Företagare får stöd och hjälp även när det krisar sig – Viktigt våga ta itu med betalningssvårigheter så snabbt som möjligt

Antti Alasaari, Kenneth Dalkvist, Jennie Flink.

VASEK har verktyg och vilja att hjälpa företag och företagare även när det går sämre för dem. På OK Indrivning finns också en verklig vilja att lösa problem.

Coronapandemins effekter slår väldigt ojämnt bland företagen. För en del går det riktigt bra medan andra företag och företagare kämpar med sin ekonomi.

– Speciellt nu märker vi att vissa branscher är riktigt hårt drabbade, säger Jennie Flink, vd för OK Indrivning.

Problemen sprider sig till företag som säljer mycket till drabbade branscher, eftersom de lider när deras kunder får betalningssvårigheter eller minskar på beställningar.

Mindre betalningssvårigheter är vanliga men kan ofta lösas snabbt. Ungefär 90 procent av ärendena som når indrivningsbyrån får en snabb lösning, säger Jennie Flink.

Våga ta kontakt

Logo OK Perintä IndrivningJennie Flink säger att det är passiviteten som är farligast och gör att problemen växer. Passiviteten, eller handlingsförlamningen, orsakas ibland av skamkänslor. I sammanhanget måste ändå nämnas att skamkänslorna är helt obefogade – det här är vanliga problem som kan drabba alla.

– Vågar man bara ta kontakt med indrivningsbyrån eller den ursprungliga borgenären (red anm. den man är skyldig pengar) har man redan kommit långt på vägen, säger Flink.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK är en viktig instans dit företagare kan vända sig vid problem. Kenneth Dalkvist, företagsrådgivare på VASEK, framhåller hur viktigt det är att öppna breven som kommer hem, oberoende om avsändaren kan kännas skrämmande.

– Många problem börjar när kuverten lämnas oöppnade, säger Kenneth Dalkvist.

Stöd finns att få

Jennie Flink, Antti Alasaari, Kenneth Dalkvist.

Ingen ska behöva grubbla ensam och det är viktigt att våga prata om ekonomiproblem. Ett första steg kan vara att öppna upp situationen för den egna familjen eller ringa en hjälpande stödtelefonlinje, som det finns flera av.

För konkreta råd är den egna bokföraren ofta en bra resurs. Det kan finnas möjlighet att få en företagsmentor, via till exempel företagarföreningarna. Många av mentorerna har lång erfarenhet och har själva varit med om tuffa tider.

VASEK:s företagsrådgivare ställer gärna upp och hjälper. De kan även hänvisa vidare och har till exempel bra kontakt med ekonomi- och skuldrådgivningen, som också hjälper företagare.

Hur går det till i praktiken att få hjälp?

Har ärendet eller ärendena gått till en indrivningsbyrå kan du till exempel börja med att kontakta den direkt. Jennie Flink berättar att de gärna skapar en betalningsplan om det behövs. Sådant som man ofta kan förhandla om är betalningstider och storlek på betalningar.

– Vi kan ofta vara väldigt flexibla, exakt hur flexibla varierar beroende på vår uppdragsgivare, säger Jennie Flink.

Jennie Flink säger att det alltid löns att vara ärlig i diskussionen och berätta hur mycket man verkligen har råd att betala. Betalningsplaner kostar att göra och följs de inte måste man antingen göra nya eller ta ärendet vidare till nästa instans, vilket också kostar pengar.

Hur kommer VASEK in i bilden?

När företag får betalningsproblem och man inte ser en rak väg framåt kan det vara en bra idé att ta kontakt med VASEK:s experter. Kenneth Dalkvist säger att det löns att göra så tidigt i processen som bara möjligt.

– Idealfallet är att ta kontakt redan när man i prognoser märker att det kommer att bli tufft framöver, säger Dalkvist.

I praktiken väntar tyvärr många tills problemen växt sig stora – men även då gäller bättre sent än aldrig.

Ta kontakt så tidigt som möjligt.

Hur hjälper ni på VASEK?

På VASEK börjar man ofta med att kartlägga företagets eller företagarens verkliga situation. Det finns konkreta checklistor där man går igenom allt från hur mycket pengar som finns på bankkontot till hur skuldsituationen på riktigt ser ut.

Antti Alasaari, företagsrådgivare på VASEK, säger att det finns två sidor av myntet att jobba med; vad som ska ut men också vad som kommer in.

– Kanske det finns egna fordringar att ta in, kanske hyresvärden är beredd till flexibilitet, kanske finns det tillgångar man kan sälja, räknar Antti Alasaari upp som möjliga åtgärder att utreda.

– Eller kanske det finns något sätt att öka den egna försäljningen, säger Kenneth Dalkvist.

Jennie Flink inflikar att de flesta företagare, liksom nästan alla andra, uppskattar öppenhet.

– Ovisshet är det jobbigaste i all affärsverksamhet, en öppen dialog med till exempel leverantörer skapar förtroende, säger Flink.

Ovisshet är det jobbigaste i all affärsverksamhet.

En bra relation till finansiärer kan också vara guld värt. Det kan handla om till exempel banker eller Finnvera, men också om de egna aktie- eller andelsägarna, ifall det finns sådana.

Speciellt när det gäller ensamföretagare måste även den privata ekonomin beaktas. Frågor att beakta är till exempel om det finns personliga bostadslån eller kanske billån, eller om det i praktiken kanske finns två inkomster i helheten, till exempel från företagarens sambo.

VASEK:s experter har bra koll på olika typer av stöd till företagare. Nu just finns det till exempel ett kostnadsstöd som kan vara aktuellt att söka.

Konkurs kan vara ett alternativ

För en del kan det vara aktuellt att ansöka om skuldsanering eller företagssanering. Det är ingen lätt väg ut, innan en företagssanering ens behöver övervägas ska det i praktiken finnas 10 000 euro att satsa på processen och en genuin tro på att verksamheten har framtidsförutsättningar.

Om problemen är övermäktiga och det inte finns förutsättningar att lösa dem är konkurs ett alternativ. Det kan finnas stöd att söka för att ha råd att köra ner verksamheten på ett mera kontrollerat sätt.

– Även om det skulle visa sig vara det bästa alternativet ska ingen heller lämna ensam med det beslutet, utan ta stöd av andra, säger Kenneth Dalkvist.

VRCA – Vaasa Region Covid Actions

Pohjanmaan liiton logo - Österbottens förbundVASEKs projekt med målsättning att hjälpa företagen i Vasaregionen för att lösa omedelbara ekonomiska utmaningar för att säkra fortsättningen av företagens verksamhet samt att skapa ny, ersättande affärsverksamhet.

Finansiering: Österbottens förbund.

LÄS OCKSÅ:

OK Indrivning bildar ett kundråd – Chans för alla att påverka inkasso – och få betalt för det

Lämna ett svar