Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond gör donation till Vasa universitet

Tutkimuksen vararehtori Mika Grundström, säätiön sihteeri Kaj Ericsson, säätiön puheenjohtaja Björn Hartman ja rehtori Minna Martikainen.
Vasa universitets Mika Grundström, stiftelsens sekreterare Kaj Ericsson, stiftelsens ordförande Björn Hartman och Vasa universitets Minna Martikainen. Foto: Harri Huusko/Vasa universitet

Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond firar sitt 85-årsjubileum med en donation på 70 000 euro. Pengarna ska användas för att utveckla Vasa universitets forskningsinfrastruktur.

Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond har gett 70 000 euro till Vasa universitet. Med donationen ska universitet under 2024 och 2025 bygga upp motorlaboratoriets beredskap, speciellt när det gäller väte och energilagring.

– Vi tackar hjärtligt för donationen och gratulerar stiftelsen till bemärkelseåret, säger Minna Martikainen, rektor för Vasa universitet.

Donationspengarna kommer att göra nytta och bli en del av universitetets långsiktiga satsning för att möjliggöra energiforskning och forskning kring hållbara energilösningar.

Stöder viktiga österbottniska verksamheter

Donationsfondens egna representanter uppger att Vasa universitet gör ett viktigt arbete. Det är också ett arbete som ligger i linje med fondens uppgift, vilket är att stöda handel, industri och jordbruk i Österbotten. Stiftelsens förmögenhet uppgår nu till cirka 5 miljoner euro. Donationerna som delas ut överstiger 100 000 euro i året.

Donationsfonden har i år beviljat understöd av varierande storlek även till andra ändamål. Olika typer av funktioner har understötts till exempel vid Svenska Handelshögskolan (som Hanken Business Lab), Helsingfors universitet (som juristutbildningen i Vasa) och Åbo Akademi (som magistersprogram i it i Vasa).

Mitt i energiklustret

Vasa universitet verkar mitt i Vasaregionens energikluster och jobbar framåt tillsammans med både offentliga och privata aktörer. Ett av målen är att fortsätta förnya energisektorn och ta fram nya lösningar i kampen mot klimatförändringen. Forskningsplattformen VEBIC, där olika energisystem undersöks, har en viktig roll i det arbetet.

– Vi jobbar långsiktigt för att utveckla forskningsmiljöerna för att motsvara framtidens krav, säger Minna Martikainen.

 

LÄS OCKSÅ:

TechnoBothnias MATCHing-event lockade rekordmånga – Det årliga samarbetseventet snart för stort för de egna lokalerna

Vastaa