­Mera nytta av IoT – Wapice erbjuder smarta energitjänser

Wapices smarta energitjänster erbjuder flexibla lösningar för energiföretagens och deras kunders behov. Fortums Valpas är ett exempel på ett verktyg för energiövervakning och -rapportering baserat på Wapice Energy Services EcoReaction-plattform.

– EcoReaction är en del av Wapices utbud på energitjänster, som erbjuder mångsidiga lösningar åt energiföretags kunder. Genom ett användarvänligt gränssnitt kan man bland annat övervaka, förutse och optimera sin egen energiförbrukning, säger Jyrki Keskinen, affärsområdeschef för Wapice Energy Services.

Smarta energitjänster ger också kunderna möjlighet att övervaka lönsamheten av energiinvesteringar. Man kan till exempel i förväg fastställa energibesparingarna från en värmepump genom att jämföra olika elförbrukningsplatser.

– Energiföretag har också stor nytta av analys av användardata och kundprofiler. Möjligheten att förutse den verkliga elförbrukningen några dagar i förväg ger konkreta ekonomiska fördelar, säger Pasi Tuominen, vd för Wapice.

Fokuserar på flexibel efterfrågan

Wapice är en betydande aktör i den gröna rörelsen mot en ny sorts energiekonomi. Då distribuerad och väderberoende energiproduktion ökar och traditionell reglerkraft avvecklas är det allt viktigare att fokusera på efterfrågan på el. Enligt Pasi Tuominen ger Wapice Energy Services verktygen till att förstå och utnyttja flexibel efterfrågan.

Jyrki Keskinen

– Då sol- och vindkraftens andel i nätverket blir allt större måste man hitta nya metoder för att hantera variationer i både produktion och konsumtion. Innovationer inom digitalisering, artificiell intelligens och analytics bidrar till lösningarna, säger Tuominen.

Energisektorn i helhet rör sig även mot allt striktare reglering av elförsäljning. Från och med kommande kvartal införs en 15 minuters avräkningsperiod, vilket innebär att marknadspriset på el balanseras efter rådande marknadsvillkor nästan i realtid.

– Detta ställer högre krav på smarta fjärravlästa elmätare och olika datasystem, som ska kunna behandla mätdata över perioder på 15 minuter istället för dagens 60 minuter. Fingrids Datahub kommer även att ge upphov till nya produkter och tjänster på både företags- och konsumentnivå, säger Keskinen.

LÄS MERA:

Wapices IoT-lösningar digitaliserar samhället

Lämna ett svar