Tomas Knuts: ”Hållbarhetstrenderna 2024”

Skribenten Tomas Knuts är hållbarhetskonsult på kommunikationsbyrån Losvik & Flen.

”Vad kan vi då vänta oss av hållbarhetsåret 2024? Åtminstone skymtar några saker rätt tydligt.”