Företag erbjuds stöd med mångfaldsarbetet – Chans till kostnadsfri hjälp för små och medelstora företag

Torbjörn Strand Elycentralen arbetslivscoach
Torbjörn Strand.

I arbetsgemenskaper med mångfald finns ofta stor outnyttjad potential. En ny tjänst bidrar till att förbättra dessa arbetsgemenskapers välmående och produktivitet, vilket hjälper till att använda resurser effektivare, behålla personal och attrahera ny personal. Detta sker genom ett skräddarsytt, kostnadsfritt ”Mångfaldighet är en styrka” upplägg, som hjälper företag att sätta i nästa växel.

Mångfald i näringslivet skapar mervärde på flera olika sätt. Genom att utveckla arbetsgemenskapens kunnande och genom att använda outnyttjad potential mer effektivt kan både välbefinnande och produktivitet öka.

– För att behålla och öka hela områdets konkurrenskraft behöver vi förbättra integrering och inkludering inom arbetsgemenskaperna, säger Torbjörn Strand, projektledare och arbetslivscoach på NTM-centralen i Österbotten.

Projekt på gång

Torbjörn Strand Elycentralen arbetslivscoach
Torbjörn Strand.

Ett ”ARBETE 2030”-projekt, som bland andra Torbjörn Strand jobbar med, är som bäst på slutrakan. Poängen är att utveckla och testa en kostnadsfri tjänst som stöder små och medelstora företag med mångfald i arbetsgemenskapen. Mångfald kan betyda mycket men i det här projektet syftar man specifikt på arbetskraft med utländsk bakgrund.

– Det går att vinna mycket genom att jobba med mångfald, diversitet och inkludering i arbetsgemenskaper, säger Torbjörn Strand.

Chans för enskilda företag

Just nu finns det möjlighet att få insikter i arbetsgemenskapen ute hos enskilda företag samt också få stöd och hjälp för att utveckla den. Tjänsten, som är kostnadsfri, genomförs med en arbetslivscoach där innehållet anpassas enligt företagets situation.

– Vi tar reda på vad som är bra, vad som kunde vara bättre och jobbar sedan tillsammans till exempel för att förbättra känslan av tillhörighet eller ledarskapet på en arbetsplats, säger Torbjörn Strand.

– Servicen gås att fås på finska, svenska och engelska, säger Strand.

Dessa passar det

Den nya tjänsten riktar sig till små och medelstora företag med arbetsgemenskaper där det finns personal med utländsk bakgrund. Det kan finnas problem att ta itu med hos de deltagande företagen men lika ofta kan det handla om välfungerande arbetsgemenskaper som bara vill sätta i nästa växel.

”ARBETE 2030” är Arbetshälsoinstitutets nationella projekt, där Torbjörn Strand jobbar inom området för NTM-centralen i Österbotten.

Hos enskilda intresserade företag börjar arbetet med en dialog för att ta reda på utgångsläget.

– På basen av den dialogen ser vi vad det löns att satsa på just nu, säger Torbjörn Strand.

På basen av den dialogen ser vi vad det löns att satsa på just nu.

Så kommer ni med

”Arbete 2030”-projektet artikeln syftar på heter ”Välmående i arbetet och produktivitet till arbetsgemenskaper med mångfald”. Projektet började i september 2021 och pågår till slutet av detta år. Det innebär att konceptet redan är tillgängligt för att utnyttjas av enskilda företag.

I skrivande stund ryms några företag till med för att kostnadsfritt få utveckla sin egen arbetsgemenskap.

– Jag vill även passa på och bjuda in alla företagare till Talent Boost Summit, som ordnas 22.11.22 i Vasa, säger Torbjörn Strand.

Lättaste sättet att komma med eller få mera information är att kontakta torbjorn.strand@ntm-centralen.fi på mejl eller på telefonnummer +358 295 028 636.

 

LÄS OCKSÅ:

Pietu Purhonen: ”Ukrainalaiset osoittivat kykymme kansainvälistyä”

Vastaa