EnergySampo visar sin styrka – Många aktörer behövs för att få ekonomi i system som kan göra el till väte och väte till el

Mari K. Niemi, Stefan Damlin, Anna-Kaisa Valkama
Mari K. Niemi, Stefan Damlin, Anna-Kaisa Valkama.

Helhetssystem och helhetstänkande är nyckelorden för EnergySampo. Ett perfekt exempel på vad samarbetsprojektet kan få till stånd föds som bäst på Vasklot.

EnergySampo var huvudtemat på ett högprofilsevent i dag på Wasa Future Festival. EnergySampo är ett brett samarbete, rent konkret i form av ett samarbetsavtal mellan sju företag verksamma i energisektorn och starka i Vasaregionen.

Energy Sampo Partners - Presentation slide - Wasa Future Festival 11-08-2021
Dessa företag är med i EnergySampo.

EnergySampo skapades förra hösten och nu börjar man se de första frukterna av samarbetet. Merinovas Anna-Kaisa Valkama räknar upp Aurora Botnia – den nya Kvarkenfärjan – som ett konkret exempel på vad ett brett samarbete kan få till stånd.

Ett lika spännande exempel, som Kenneth Widell från Wärtsilä, krediterar till EnergySampo planeras som bäst på Vasklot, ett projekt med det knepiga namnet H-Flex-E.

Vad är H-Flex-E?

Projektet H-Flex-E har ett ambitiöst mål, att skapa ett helhetssystem som möjliggör att på ett grönt vis stabilisera och reglera elnätet.

Grundtanken i förenklad form är så här; När det finns överloppsenergi på marknaden är priset på el billigt. El är svårt att lagra men lyckas man lagra energin, som till exempel ett vindkraftverk skapar, kan man i stället sälja den när behovet är större och priset högre.

H-Flex-E skapar ett system som använder elen som produceras vid överskottslägen till att få fram väte. Poängen med det är att väte lättare kan lagras och komprimeras i gasform för kortare perioder. När energibehovet igen ökar och priset på el stiger används väte sedan för att producera el.

Hans-Alexander Öst, Kenneth Widell, Niko Paaso.

Processen går redan att genomföra men att förfina den och få ekonomi i det hela är utmaningen. I nuläget tappar man en hel del energi under konverteringen.

– Det är främst i form av värmeförluster men i Vasklot kan den här värmen användas till fjärrvärmenätet, säger Widell.

För att utveckla och kommersialisera den nya teknologin krävs ett brett samarbete. Wärtsilä utvecklar som bäst motorerna medan till exempel Vasa Elektriska, EPV Energi och Vasa stad spelar andra nyckelroller.

EPV:s Niko Paaso och Vasa Elektriskas Hans-Alexander Öst lyfter fram att Vasklot är idealt för ett pilotförsök eftersom infrastrukturen redan finns på plats.

Projektet söker som bäst om finansiering. Förhoppningen är ett snabbt grönt ljus och att allt jobb är genomfört redan 2024.

Ekosystemtänkande

Stefan Damlin.

Vasa Elektriskas Stefan Damlin hänvisar till de senaste klimatrapporterna och säger att det behövs en snabb övergång för att klara klimathotet. Damlin menar att elektrifiering spelar en stor roll i lösningarna på problemet.

Stefan Damlin, liksom många av de andra talarna på eventet, säger att det nu krävs ett helhetstänkande. Han säger att EnergySampo handlar om att optimera helheten.

– EnergySampo kan göra det som ingen enskild aktör klarar av, säger han.

Målet är samtidigt att aktörerna i samarbetet hittar styrka och synergier i varandra. Det som hägrar i horisonten är till och med en one-stop-shop där internationella kunder kan få hjälp av samlade finländska företag.

– Tänk till exempel en stadsdirektör i Tanzania som vill ha renare luft i sin stad, vem ska han/hon ta kontakt med för att enkelt komma igång?

Det offentligas roll?

De flesta, om inte alla, på plats i dag i Wasa Innovation Center menar att den offentliga sektorn har en viktig roll att spela i sammanhanget.

Anna-Kaisa Valkama säger att statens stöd behövs, inte minst eftersom många konkurrenter är större och har bättre instrument till finansiering.

Klart är ändå redan att miljon- eller till och med miljardstöd är på väg, inte minst via EU, och att en del av pengarna kommer att kanaliseras till just övergången till grön energi.

EnergySampo har också utvecklat en egen finansieringsmodell som ska kunna hjälpa startups och pilotförsök, men den modellen berättas det mera om först i morgon.

Staten behövs

SDP:s Matias Mäkynen ser statens roll som viktig men säger samtidigt att politikerna inte ska tro för mycket om sig själva. Han menar att politikerna inte direkt kan skapa tillväxt utan att det sker på marknaden, drivet av bland annat akademiskt kunnande.

Juha Suuronen
Juha Suuronen.

Business Finlands Juha Suuronen säger att företagen ska kunna ta risker men nog behöver hjälp med det.

– EnergySampo är på många sätt ett steg i rätt riktning, säger Suuronen.

VTT:s Antti Vasara berömmer samarbetet som redan görs i regionen.

– Ni är ett praktexempel som visar hur samarbete ska genomföras, säger Vasara.

 

LÄS OCKSÅ:

Ministern kom med dynamitbesked till Vasa – ”Nu finns det inte bara en vision, nu finns det en actionplan”

Vastaa