Huolehdi henkilöstön hyvinvoinnista – LähiTapiola Pohjanmaan asiantuntijat: ”Henkilöstö on yhtiön tärkein resurssi”

Timo Salomaa, Johanna Aulankoski & Mika Mäkisalo. LokalTapiola, Lähitapiola
Timo Salomaa, Johanna Aulankoski, Mika Mäkisalo

PÄHKINÄNKUORESSA:

Vapaaehtoinen työkyky- ja sairausvakuutus…
– vahvistaa työkykyä takaamalla hoidon varhaisessa vaiheessa
– tehostaa rekrytointia
– sitoo työntekijät yhtiöön
– helpottaa budjetointia
– vähentää sairauspoissaolojen kustannuksia

Työnantajan kannattaa pitää huolta henkilöstön hyvinvoinnista. Niin kutsuttu työkykyvakuutus ja muut vapaaehtoiset sairausvakuutukset täydentävät työterveydenhuoltoa. Vakuutukset korvaavat Suomessa aiheutuneita hoitokuluja sairauden tai työtapaturman sattuessa. LähiTapiola Pohjanmaan asiantuntijat korostavat, että henkilöstö on yrityksen arvokkain resurssi.

Hyvinvoiva henkilöstö on useimpien hyvin toimivien yritysten ja organisaatioiden perusta. Hyvä paikallinen esimerkki on Viexpo, jonka strategiassa henkilöstöä pidetään osuuskunnan tärkeimpänä voimavarana.

– Tiimimme kantaa meitä, eli meidän on varmistettava kollegoidemme hyvinvointi, jotta voimme parhaiten palvella asiakkaitamme, sanoo Viexpon toimitusjohtaja Kristian Schrey.

Kristian Schreyn mukaan kyse on viime kädessä siitä, että kaikki työntekijät kokevat, että heidän perusturvasta huolehditaan.

– Jokaisen pitäisi tietää, että apua ja tukea on saatavilla, jos jotain tapahtuu.

Viexpon henkilöstö nauttiikin korkean tason sairausvakuutusturvasta, jonka LähiTapiola Pohjanmaa toimittaa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä LähiTapiola Pohjanmaan tarjoaviin palveluihin. Yhteistyö on toiminut hyvin ja yhteydenpito on vaivatonta, sanoo Kristian Schrey.

Yhteinen etu yritykselle ja henkilöstölle

Henkilöstön hyvinvointi on tärkeässä roolissa jatkuvan työkyvyn ja tuottavuuden varmistamiseksi. Puhtaan inhimillisyyden ohella investoinnit henkilöstön hyvinvointiin ovat myös taloudellisesti kannattavia.

Jokainen sairauslomapäivä maksaa yritykselle keskimäärin 350 euroa. Työnantaja voi minimoida poissaolopäivät ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä sekä varmistamalla nopean hoidon saamisen tapaturman tai sairauden sattuessa.

Vapaaehtoinen mutta kannattava

Työnantajille laki edellyttää ensisijaisesti ennaltaehkäisevää hoitoa ja työtapaturmavakuutusta. Työtapaturmavakuutus kattaa sairaanhoitokulut, jos työntekijä loukkaantuu työnteon yhteydessä tai sairastuu ammattitautiin.

Osa tapaturmista ja muunlaiset sairaudet eivät kuitenkaan ole korvattavissa lakisääteisellä vakuutuksella. Sairauslomat aiheuttavat yritykselle suuria kustannuksia. Tuottavuus kärsii myös, jos esimerkiksi ahdistunut työntekijä odottaa pääsevänsä lääkärille tutkimaan pattia tai kivuista kärsivä jonottaa polvileikkaukseen.

– Sairauspoissaoloja voidaan usein vähentää varmistamalla, että työntekijä saa oikean hoidon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sanoo LähiTapiola Pohjanmaan asiakkuuspäällikkö Mika Mäkisalo.

LähiTapiola tarjoaa ratkaisuja

Koko henkilöstön työkykyvakuutus on tarjolla yrityksille ja organisaatioille, joilla on vähintään viisi työntekijää. LähiTapiola Pohjanmaan asiakkuuspäällikkö Timo Salomaa työskentelee nimenomaan sellaisten yritysten kanssa Kristiinankaupungin ja Kokkolaan välisellä alueella.

Salomaan mukaan työkykyvakuutus voidaan rakentaa niin, että se kattaa lääkärimaksujen lisäksi myös esimerkiksi psyykkisen ja fyysisen hoidon, joka ei yleensä kuulu sairausvakuutukseen. Joissakin tapauksissa jopa lääkekulut voidaan sisällyttää työkykypalveluun.

Vakuutetut yritykset voivat vapaasti valita työterveydenhuollon toimittajan, mutta LähiTapiola tekee erityisen tiivistä yhteistyötä Mehiläisen kanssa. TerveysHelppi-sovelluksen kautta työntekijä voi nopeasti saada apua etälääkäriltä, uusia reseptejä tai tarvittaessa varata ajan lääkärin vastaanotolle.

LähiTapiola Pohjanmaa tarjoaa ratkaisuja kaikentyyppisille yrityksille ja organisaatioille. Vähintään viiden työntekijän yritykset voivat esimerkiksi saada vakuutuksen, joka kattaa myös vanhat sairaudet.

– Myös pienemmille yrityksille on paljon hyviä ja yksilöllisiä vaihtoehtoja, sanoo yrityspalveluneuvoja Johanna Aulankoski.

Hyödyksi rekrytoinnissa

Vapaaehtoisen sairausvakuutuksen tarjoaminen työntekijöille voi olla hyödyksi myös rekrytoinnissa. Työnantajien tarjoamista henkilöstöeduista suomalaiset arvostavat selkeästi eniten kattavaa työterveyshuoltoa, ilmenee LähiTapiolan Kantar TNS:llä teetetyssä tutkimuksessa.

– Se on hyvä tapa palkita osaavaa henkilökuntaa ja sitouttaa avainhenkilöitä organisaatioon. Työnantajan tarjoamat vapaaehtoiset vakuutukset ovat merkittäviä kilpailutekijöitä joillakin toimialoilla. Työntekijän on helppo nähdä tällaisten henkilöstöetujen taloudellisen arvon, sanoo Mika Mäkisalo.

Nämä vakuutukset helpottavat myös yrityksen budjetointia, koska henkilöstökustannuksia on helpompi ennakoida.

 

LUE MYÖS:

Tarkista johdot ja valvo tulia – LähiTapiola Pohjanmaan vinkit paloturvallisuuteen joulun alla

Vastaa