Lönsamt att måna om personalen – LokalTapiola Österbottens experter: ”Personalen är företagets viktigaste resurs”

Timo Salomaa, Johanna Aulankoski & Mika Mäkisalo. LokalTapiola, Lähitapiola
Timo Salomaa, Johanna Aulankoski, Mika Mäkisalo

I ETT NÖTSKAL:

Frivilliga arbetsförmåga- och sjukvårdsförsäkringar…
– stärker arbetsförmågan genom att garantera vård i ett tidigt skede
– underlättar nyrekrytering
– knyter anställda till företaget
– gör budgeteringen lättare
– sparar och minskar sjukfrånvarokostnader

Arbetsgivare har mycket att vinna på att skaffa en s.k. arbetsförmågaförsäkring eller andra typer av frivilliga sjukvårdsförsäkringar för personalen. En arbetsförmågaförsäkring kompletterar företagshälsovården och ersätter kostnader för undersökningar och vård av sjukdomar och olycksfall i Finland. LokalTapiola Österbottens experter lyfter fram att personalen är företagens värdefullaste resurs.

En välmående personal utgör grunden i de flesta välfungerande företag och organisationer. Ett bra lokalt exempel är Viexpo där till och med företagsstrategin utgår från att personalen är det viktigaste andelslaget har.

– Det är vårt team som bär oss, det är bara genom att se till att kollegerna mår bra och är friska som kunderna kan betjänas på bästa sätt, säger Kristian Schrey, vd för Viexpo.

Kristian Schrey säger att det i slutändan handlar om att alla i organisationen ska känna en grundtrygghet.

– Alla ska veta att det finns stöd och hjälp att få om något händer.

Viexpo satsar därför på en hög nivå när det gäller frivilliga sjukvårdsförsäkringslösningar för sin personal, försäkringar som LokalTapiola Österbotten står bakom.

– Vi är mycket nöjda med LokalTapiola Österbotten, samarbetet har fungerat bra och de är lätta att få tag på, säger Kristian Schrey.

Win-win för företaget och personalen

Att personalen mår bra är viktigt och bidrar till att hålla arbetsförmågan och produktiviteten hög. Förutom på det rent mänskliga planet ligger det också i arbetsgivarens ekonomiska intresse att måna om personalen.

Att personalen mår bra är viktigt och bidrar till att hålla arbetsförmågan och produktiviteten hög. Förutom på det rent mänskliga planet ligger det också i arbetsgivarens ekonomiska intresse att måna om personalen.

En sjukfrånvarodag beräknas i snitt kosta ett företag 350 euro. Arbetsgivaren kan minimera frånvarodagarna genom förebyggande åtgärder, men också genom att säkerställa snabb vård när olyckan eller sjukdomen trots allt är framme.

Frivilligt men lönsamt

För arbetsgivare är det främst den förebyggande vården samt arbetsolycksfallsförsäkringarna som är lagstadgade. Arbetsolycksfallsförsäkringar ger skydd om en anställd skadar sig vid ett olycksfall i arbetet eller insjuknar i en yrkessjukdom.

Vissa olycksfall är dock inte ersättningsbara från den lagstadgade försäkringen, och en del åkommor kan bero på andra typer av sjukdomar. Ett problem för företagen är att sjukfrånvaro resulterar i stora kostnader. Produktiviteten lider även när en orolig anställd till exempel väntar på att få tid för att undersöka en knöl eller har ont och väntar på en knäoperation.

– Sjukfrånvaron kan ofta minskas genom att säkerställa att arbetstagaren får rätt vård i ett så tidigt skede som möjligt, säger Mika Mäkisalo, kundchef på LokalTapiola Österbotten.

LokalTapiola erbjuder lösningar

Timo Salomaa, Johanna Aulankoski & Mika Mäkisalo. LokalTapiola Österbotten, Lähitapiola, Vaasa, Vasa
Timo Salomaa, Johanna Aulankoski, Mika Mäkisalo

Företag och organisationer med fem eller fler anställda erbjuds en arbetsförmågaförsäkring för hela personalen. LokalTapiola Österbottens kundchef Timo Salomaa jobbar specifikt med dessa företag, från Kristinestad i söder till Karleby i norr.

Timo Salomaa säger att försäkringarna kan byggas upp så att de förutom läkararvoden även täcker till exempel psykologisk och fysikalisk vård som vanligtvis inte hör till en sjukkostnadsförsäkring. I vissa fall kan man även inkludera läkemedel.

Företag som har denna typ av försäkring får fritt välja arbetsplatshälsovård, men samarbetet mellan LokalTapiola och Mehiläinen är extra tätt. Via appen HälsoHjälpen kan man snabbt få hjälp av distansläkare, förnya recept eller vid behov boka en tid till en läkarmottagning.

LokalTapiola Österbotten har lösningar för alla typer av företag och organisationer. Företag med fem eller fler anställda kan till exempel få en försäkring som även täcker gamla sjukdomar.

– Det finns även många bra och individuella alternativ för mindre företag, säger Johanna Aulankoski, företagstjänsterådgivare.

Fördel vid rekrytering

Att erbjuda frivilliga sjukvårdsförsäkringar kan även vara en fördel i rekryteringsammanhang. Av de personalförmåner arbetsgivare erbjuder är en omfattande företagshälsovård klart och tydligt den mest uppskattade förmånen, enligt en undersökning som LokalTapiola beställt av Kantar TNS.

– Det är ett bra sätt att belöna kunnig personal och sådana nyckelpersoner som man vill hålla fast i. Frivilliga försäkringar som arbetsgivaren erbjuder är betydande konkurrensfaktorer inom vissa branscher. För arbetstagaren är det lätt att se det ekonomiska värdet i sådana förmåner, säger Mika Mäkisalo.

En viktig aspekt med försäkringarna är också att de underlättar budgeteringen genom att det blir lättare att förutse personalkostnader.

 

LÄS OCKSÅ:

Kontrollera elsladdar och övervaka elden – LokalTapiola Österbottens experter tipsar om brandsäkerhet

Lämna ett svar