Som regionbolag finns det möjlighet att ta regionala beslut, säger Åsa Kronlund.

Det här är ett konkret sätt att belöna kunderna.

Gäller nästan allt

LokalTapiola Österbottens interna beräkningar tyder på att beslutet kommer att minska försäkringspremierna med cirka 1,5 miljoner euro.

Det historiska beslutet gäller den absoluta majoriteten av alla försäkringar som bolaget gett ut. Undantagen är närmast försäkringar där det egentligen inte är regionbolaget utan ett annat bolag, som till exempel livförsäkringsbolaget, som är försäkringsgivaren.

Till undantagen kan till exempel också höra fall där försäkringspremienivåerna justeras på grund av åldersjusteringar.

 

LÄS OCKSÅ:

Metsä on monella tapaa arvokas – Oikea vakuutustaso on tärkeä syys- ja talvimyrskyjen uhatessa

Lämna ett svar