Simo Vuorenlinna: ”Turbulent på marknaden – mycket att beakta!”

Simo Vuorenlinna Vasa Andelsbank
Simo Vuorenlinna.

Skribenten Simo Vuorenlinna är bankdirektör på OP Private, Vasa Andelsbank.

Mycket har hänt under de senaste veckorna som rört om världsläget rejält. Krig i Europa och redan före det en något ökad oro på finansmarknaden. Ser man något positivt så är det att Europa kunnat ena sig på ett sätt vi inte upplevt de senaste åren och att vi lever vi i en högkonjunktur. Många av de underliggande ekonomiska mätarna är fortsatt starka.

Ser man något positivt så är det att Europa kunnat ena sig på ett sätt vi inte upplevt de senaste åren.

Inflationen och förväntade räntehöjningar diskuteras aktivt. Inflationen var på uppgång redan 2021 men har fått mer bränsle under de senaste veckorna främst beroende av kraftigt stigande energi-, råvaru- och livsmedelspriser samt sanktionerna som också inverkar.

Amerika har idag en inflation på ca. 8 % och Europa ca. 6 %. Centralbankerna stimulerade aktivt som en följd av pandemin så att vi inte skulle gå in i en recession. Strategin lyckades men som följd har vi nu ökande inflation.

Centralbankernas retorik har skärpts

Simo Vuorenlinna OP
Simo Vuorenlinna.

Centralbankerna i Amerika och Europa har bäddat för en stramare penning- och räntepolitik för att få bukt med inflationen. Nyligen hade Amerikas centralbank möte och höjde räntan med 0,25 %. Europas centralbank uttalade sig att en räntehöjning kan komma i höst.

Behov att höja räntorna finns. Amerika förväntas höja räntan 6 gånger i år och i euroområdet förväntas en räntehöjning.

Inflationens inverkan på pengarnas värde

För spararen är det mycket att tänka på. Om man tänker sig en årlig inflation under de följande 10 åren på 3 % betyder det att om man låter pengarna ligga på nollränta så förlorar man i köpkraft ungefär 25 %. Får man en årlig värdeökning på 4 % ökar i stället köpkraften med 10 %. Värt att beakta!

Kan man dra paralleller till 1970-talet?

På 1970 talet hade vi en inflation som var tvåsiffrig och räntorna på samma nivå. Så är det inte nu. Tittar man i backspegeln så fick man sina besparingar hyfsat skyddade mot inflationen genom att placera i räntor och realegendom så som fastigheter. I dag ger räntorna inget inflationsskydd.

Ränteplaceringar om något år ger troligen en högre ränta. Frågan är bara när räntorna stigit så att de blir intressanta igen. Min gissning är att det tar några år.

Alternativ finns till ränteplaceringar

Placeringsinstrumenten har utvecklats sedan 1970 talet. Då var de vanligaste alternativen bankkonton, statsobligationer, aktier och bostäder. Idag finns ett stort utbud av alternativa placeringar som placerar i hyresbostäder, kontors-, affärs- och servicefastigheter. Även skog och infrastruktur kan man placera i. Den här typen av placeringar ger en kassaström i form av hyror som är bundna till index.

Stigande inflation ger stigande hyror. Ett bra skydd mot inflationen. Stigande byggnadskostnader brukar öka värdet på äldre fastigheter. Investeringar i infrastruktur kommer att öka i Europa och Amerika genom de investeringspaket man tog beslut om som stimulanspaket i fjol och som nu börjar förverkligas.

Aktier – finns där något att hämta

Historiskt ger aktier ett ganska bra inflationsskydd. Förutsatt att företaget är ekonomiskt i skick och har produkter som behövs. En stark marknadsposition möjliggör att man kan överföra ökande kostnader på användarna. Företagets koppling till Ryssland eller Ukraina är värt att ha koll på. Sanktionerna påverkar olika företag i olika grad.

Vad borde man tänka på

När skall pengarna användas? Vilken risk vill man ta? Vilken värdeökning eftersträvas? De här frågorna är viktigt att med jämna mellanrum ställa sig. Den personliga strategin kan ändras. Kriser kommer med jämna mellanrum men historiskt har oroligheter oftast varit bra köplägen. Corona pandemin är ett bra exempel.

Sprid dina risker

Korta pengar i ränteplaceringar. Alternativa placeringar i stället för långa ränteplaceringar.

Aktieplaceringar direkt eller via fonder. Glöm inte den geografiska spridningen, ha inte allt i finska aktier. Diversifiera både mellan olika instrument, marknader och även tidsmässigt. Gör inga förhastade beslut utan diskutera gärna med din placeringsrådgivare.

LÄS OCKSÅ:

Joacim Tåg: ”Vi behöver fler utländska investerare”

Lämna ett svar