Maria Kanttikoski-Blom: ”Oroligt på börsen – hur skall man tänka som placerare?”

Maria Kanttikoski-Blom

Skribenten Maria Kanttikoski-Blom är kapitalförvaltare på Vasa Andelsbank.

Vi går mot slutet av börsåret 2022. Hög inflation, krig i Europa med energikris som påföljd samt exceptionella väderleksförhållanden som bl.a. påverkat skördarna är några saker som vi sett i år.

Centralbankerna har varit tydliga med att inflationen och även inflationsförväntningarna måste stävjas till varje pris. Vi har sett höjda räntor på båda sidorna om Atlanten. ECB och FED har gjort räntehöjningar tidigare i höst och centralbankerna förväntas att ytterligare höja styrräntorna.

Maria Kanttikoski-Blom - Vasa Andelsbank
Maria Kanttikoski-Blom

En högre inflation leder till lägre konsumtion och efterfrågan, och det i sin tur gör att tillväxten bromsas av, vilket leder till att centralbankerna igen vid något tillfälle kan komma att sänka räntorna för att stimulera ekonomin.

I USA ser det ut som att vi eventuellt redan har sett inflationstoppen i juni. Inflationen har där mattats av vartefter, och då oktobersiffrorna kom var inflationen 7,7 % (jämfört med 8,2 % i september). Sysselsättningen i USA är just nu stark och det håller igång ekonomin.

Vad betyder hög inflation för den vanliga konsumenten?

Priserna på såväl mat som el har stigit sedan början av året, samtidigt stiger också räntan. Det här betyder att den vanliga konsumenten kommer att ha mindre pengar i plånboken framöver.

El och mat kan man inte vara utan. Hushållen kommer alltså att ha svårt att minska märkbart på utgifter av det här slaget. Det i sin tur leder till att övrig konsumtion minskar för att pengarna skall räcka till.

Gör upp en placeringsplan och håll dej till din plan

Många frågar sig om man skall våga placera nu. Jag svarar ja på den frågan. Gå in etappvis, placera inte allt på en gång och tänk på att sprida medlen. Håll huvudet kallt och håll dej till din ursprungliga placeringsplan och risknivå är mitt råd. Om placeringshorisonten är kortare och den egna ekonomin inte tål stora marknadsfluktuationer, kan man i och med att räntorna har stigit tänka sig ränteplaceringar som ett placeringsalternativ.

Håll huvudet kallt.

Det är svårt att förutspå när vi har nått botten på placeringsmarknaden. Det finns inget facit på den frågan, utan vi vet först efteråt när den optimala tidpunkten hade varit. Därför kan det vara klokt att placera med tidsspridning.

Man kan också minska på risken i sin egen placeringsportfölj genom diversifiering, dvs. sprida medlen på olika typer av instrument och marknader. Vi har alla tider sett toppar och dalar på placeringsmarknaden.

Stora rörelser på marknaden

Som rätt ofta var september en dyster placeringsmånad i alla tillgångsklasser medan oktober visade sig vara en betydligt piggare månad.

Vi får se vad börsåret 2023 bjuder på. Vad tror du?

Jag avslutar med ett känt citat:

Aktiemarknaden är till för att överföra pengar från de otåliga till de tålmodiga.

– Warren Buffet

 

LÄS OCKSÅ:

OP Gruppens chefsekonomist Reijo Heiskanen i Vasa – ”Det går inte så illa i ekonomin som allmänheten tror”

Lämna ett svar