Joukkuepeli, jota Mustasaari pelaa mielellään – Yritysten sijoittautuminen on vaikea palapeli, johon monen palasen on mahduttava

Mikael Alaviitala, Matias Båsk.
Mikael Alaviitala, Matias Båsk.

Mustasaaren kunnan työ kehittyä Suomen yritysystävällisimmäksi kunnaksi etenee. Osa työstä on hyvien olosuhteiden luomista sekä uusille että vanhoille yrityksille.

Grafintec teki hiljattain ennakkovarauksen lähes 47 hehtaarin kokoisesta tontista GigaVaasa-alueella. Kyseessä on ensimmäinen ennakkovaraus Mustasaaren kunnan puolella aluetta.

– Sitä arvostetaan tietenkin, mutta pointti ei ole, kummalla puolella kuntarajaa päädytään rakentamaan. Kunhan tehdas saadaan käyntiin, sillä tulee olemaan suuri vaikutus koko alueelle, sanoo Mustasaaren kunnan kehitysjohtaja Mikael Alaviitala.

Heijastusvaikutuksia

Grafintecin ennakkovaraus on voimassa kuusi kuukautta. Tänä aikana Grafintec ja Mustasaaren kunta jatkavat keskusteluja. Vaasan puolella ennakkovarauksia on jo kolme, joiden toteutusta myös Mustasaaren kunta toivoo.

– Suuret tehtaat luovat mahdollisuuksia ja heijastusvaikutuksia, eikä vähiten palvelu-, tuki- ja logistiikkatoimintojen osalta, sanoo Mustasaaren kunnan elinkeinopäällikkö Matias Båsk.

Hyvät vaikutukset myös muille teollisuusalueille

Grafintec on Beowulf Miningin suomalainen tytäryhtiö. Mustasaaressa suunnitteilla oleva tehtaassa on määrä valmistaa grafiittianodia sähköautojen akkuihin, joiden kysyntä on kovassa kasvussa.

Matias Båskin mukaan tehdas loisi mahdollisuuksia yhteiselle logistiikka-alueelle, jota Mustasaari on myös aktiivisesti mukana kehittämässä.

– Mutta GigaVaasa-alueen kehittämisestä on paljon hyötyä paitsi siellä, myös muille seudun teollisuusalueille, Båsk sanoo.

GigaVaasa-alueen kehittämisestä on paljon hyötyä myös muille seudun teollisuusalueille.

Myös Lintuvuori hyötyisi

Suuren tehtaan perustaminen kasvattaisi myös lähellä GigaVaasan aluetta sijaitsevien Vikby 1 ja Vikby 2 -yritysalueiden vetovoimaa. Myönteiset vaikutukset voisivat ulottua jopa Lintuvuorelle, joka on jo nyt yksi Pohjanmaan suurimmista teollisuusalueista.

Tähän liittyy myös se, että jos ja kun suuri tehdas rakennetaan GigaVaasan alueelle, jo suunniteltu tieyhteys pohjoiseen on todennäköisesti etusijalla.

– Tämä yhteys lyhentäisi merkittävästi matkaa Lintuvuorelle, Matias Båsk sanoo.

Kehitys on jo hyvällä polulla

Mustasaaren teollisuusalueilla, joita kutsutaan myös yritysalueiksi, on jo nyt hyvä käyttöaste. Kunta pyrkii silti pysymään askeleen edellä ja varmistamaan, että tyhjiä tontteja on tarjolla.

Esimerkiksi Lintuvuorella on hyvä vetovoima, ja siellä toimii nykyään lähes sata yritystä. Aluetta on jo laajennettu useissa vaiheissa.

– Tilanne on hyvä, tontit ovat käyneet kaupan sekä suuremmille että pienemmille yrityksille, Mikael Alaviitala sanoo.

Suhteellisen hiljattain Lintuvuorella omistettiin jopa kaksitoista tonttia kiertotaloudelle, ja niistä puolet on jo varattu.

Lisää asuntoja tarvitaan myös

Mikael Alaviitala korostaa, että kaikki tehtaat tarvitsevat työntekijöitä, jotka puolestaan tarvitsevat asuntoja. Mustasaaressa on jo tarjolla erilaisia asumisvaihtoehtoja, ja lisää on suunnitteilla, muun muassa aivan uusi alue, niin kutsuttu Söderskogen.

– Asumisen lisäksi teemme paljon töitä luodaksemme edellytykset merkitykselliselle vapaa-ajalle ja korkean tason kunnallisille palvelulle, Mikael Alaviitala sanoo.

Koska seudun työllisyystilanne on jo nyt hyvä, uusiin tehtaisiin tulee todennäköisesti tarve houkutella työntekijöitä muualta Suomesta ja maailmalta.

– Jo rakennusvaiheessa voimme alkaa nähdä sen vaikutukset, Mikael Alaviitala sanoo.

Monet osapuolet mukana

Sekä Alaviitala että Båsk huomauttavat, että uusien yritysten houkutteleminen kuntaan ja nykyisten yritysten menestyminen on joukkuepeli. Tärkeinä pelaajina he mainitsevat esimerkiksi VASEKin ja Invest in Vaasa -tiimin sekä kunnan oman sijoittautumisryhmän ja elinkeinoneuvoston.

– Teemme myös paljon yhteistyötä rakennusyhtiöiden kanssa. Meillä on yhteiset intressit ja heillä on myös hyvät verkostot, Mikael Alaviitala sanoo.

 

LUE MYÖS:

Mustasaaren kunta kutsuu yrittäjät mukaan juhlavuoden viettoon

Vastaa