Ett lagspel som Korsholm gärna spelar – Företagsetableringar är ett svårt pussel där många bitar måste passa

Mikael Alaviitala, Matias Båsk.
Mikael Alaviitala, Matias Båsk.

Korsholms kommuns arbete för att bli den företagsvänligaste kommunen i landet går framåt. En del av arbetet handlar om att skapa bra förutsättningar både för nya och för gamla företag.

Grafintec förhandsreserverade nyligen en nästan 47 hektar stor tomt på GigaVaasa-området. Det är frågan om den första förhandsreserveringen på Korsholms del av området.

– Det är klart att det är uppskattat men poängen är inte på vilken sida av kommungränsen etableringar sker, bara vi får igång en fabrik så ger det stora effekter till hela regionen, säger Mikael Alaviitala, utvecklingsdirektör på Korsholms kommun.

Ringar på vattnet

Grafintecs förhandsreservering är i kraft i sex månader. Under den tiden fortsätter diskussioner mellan Grafintec och Korsholms kommun. På Vasas sida finns sedan tidigare tre förhandsreserveringar, även det etableringar som Korsholm hoppas på.

– Stora fabriker skapar möjligheter och ringar på vattnet, inte minst när det gäller service-, stöd- och logistikfunktioner, säger Matias Båsk, näringslivschef på Korsholm kommun.

Bra även för andra industriområden

Grafintec är ett finländskt dotterbolag till Beowulf Mining. Fabriken som planeras i Korsholm byggs för grafitanodmaterial, för att försörja den snabbt växande marknaden för elbilsbatterier.

Matias Båsk säger att en etablering skulle medföra möjligheter för det gemensamma logistikområdet som Korsholm också aktivt är med och utvecklar.

– Men inte bara där utan även andra industriområden i regionen har mycket att vinna på att GigaVaasa-området utvecklas, säger Båsk.

Även andra industriområden i regionen har mycket att vinna på att GigaVaasa-området utvecklas.

Kan gynna även Fågelberget

Företagscenter Vikby 1 och Vikby 2 ligger nära GigaVaasa-området och skulle med en stor fabriksetablering bli ännu attraktivare. Till och med Fågelberget, som redan i dag är ett av Österbottens största industriområden, kunde känna av positiva effekter.

Till saken hör även att om och när en stor fabrik etablerar sig på GigaVaasa-området kommer en redan planerad väganslutning norrut sannolikt att prioriteras.

– Det är en anslutning som avsevärt skulle förkorta avståndet till Fågelberget, säger Matias Båsk.

Redan bra fart på

Korsholms olika industriområden, även kallade företagscentra, har redan i dag en bra beläggningsgrad. Kommunen försöker ändå ligga steget före och se till att det finns lediga tomter.

Till exempel Fågelberget har en bra attraktionskraft och är i dag hem för närmare hundra företag. Det området har redan utvidgats i flera etapper.

– Situationen är bra, det har gått åt tomter både till större och mindre företag, säger Mikael Alaviitala.

Relativt nyligen vigdes på Fågelberget hela tolv tomter för cirkulär ekonomi, varav hälften redan är reserverade.

Boende behövs också

Mikael Alaviitala lyfter fram att alla fabriker behöver anställda och att anställda behöver någonstans att bo. I Korsholm finns redan nu olika boendealternativ att erbjuda och flera planeras, bland annat ett helt nytt område i närheten, kallat Söderskogen.

– Förutom boende jobbar vi också mycket med att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid och en bra kommunal servicenivå, säger Mikael Alaviitala.

Eftersom sysselsättningsläget i regionen överlag redan är bra betyder fabriksetableringar sannolikt att det till viss del blir frågan om att locka inflyttare från andra delar av landet och världen.

– Redan i ett byggskede kan vi komma att börja se effekterna av det, säger Mikael Alaviitala.

Många involverade

Både Alaviitala och Båsk framhåller att det är ett lagspel att locka nya företag till kommunen och att få nuvarande företag att trivas. När det gäller nyetableringar lyfter tjänstemännen fram till exempel VASEK och Invest in Vasa-gruppen samt kommunens egen etableringsgrupp och näringslivsråd.

– Vi samarbetar även mycket med byggbolag, det finns gemensamma intressen och byggbolagen har också bra nätverk, säger Mikael Alaviitala.

 

LÄS OCKSÅ:

Aveo Bygg planerar eget hallbygge och nya kontorsutrymmen i Korsholm

Företagare bjuds aktiv roll i Korsholms kommuns jubileumsfirande

Lämna ett svar