Ålandsbankenin korkojohtaja ja osakestrategi Vaasassa: ”Korkotilanne normalisoituu ja huippu lienee tältä erää saavutettu”

Jyri Suonpää, Tanja Wennonen-Kärnä, Ålandsbanken
Jyri Suonpää, Tanja Wennonen-Kärnä.

Ålandsbankenin asiantuntijat arvioivat, että EKP:n koronnostot olisivat tältä erää ohi. Myös Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan pian keskeyttävän omat koronnostonsa.

Keskuspankkien koronnostot alkavat olla tältä erää ohi ja inflaatio hidastuu. Näin ennustavat Ålandsbankenin asiantuntijat, jotka pistäytyivät Vaasassa kertomassa mietteitään markkinanäkymistä.

– Tämän kehityksen myötä niin yritysten kuin yksityishenkilöiden on helpompi arvioida kustannuksiaan, sanoo Ålandsbanken Rahastoyhtiön osakestrategi Tanja Wennonen-Kärnä.

Ålandsbanken, Jyri Suonpää
Jyri Suonpää.

Saman yhtiön korkojohtajan Jyri Suonpään mukaan moni asia viittaa siihen, että EKP on saanut koronnostonsa päätökseen, samoin kuin ilmeisesti myös FED, tai ainakin melkein.

Jos katsotaan pari vuotta eteenpäin, voidaan tärkeiden ohjauskorkojen odottaa jopa laskeneen ja pysyttelevän noin prosentin nykyistä alemmalla tasolla. Suonpää puhuu korkotilanteen normalisoitumisesta.

– Edellyttäen tietenkin, että nykyistä tasoa pidetään normaalina, hän lisää.

Vaihtelevia arvioita tulevasta

Yleisesti ottaen talouden näkymät ovat kuitenkin melko vaisut niin Suomessa kuin koko euroalueella. Maailmanlaajuisesti puhutaan ehkä kolmen prosentin kasvusta lähimmän vuoden sisällä.

Mitenkään läpeensä synkkä tilanne ei kuitenkaan ole. Ja jos halutaan nähdä asian myönteinen puoli, niin vaikuttaisi siltä, että yleisesti ennakoitu pitkäkestoinen matalasuhdanne jää tällä kertaa kokematta.

– Elpymistä odotetaan jo tulevan vuoden kuluessa, Jyri Suonpää sanoo.

Raaka-aineiden hinnat pudonneet

Myönteistä monien kannalta on ollut raaka-aineiden halventuminen ja sen näkyminen pikku hiljaa kuluttajahinnoissa. Huolta aiheuttaa sen sijaan se, että vaikka korkojen nousu vaikuttaisikin olevan ohi, on ilmassa merkkejä siitä, etteivät jo toteutetut nostot vielä täysin ole heijastuneet reaalitalouteen.

Millaisia sijoitusmahdollisuuksia tilanne tarjoaa?

Luonnollisestikaan kukaan ei voi varmuudella sanoa mitään tulevasta, mutta Jyri Suonpään arvion mukaan nyt on joka tapauksessa huomattavasti parempi ajankohta sijoittaa yritysobligaatioihin kuin pitkään aikaan. Osakemarkkinoihin perusteellisemmin perehtynyt Tanja Wennonen-Kärnä kertoo, että sillä saralla myös tapahtuu paljon kiinnostavaa.

Ålandsbanken, Tanja Wennonen-Kärnä
Tanja Wennonen-Kärnä.

Wennonen-Kärnä muistuttaa, että Suomen pörssi on viime aikoina ollut heikoimmin kehittyvien joukossa koko maailman tasolla mitattuna. Sen sijaan Yhdysvalloissa pörssit ovat tuottaneet hyvin, mutta lähemmin tarkasteltuna nähdään, että kasvu on suurelta osin rakentunut muutaman amerikkalaisen teknologiajätin varaan.

Täytyy pitää mielessä, että ajat ovat jo tovin olleet epävarmat ja ovat sitä kenties yhä. Tällaisessa tilanteessa dollarilla, suuryrityksillä ja Yhdysvaltojen markkinoilla on taipumus vetää puoleensa pääomaa – muiden omaisuuslajien kustannuksella.

Varastojen purku näkyy luvuissa

Tämänhetkisessä tilanteessa on huomioitava myös varastojen purkamisen vaikutus yritysten tuloslukuihin ja kehitykseen. Monet yhtiöt nimittäin kartuttivat varastojaan koronapandemian aikana ja välittömästi sen jälkeen varmistaakseen toimitusten sujuvuuden silloinkin, kun toimitusketjuissa ilmeni puutteita. Nyt kun ketjut taas rullaavat paremmin, varastoja halutaan tyhjentää.

– Euroopassa ollaan juuri nyt kiivaassa varastonpurkuvaiheessa, kun taas Yhdysvalloissa prosessi on jo edennyt pidemmälle, Tanja Wennonen-Kärnä sanoo.

Mitään takeita ei tietenkään ole, mutta tavallisesti tuloskasvu ja osakemarkkinoiden kehitys kulkevat käsi kädessä. Tämänhetkinen arvio viittaa siihen, että vuoden 2024 aikana moni yritys onnistuu kasvattamaan tulostaan normaalille tasolle.

Ostotilaisuuksia Euroopassa

Tanja Wennonen-Kärnän mukaan Euroopan osakemarkkinat nähdään juuri nyt erittäin houkuttelevina ja ostomahdollisuuksia on runsaasti. Hän arvioi, että niin kauan kuin korkotasot pysyvät, ei alaspäinkään menolle juuri ole tilaa, poikkeuksena yksittäiset miinat.

– Arvostustasot ovat Euroopassa matalammalla niin historiallisesti tarkasteltuna kuin suhteessa Yhdysvaltoihin, Tanja Wennonen-Kärnä sanoo.

Arvostustasot ovat Euroopassa matalammalla niin historiallisesti tarkasteltuna kuin suhteessa Yhdysvaltoihin.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että varsinkin pienten yritysten arvostus on saanut hiukan liian isoja kolhuja osakseen. Pitää toki paikkansa, että pienyritykset ovat haavoittuvaisempia, ja että osalla saattaa olla ongelmia rahoituksen kanssa. Tuntuu silti epäreilulta, että pienten yritysten arvostustaso jää parikymmentä prosenttia matalammaksi kuin suuremmilla.

– Normaalitilanteessa pienyritysten arvo voi olla jopa suuria korkeampi, sillä pienemmillä toimijoilla kasvu on usein helpompaa, Wennonen-Kärnä huomauttaa.

Oma riskitaso kannattaa aina huomioida

Molemmat asiantuntijat muistuttavat, että kaikissa sijoituksissa on riskinsä. Jokaisella on oma riskinsietokykynsä ja on yksilöllistä, millaisen riskin sijoittaja on valmis kantamaan ja millaista tuottotasoa sijoituksella tavoitellaan.

– Jos asiaa tarkastellaan pelkästään taktisesti, on Euroopan ja Pohjoismaiden markkinoilla tällä hetkellä kuitenkin suuria mahdollisuuksia, Tanja Wennonen-Kärnä summaa.

 

LUE MYÖS:

Lauri Sammallahti: ”Pysähdy, muista ’core’ ja keskity olennaiseen”

Vastaa