”För mycket felinformation i debatten” – Eskos patientdatasystems experter presenterar ett inhemskt alternativ

Kaisa-Liisa Harjapää
Kaisa-Liisa Harjapää. Foto: Reijo Koirikivi/Studio P.S.V.

Patientdatasystemet Eskos experter kommer till Korsholm för en presentationskväll. ”Det är så mycket felinformation och rykten som cirkulerar i debatten”, säger vd Kaisa-Liisa Harjapää.

Det är mycket på gång inom vården just nu. En del av diskussionen handlar om nya patientdatasystem och stora investeringar.

Ett nytt patientdatasystem i hundramiljonersklassen med amerikanska Cerner som leverantör är på tapeten, bland annat till Vasa sjukvårdsdistrikt.

En grupp läkare har i offentligheten ifrågasatt investeringen, kritiserat prislappen och menat att systemet är uppbyggt för amerikanska förhållanden och inte för nordiska.

Finns inhemska lösningar

Kaisa-Liisa Harjapää är vd för Esko Systems Oy. Deras patientdatasystem för specialsjukvården har en historia som sträcker sig tillbaka till 1990-talet.

– Systemet byggdes från början för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, just för att det inte fanns något lämpligt system på marknaden, säger Kaisa-Liisa Harjapää.

Systemet byggdes för att det inte fanns något lämpligt system på marknaden.

Esko-systemet har genom åren utvecklats och fått flera beståndsdelar. Nu används systemet av över 10 000 användare. En handfull sjukvårdsdistrikt använder systemet som även hittas på Vasa centralsjukhus.

Esko-systemet startades specifikt för specialsjukvården men som bäst pågår jobbet att även anpassa det för att passa bassjukvården.

Bolag bildades

Esko Systems som bolag bildades för ett par år sedan för att ta patientdatasystemet till nästa nivå. Socialvårdslösningar integreras som bäst i systemet för att skapa en ännu mera heltäckande lösning.

– När det gäller socialvården finns det ändå bra lösningar på marknaden redan, så där väljer vi de bästa alternativen och integrerar dem, säger Kaisa-Liisa Harjapää.

Utvecklas i Finland

Kaisa-Liisa Harjapää.
Kaisa-Liisa Harjapää. Foto: Reijo Koirikivi / Studio P.S.V.

Esko Systems har sitt verksamhetsställe i Uleåborg. Bolaget sysselsätter drygt 50 egna experter plus ungefär lika många utomstående, alltså till exempel konsulter som på olika sätt är kopplade till företaget.

– Allt vi gör så görs i Finland, vilket betyder att alla pengar stannar här, säger Kaisa-Liisa Harjapää.

Esko Systems ägs av användarna, som också är kunderna. Omsättningen förra året uppgick till cirka 3,3 miljoner euro.

– Eftersom det är våra kunder som äger oss så berättar den summan mycket om hur förmånliga tjänster vi erbjuder, säger Kaisa-Liisa Harjapää.

Hela personalen använder systemet

Patientdatasystemet Esko eller delar av det används av hela vårdpersonalen. När det handlar om specialsjukvården finns inget stort behov av att släppa in patienterna i systemet, men i takt med att det utvecklas för bassjukvården blir behovet större och nya användargränssnitt skapas.

Kaisa-Liisa Harjapää säger att systemet ständigt utvecklas och utvidgas i enlighet med ägarnas och användarnas behov.

Patientdatasystemet Esko har i flera undersökningar fått beröm och har till och med tagit hem pris.

Presenteras i Korsholm

Diskussionerna om patientdatasystemen och investeringarna går heta. Kaisa-Liisa Harjapää säger att det finns mycket felaktig information i omlopp.

Kaisa-Liisa Harjapää anser förstås att de har den bästa lösningen att erbjuda och säger att det också styrks av undersökningar.

– Vi vill gärna föra fram vad vi har att ge, säger Kaisa-Liisa Harjapää.

Den 28 september klockan 18.00 ordnas därför en presentationskväll om Eskos patientdatasystem, om vad det kunde erbjuda Österbotten. Platsen är Korsholms kulturhus och alla intresserade är välkomna. Tillfället kommer att sändas online genom Teams.

 

LÄS OCKSÅ:

”Det är sjukfrånvaron som kostar – när vi minskar den så sparar vi både pengar och lidande”

Vastaa