Wapices IoT-lösningar digitaliserar samhället

Pasi Tuominen
Pasi Tuominen.

IoT-lösningarna från Wapice, en av digitaliseringens pionjärer, används av industriella operatörer runt om i världen.

Idag märks digitaliseringen också tydligt i utvecklingen av stadsmiljöer och smarta städer. För Tammerfors stad utvecklar Wapice till exempel en IoT-plattform, ett styrsystem för utomhusbelysning och ett sensorsystem för situationsbilder i stadsmiljön.

Enligt Pasi Tuominen, VD för Wapice, är digitalisering det effektivaste sättet att bygga en koldioxidneutral värld.

– Digitalisering möjliggör såväl optimering av befintliga processer som skapandet av nya länkningar och tjänster som är helt fria från koldioxidutsläpp. Koldioxidneutralitet är ett realistiskt mål utan att vår synliga livsmiljö blir lidande eller att vi tvingas kompromissa om boendetrivsel. Tvärtom kan digitaliseringen till och med minska olika miljöbesvär, såsom föroreningar och buller, säger Tuominen.

Digitaliseringen har en nyckelroll i att utveckla stadsmiljöernas livskraft. Med hjälp av Wapices IoT-TICKET® kan man mycket omfattande digitalisera samhället.

– Städers och kommuners tjänster kan genom digitalisering anpassas till att bättre möta människors behov. Till exempel kan man med smarta LED-lösningar låta belysningen följa människor på vägen eller anpassa ljuset till olika väderförhållanden. Detta sparar på kostnaderna, minskar utsläppen och förbättrar därtill livskvaliteten och livsmiljöernas trivsamhet.

Globala digitaliseringsbehov

IoT-TICKET® är en omfattande och lättanvänd lösning för att skapa produktionsfärdiga IoT-applikationer. Den tillåter användare att snabbt bygga säkra lösningar utan kodning.

– IoT-TICKET® är likt PowerPoint eller Excel ett verktyg som specialister inom olika områden enkelt kan använda i sitt arbete. Medan PowerPoint används för presentationer kan man i IoT-TICKET® till exempel skapa en effektiv lösning för övervakning av vattenförbrukningen i en fastighet, säger Tuominen.

IoT-TICKET® gör det möjligt att implementera digitala innovationer på ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt. Applikationer kan användas för såväl styrning av energianläggningar och decentraliserad energiproduktion som för fastighets- och miljöförvaltning, till exempel.

Enligt Tuominen vore ett naturligt nästa steg att utveckla IoT-lösningar för hälsovårdssektorn. God praxis och lösningar som tillämpas inom olika branscher kan överföras till förmån för andra.

– Man kan till exempel ansluta smarttelefoner, som lätt kan bäras med, till olika system för att styra omgivningen, vilket ökar säkerheten. Öppna gränssnitt är också en fördel vid läroanstalter, där man kan skapa olika sorters inlärningsmiljöer och utnyttja lösningar i undervisningen.

Digitaliseringsbehoven är globala och IoT-TICKET® exporteras allt mer, särskilt till Tyskland, Danmark och andra europeiska länder. Tuominen ser Wapices expertis som ett sätt att stärka hela samhällets kompetens.

– När man därtill inför artificiell intelligens i existerande lösningar och teknologi är förändringarna så övergripande, att man i det här skedet knappt ens kan föreställa sig alla lösningar som möjliggörs. Vi lever i en mycket intressant tid, säger Tuominen.

Från hype till praktiska åtgärder

Den växande marknaden uttrycker sig också i Wapices resultat. Det sista kvartalet 2020 var det volymmässigt största i företagets historia.

– Digitaliseringen håller nu på att förverkligas och går från hype till praktiska åtgärder. Förutom IoT är AI och analytics de snabbast växande sektorerna. För några år sedan gjorde vi upp en strategisk plan och fokuserade verksamheten mer på digital utveckling för att öka kompetensen, med särskild betoning på informationssäkerhet, molntjänster och DevOps.

Under coronatiden har Wapices verksamhet fortsatt helt utan avbrott. Tuominen anser att distansarbete har visat sig vara minst lika effektivt som traditionellt kontorsarbete. Nya talanger söks hela tiden.

– För arbetet krävs programmeringsfärdigheter på hög nivå, vilket paras ihop med tvärvetenskapliga behov. Utvecklingen av kompetenser kräver också ständigt arbete, eftersom branschen överlag förändras snabbt, säger Tuominen.

Denna artikel om dagens och morgondagens viktigaste fenomen och teknologier är del av en serie, som möjliggjordes med stöd av:
WapiceElisa

LÄS OCKSÅ:

IoT kan hjälpa alla företag – även husbolagen

Lämna ett svar