Wickmans Plantskola fångar gärna upp kundernas önskemål – Häckar, träd och marktäckare återkommande storsäljare

Kjell Wickman, Wickmans Plantskola
Kjell Wickman pratar passionerat om växter inför säsongen som snart drar igång.

Wickmans Plantskola i Närpes lyssnar på sina kunder och ger samtidigt gärna rådgivning, både på plats och på nätet. Kunskapen som fångas upp i detaljhandeln kommer till nytta även i partihandeln.

Wickmans Plantskola söker hela tiden nya infallsvinklar när det gäller växter. Bättre härdighet, bättre prydnadsväxter och bättre användningsområden skapas – vilket i slutändan ger bättre resultat.

– Vår erfarenhet är också att om kunderna lyckas med sina växter så kommer de tillbaka och handlar igen, säger Kjell Wickman, som drivit företaget sedan 1984.

Produktutveckling på liv och död

Wickmans Plantskola, som grundades redan 1950 av Kjells far Jörgen Wickman, har under lång tid satsat mycket på att få fram och hitta rätt sorter, sortprovinenser och grundstammar. Jobbet kan handla om växternas liv eller död, för på våra breddgrader kan det vara avgörande för om en växt klarar vintern eller inte.

– Men förädlingen kan också handla om mycket annat, för om man till exempel vill ha ett tre meter högt prydnadsträd på gården är det ett misslyckande om trädet blir tio meter högt, säger Kjell Wickman.

Snart drar säsongen igång

Aronia blir bra både som häck och som buske med matnyttiga superbär.
Aronia blir bra både som häck och som buske med matnyttiga
superbär.

Nästan all produktion som plantskolan driver fram i dag görs i kruka, också häckplantorna. En stor fördel med det är att planteringssäsongen blir lång. Det mesta kan planteras hela säsongen från tidig vår, från att tjälen släpper greppet om marken ända till senhöstens ordentliga tjäle.

Bland företagets återkommande storsäljare finns häckar av alla de slag. En del häckar passar bra för att minska buller och damm, andra gör sig bäst som prydnader medan några till och med är matnyttiga.

– Häckblåtry efterfrågas mest men till exempel aronia är också populär, säger Kjell Wickman.

Olika typer av marktäckare, som är ett samlingsnamn på växter som täcker in marken så inget annat ska kunna växa där, är exempel på andra populära storsäljare år efter år. Stora perennaväxter i kruka är också efterfrågade.

Häckblåtry efterfrågas mest men till exempel aronia är också populär.

Fruktträd vinner mark

Årets trendväxter är bland andra prydnadsäppel, vinrankor och smällspirea, som här till höger är i form av uppstammat småträd.
Årets trendväxter är bland andra prydnadsäppel, vinrankor och smällspirea, som här till höger är i form av uppstammat småträd.

Under pandemitiden ökade plantskolans försäljning av fruktträd rejält. Äppel-, päron-, plommon- och körsbärsträd med mera planterades då i en rekordhög takt.

– Litet har försäljningen av frukträd nu backat men jämför vi med tiden före pandemin ligger intresset ännu på höga nivåer, säger Wickman.

Bland årets trendväxter hittas prydnadsäppel, där plantskolan har ett mycket brett utbud. Trendar gör även smällspirea och vinrankor – vilka också hittas i sortimentet. Detsamma gäller årets ros – Lumo – med vackra ljusröda kronblad.

Hittas i Närpes

Wickmans Plantskola och deras butik hittas på Östanåkersvägen 14-17 i Närpes. Företaget har också återförsäljare både i Finland och i Sverige.

– Att vi har en egen butik betyder att vi snabbt kan fånga upp hur kunderna tänker om till exempel nyheter och nya infallsvinklar, vilket blir kunskap som också senare kommer till nytta i partihandeln, säger Kjell Wickman.

Gårdsbutiken öppnar årligen den 2 maj. Företaget, som sysselsätter cirka 10-12 personer under högsäsongen, ger gärna rådgivning om hur växterna de säljer ska skötas.

– Får vi många frågor om samma sak så brukar vi också skriva blogginlägg om svaren, säger Kjell Wickman, som startade bloggandet redan 2015.

Kontaktuppgifter till företaget och länk till deras blogg hittas på wiplant.fi.

LÄS OCKSÅ:

Tomas Knuts: ”Hållbarhetstrenderna 2024”

Vastaa